PRZEG LĄD WYDARZEŃ

Kronika Miasta Poznania 1997 R.65 Nr4 ; Nasi dawni Jezuici

Czas czytania: ok. 17 min.

(sierpień - październik 1997)

RADA MIEJSKA

W czasie obrad radnych na LXII, a pierwszej po wakacjach sesji zajmowano się 15 projektami uchwał. Dyskutowano między innymi o tworzeniu, działaniu, zmianach granic osiedli samorządowych, o ich finansowaniu i wielkości dotacji dla samorządów. Mówiono o stawkach czynszowych za wynajmowanie lokali komunalnych. Przyjęto uchwałę, zmieniając wcześniej podjętą, o dofinansowaniu rozbudowy Centralnej Oczyszczalni Ścieków.

W dalszej części obrad radni zgodzili się, by miasto przyjęło od Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z Warszawy pięć volkswagenow przystosowanych do obsługi osób niepełnosprawnych. Ustalono, że z dniem 31 grudnia bieżącego roku likwidacji ulega Zarząd Poznańskiego Szybkiego Tramwaju w Budowie. Radni powołali do życia Liceum Handlowe, omawiali problemy Giełdy Rolno-Ogrodniczej oraz Poznańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego. Obrady przerwano, ustalając, że sesja będzie kontynuowana w terminie późniejszym. (16.09.) Obrady sesji XLIII rozpoczęto od rozpatrzenia projektów trzech uchwał z sesji wrześniowej. Radni zaakceptowali je wszystkie, a dotyczyły one statutu Wielkopolskiego Muzeum Walk Niepodległościowych, przystąpienia miasta do Związku Stowarzyszeń- Wielkopolski Bank Żywnościowy, zgody na budowę pomnika ku czciharcerzy poznańskich poległych w czasie II wojny światowej.

Od poprawek do budżetu miasta rozpoczęto obrady właściwe dla tego dnia. Dyskusję w ramach tego punktu obrad wzbudziła decyzja o przeznaczeniu 100 tys. zł na dokończenie prac przy budowie kopca Wolności.

Radni przyjęli do wiadomości rezygnację z funkcji przewodniczącego Komisji Statutowej RM Andrzeja Porawskiego, który w myśl nowego Statutu Miasta nie może jej łączyć z obowiązkami wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej. N owym przewodniczącym Komisji został Janusz Pazder.

Radni zajęli się również skargą spółki Azyl dotyczącą gruntów, sprawą dzierżawy gruntu komunalnego przez Akademicki Związek Sportowy oraz zmianą nazwy ulicy Franklina Roosevelta na Jana Pawła II. Część omawianych spraw wróciła do stosownych komisji Rady, by te zaopiniowały je. (21.10.)

POZNAŃ POLITYCZNY

Kampania przed wyborami do Sejmu i Senatu RP trwała także w Poznaniu. W sierpniu politycy ze wszystkich ugrupowań mówili o stosunku swych partii do problemów powodzi, losu powodzian pozbawionych dachu nad głową, perspektyw na skuteczną pomoc. Do północy można było zgłaszać swoich kandydatów na posłów i senatorów przyszłego Sejmu. (12.08.)

Przegląd wydarzeń

W Poznaniu 13 partii zgłosiło swoich kandydatów. Najczęściej młodzi ludzie rozklejali w całym mieście plakaty reklamujące kandydatów na parlamentarzystów. Każde miejsce było dobre, nawet dziwne czy trudno dostępne. Około 200 osób wzięło udział w Marszu Pamięci Narodowej zorganizowanym w 58. rocznicę napaści Związku Radzieckiego na Polskę. (17.09.) Lokale komisji wyborczych czynne były od 6 do 22. W Poznańskiem prawo głosu miało 990 tys. obywateli. Wieczór wyborczy nasi kandydaci spędzili w Auli UAM na koncercie "Muzyka łagodzi obyczaje". To już trzeci koncert z tego cyklu. (21.09.) W Senacie RP poznańskimi reprezentantami będą: Wojciech Kruk i Jerzy Smorawiński. Najwięcej głosów otrzymały w Poznaniu następujące partie: Sojusz Lewicy Demokratycznej, Akcja Wyborcza Solidarność , Unia Wolności.

SLD - 158 273 głosy = 6 mandatów 1. Krystyna Łybacka 84 768 głosów 2. Tadeusz Tomaszewski 20 258 głosów 3. Stanisław Stec 12 101 głosów 4. Sylwia Pusz 9581 głosów 5. Mieczysław Jacków 9460 głosów 6. Bronisław K. Dankowski 4462 głosy A WS - 136 066 głosów = 5 mandatów 1. Janusz Pałubicki 39 211 głosów 2. Paweł Julian Łączkowski 19 916 głosów 3. Paweł Antoni Arndt 19 010 głosów 4. Marcin Libicki 9118 głosów 5. Urszula Wachowska 5124 głosy UW - 92 464 głosy = 3 mandaty 1. Hanna Suchocka 62 806 głosów 2. Marek Zieliński 7892 glosy 3. Karol Działoszyński 4520 głosów (25.09.) Spośród radnych miasta Poznania do Sejmu kandydowało 13 osób, do Senatu jedna. Dominik Ludwiczak został członkiem Rady N aczelnej PSL. (18.10.) Dwoje poznańskich parlamentarzystów zostało członkami nowego rządu premiera Jerzego Buzka, ministrem sprawiedliwości została Hanna Suchocka, zaś ministrem koordynatorem służb specjalnych Janusz Pałubicki. (29.10.)

SPRAWY PUBLICZNE

Na Jeziorze Maltańskim trwały Mistrzostwa Polski w Wioślarstwie. (2.08.) Stan wody na poznańskim odcinku Warty pozwolił na odwołanie alarmu powodziowego. (11.08.) Święto Wojska Polskiego uczczono złożeniem kwiatów przez przedstawicieli poznańskich władz i organizacji kombatanckich pod pomnikiem Armii Poznań. (15.08.) Turniej "Junior Challanger Open" rozegrano na stadionie przy ulicy Promienistej. (2131.08.) Na placu Wolności rozpoczął się kiermasz podręczników szkolnych. Między godz. 11 a 18 w rozstawionych namiotach można było kupić książki do wszystkich typów szkół oraz przybory szkolne. (26.08.7.09.) W dzień po Święcie Lotnictwa na cmentarzu miłostowskim odsłonięto pomnik Polskich Lotników. (29.08.) Dni Piątkowa obchodzono na Osiedlu Jana III Sobieskiego. (29.08.) N a dziedzińcu CK "Zamek" zamknięto cykl imprez organizowanych przez całe wakacje przez poznańskie domy kultury. (31.08.) Miejskie Święto Plonów odbyło się na terenie Giełdy Rolno-Ogrodniczej we Franowie z udziałem władz miejskich, wojewódzkich, duchowieństwa. (31.08.) W Muzeum Narodowym odbyła się aukcja dwóch obrazów, z której dochód przeznaczony został dla Nysy Kłodzkiej i Radochowej - miejscowości poważnie zniszczonych przez powódź. (31.08.) N owy rok szkolny zainaugurowano uroczyście w II Liceum Ogólnokształcącym im. Generałowej Zamoyskiej i Heleny Modrzejewskiej. (1.09.) Pod pomnikiem Armii Poznań odbyły się uroczystości w 58. rocznicę wybuchu II wojny światowej. (1.09.) Andrzej Malinowski, sekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki, otworzył Targi Artykułów Konsumpcyjnych "Jesień '97". Targom towarzyszyły dwie imprezy: Poznański Tydzień Mody oraz Asia in Poland. (2.09.) Drużyny z Belgii, Chin, Egiptu i Polski wzięły udział w Turnieju Czterech Narodów w hokeju na trawie. (5 - 9.09)

W piątkowy wieczór grupa 60 Żydów modliła się przy szabasowych świecach. Poznańskiej gminie przewodniczy Dawid Tauber. (5.09.) Klub Sportowy Posnania obchodził swoje 90-lecie istnienia. (12.09.) Minister Andrzej Dobroński, kierownik U rzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych spotkał się w Urzędzie Wojewódzkim z przedstawicielami Rad Kombatanckich z całego kraju. (14.09.) N owy terminal otwarto w Porcie Lotniczym Ławica. (16.09.) Prezydent miasta W. Sz. Kaczmarek i przewodniczący Wielkopolskiej "Solidarności" J. Pałubicki podziękowali mieszkańcom Poznania za niezwykłą ofiarność w niesieniu pomocy ofiarom powodzi. (18.09.) Międzynarodowy Festiwal Mody Fryzjerskiej i Kosmetycznej przyciągnął do poznańskiej Areny wszystkie znane europejskie firmy kosmetyczne. (21.09.) Art & Business Club w sposób niebanalny uczcił S-lecie swego istnienia. W Teatrze Wielkim na zaproszenie Clubu wystąpiła Krystyna Janda w spektaklu "Maria Callas - lekcja śpiewu". (28, 29.09.) Ponad 74 tys. m 2 zajęła w tym roku ekspozycja Polagry i Krajowej Wystawy Ogrodniczej. Pierwszy dzień trwania imprez przeznaczony był wyłącznie dla profesjonalistów. W kolejne dni Targi można było zwiedzać po wykupieniu biletu za 32 zł. Zwierzęta hodowlane prezentowano jak zawsze wSielinku. Polagrze towarzyszyło III Forum Piekarstwa, Cukiernictwa, Rzeźnictwa i Wędliniarstwa. (2.-7.10.) Przeglądy filmowe, wystawy, koncerty złożyły się na cykl imprez w CK "Zamek" zatytułowanych "Ameryka na Zamku". (5.12.10.) W parterowej części Collegium Maius otwarto Poznańskie Dni Książki Naukowej z udziałem 40 wydawców. (7 - 11.10.) Zamkowy Klub Literacki obchodził 25-lecie swojego powstania. W Zamku otwarto okolicznościową wystawę, a 11.10. rozpoczął się II Ogólnopolski Mityng Poetów i Krytyków pod hasłem" N a co poezji potrzebna jest krytyka?" (8.10.) Przez trzy dni trwał w naszym mieście Międzynarodowy Festiwal Artystyczny (koncerty, spotkania wydawców, wystawy,

poetyckie jam session) o frapującym tytule - "Ostry nawrót dekadencji". (9.11.10.) Dużym zainteresowaniem mieszkańców miasta cieszyły się imprezy związane z obchodami (w salach Zamku) Dnia Uchodźca. (11.10.) 50-lecie istnienia obchodził Zespół Szkół Rolniczych im. Michała Drzymały na Golęcinie. (11.10.) Po raz trzeci odbył się w Poznaniu Tydzień Kultury Chrześcijańskiej. Oprócz kościołów, koncerty miały miejsce w klubie "Eskulap". (11.-19.10.) O godz. 18 rozpoczęły się uroczystości związane z konsekracją kościoła 00. Dominikanów. (12.10.) W poniedziałkowy wieczór przeprowadzono w Galerii Miejskiej "Arsenał" Jesienną Aukcję Dzieł Sztuki ze zbiorów Galerii oraz kolekcji prywatnych. (13.10.) Ambasador USA w Polsce Nicholas Rey przybył do Poznania na pożegnalne spotkanie przed opuszczeniem Polski. (14.10.) Wystawą w Arsenale otwarto I Poznański Festiwal Sztuki. Będzie się on składał z dwóch części, pierwsza to duża wystawa poznańskich artystów "Trwanie obrazu", druga część to prezentacja sztuki w 20 miejscach w Poznaniu. (15.10. -15.11.) Wierni z sześciu kościołów przeszli w pochodach z płonącymi pochodniami ze swych świątyń na plac Mickiewicza, by modlić się wspólnie w 19. rocznicę pontyfikatu Jana Pawła II. (16.10.) Tor do jazdy rowerami górskimi okazał się największą atrakcją Międzynarodowych Targów Rowerowych "Bicykl '97". (1619.10.) Z okazji Dnia Nauczyciela prezydent W. Sz.

Kaczmarek wręczył 14 nauczycielom nagrody I stopnia, 30 nagrody II stopnia i 33 nagrody ID stopnia. (16.10.) Licznym problemom komunikacyjnym miasta zaradzić ma otwarte przy ulicy Góreckiej Centrum Sterowania Ruchem. 150 skrzyżowań z sygnalizacją świetlną ma być nadzorowanych przez Centrum. (16.10.) W Domu Bretanii otwarto kolejne Dni Bretanii w Poznaniu. (17.10.) Dwa dni trwały obchody 40-lecia istnienia w Poznaniu Klubu Inteligencji Katolickiej. (18-19.10.)

Przegląd wydarzeń

5. rocznicę istnienia w poznańskim eterze świętowało Radio Obywatelskie. (19.10.) Uroczyste nabożeństwo zainaugurowało otwarcie świątyni Baptystów w gmachu przy ul. Przemysłowej. (19.10.) W hotelu Dorrian Gmina Wyznaniowa Żydowska obchodziła święto szałasów. Uroczystości mogły się odbyć dzięki Fundacji Ronalda Landera. Ostatni raz święto to obchodzono w Poznaniu w roku 1938. (19.10.) Prezydent W. Sz. Kaczmarek oraz zaproszeni do Urzędu Rady Miejskiej goście dyskutowali o wielorakich problemach związanych z funkcjonowaniem Teatru Polskiego. (20.10.) Targi Domexpo, prezentujące szeroki asortyment sprzętu domowego oraz Taropak, na którym pokazano wiele rodzajów maszyn pakujących, otwarto na terenach MTP. (21 - 24.10.) Władze poznańskich wyższych uczelni, kadra naukowa oraz studenci wzięli liczny udział we mszy św. odprawionej przez arcybiskupa J. Paetza w katedrze w związku z rozpoczynającym się rokiem akademickim. (23.10.) Rocznicę 65-lecia istnienia obchodził Klub Sportowy Pocztowiec. (24.10.) Rada Osiedla Jeżyce jednomyślnie przyjęła projekt wprowadzenia na obszarze tej dzielnicy godziny prewencyjnej (23.00) dla młodzieży poniżej 18. roku życia. Uchwałę musi zaopiniować Rada Miejska. (27.10.)

POZNANIACY

We Wrocławiu zmarł Robert Satanowski, związany przez długi czas z poznańskimi instytucjami muzycznymi. (9.08.) Tragicznie zginął redaktor Ryszard Chomicz, działacz sportowy, w latach 1994 - 97 red. naczelny "Gazety Poznańskiej". (14.08.) Igor Czajkowski objechał na rowerze całą Polskę w ciągu jednego tygodnia. Wystartował i finiszował przed poznańskim Ratuszem. (30.08.) Co ósmy mieszkaniec naszego miasta ma więcej niż 65 lat. Około 15 tysięcy poznaniaków to ludzie powyżej 80 lat.

Wśród ludzi starszych jest więcej kobiet niż mężczyzn. Wildę i Jeżyce zamieszkuje najwięcej ludzi z tej grupy, ok. 15 - 20% naszych naj starszych współobywateli wymaga mniejszej lub większej pomocy, którą otrzymać mogą tylko od młodszych od siebie poznaniaków. Michał Merczyński (organizator Festiwali "Malta") został nowym dyrektorem biura Towarzystwa Muzycznego im. Henryka Wieniawskiego. (2.09.) Miss Polonia - Agnieszka Zielińska zdobyła w Kijowie tytuł I Wicemiss Europy 1997. (6.09.) Medale "Ad perpetuam rei memoriam" odebrali w Urzędzie Wojewódzkim: Zbigniew Drzymała - przedsiębiorca z Grodziska, Michał Iwaszkiewicz z Akademii Rolniczej, Ireneusz Kliksa - lekarz związany z PCK, Antoni Pietrzykowski - bankowiec, Bernard Wieczorekopiekun niepełnosprawnych, Gerard Labuda - profesor UAM. (8.09.) Kazimierz Marchlewski został nowym przewodniczącym Sejmiku Samorządowego województwa poznańskiego. (17.09.) Zmarł Stanisław Mrowiński, grafik, malarz, karykaturzysta, którego charakterystyczną kreskę rozpoznawało kilka już pokoleń poznaniaków. (30.09.) N owym dyrektorem poznańskiego Klubu Piłkarskiego Lech Poznań został Bogdan Niemczyk. (1.10.) Minister spraw wewnętrznych i administracji przyznał nagrody Tomaszowi Kayserowi, Bogumile Turkiewicz, Alicji Bezmienow, Małgorzacie Felczak, Sylwii Kruczyńskiej- Wojtaszek, Romanowi Wojtynkowi, Lidii Danielskiej, Zbigniewowi Leońskiemu. (8.10.) Ambasador Francji Benoit d'Aboville odznaczył Orderem Narodowym Legii Honorowej prezydenta Poznania Wojciecha Szczęsnego Kaczmarka. To wysokie francuskie odznaczenie przyznano prezydentowi na mocy dekretu prezydenta Francji z dnia 31 maja 1997. Uroczystość odbyła się w Urzędzie Miejskim. (9.10.) Robert Paweł Kamiński został odwołany ze stanowiska dyrektora Telewizji Poznańskiej. (15.10.) Tytuły profesorskie otrzymali w Belwederze następujący poznańscy naukowcy: Jolanta

Schneider - UAM, Mirosława N askrętBarciszewska PAN, Jan Kumider - Akademia Ekonomiczna, Piotr Łobacz - UAM, Marian Dudziak, Antoni Iskra, Jerzy Merkisz - Politechnika Poznańska. (15.10.) Wicewojewoda poznański Wojciech Jankowiak wręczył medale "Ad perpetuam rei memoriam" Krystynie Feldman - aktorce, Dominikowi Ludwiczakowi - rolnikowi, Kazimierzowi Matyskowidziałaczowi kulturalnemu, Wojciechowi Wierzbickiemu - pracującemu w budownictwie, Lechowi Zimowskiemu - naukowcowi. (20.10.) Zmarła Ewa Werka, bardzo znana solistka Teatru Wielkiego. (25.10.) Dyrektor Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej, prof. Jan Sójka, został laureatem nagrody im. Andrzeja Wojtkowskiego. (30.10.)

UCZELNIE

W sierpniu odbywały się dodatkowe nabory kandydatów na studentów na mniej oblegane kierunki studiów. Wyższa Szkoła Oficerska im. S. Czarnieckiego podlegająca dotąd Inspektoratowi Szkolenia Sztabu Generalnego Wojska Polskiego została przejęta przez Dowództwo Wojsk Lądowych. (27.08.) Podpisano porozumienie o współpracy między Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza a Akademią Medyczną im. Karola Marcinkowskiego. (29.09.) Uroczystość inauguracji nowego roku akademickiego na Uniwersytecie odbyła się z udziałem władz, duchowieństwa i rektora Europejskiego Uniwersytetu Viadrina z Frankfurtu nad Odrą. (1.10.) Tego samego dnia rok zainaugurowała Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości.

Z udziałem ministra kultury i sztuki Zdzisława Podkańskiego dokonano otwarcia nowego budynku Akademii Muzycznej. (2.10.) W czasie inauguracji roku akademickiego w Akademii Rolniczej tytuł doctora honoris causa nadano dr Alinie Surmackiej - Szcześniak. (2.10.) Kolejny rok nauczania uroczyście rozpoczęto także w Wyższej Szkole Bankowej. (2.10.)

Edward Moskal, długoletni prezes Kongresu Polonii Amerykańskiej, został uhonorowany tytułem doctora honoris causa poznańskiej Akademii Medycznej w czasie inauguracji jej kolejnego roku akademickiego. (7.10.) Po rozpoczęciu roku w Akademii Sztuk Pięknych zebrani przeszli do jej nowego, jeszcze bardzo świeżego budynku przy placu Wielkopolskim. (7.10.) Także Akademia Wychowania Fizycznego uroczyście zainaugurowała tegoroczne zajęcia dydaktyczne. (7.10.) W połowie miesiąca zapoczątkowano działalność Wyższej Szkoły Komunikacji i Zarządzania. (17.10.) Msza Św. w kościele Św. Wojciecha rozpoczęła rok akademicki na Papieskim Wydziale Teologicznym. (17.10.) Powstała w roku 1992 Polsko-Francuska Wyższa Szkoła N owych Technik Informacyjno- Komunikacyjnych została zamknięta z powodów ekonomicznych. (18.10.) Po 50 latach pracy zawodowej 11 lekarzom odnowiono dyplomy. Uroczystość miała miejsce podczas dyplomatorium Wydziału Lekarskiego I AM, a osobami uhonorowanymi byli: doc. dr hab. Irena GrohmanFleszarowa, dr Jadwiga Jasielska-Drabik, dr Danuta Sękowska-Jakubowska, dr Henryk Kopczyk, dr Zdzisław Gutowski, prof. Halina Kłąb-Szwarc, prof. Irena Westfal, dr Jerzy Machowski, dr Halina Lamers, dr Anna Dux, dr Maria Kowalska-Stegawska. (18.10.) Po raz XIX swoją działalność zainaugurował dla ok. 600 słuchaczy Uniwersytet III Wieku. (21.10.) Senat Politechniki Poznańskiej nadał tytuł doctora honoris causa prof. Erwinowi Steinowi z Hanoweru. (29.10.)

SPOTKANIA, PRELEKCJE, WYKŁADY

Po raz drugi w rocznicę przybycia do Poznania Bambrów (rok 1719) na Starym Rynku świętowali ich potomkowie wraz z liczną grupą rdzennych poznaniaków. (2.08.) W Teatrze Wielkim odbyły się dwa wakacyjne spotkania z cyklu "Wideo pod Pegazem". (4-18.08.)

Przegląd wydarzeń

Między innymi w Poznaniu miało miejsce I Wielkopolskie Spotkanie Budowniczych Dud i Kozłów. (5 - 7.09.) Otwarto V Europejskie Dni Dziedzictwa Kulturowego. W bieżącym roku tematem Dni stały się wielkopolskie dwory i dworki. Kulminacją spotkań była uroczystość na zamku na Górze Przemysława w dn. 14.09. (6 - 21.09.) O problemach uchodźców i migracji w czasach transformacji politycznych dyskutowano w czasie 47. obrad Międzynarodowego Kongresu Stowarzyszenia Studiów nad Światowym Problemem Uchodźców. (8 - 9.09.) W budynku Collegium Maius obradował XVII Zjazd Hydrobiologów Polskich. (811.09.) Dużym zainteresowaniem cieszyło się spotkanie z Jerzym Stuhrem, reżyserem filmu "Historie miłosne", którego premierowy pokaz miał miejsce w kinie Pałacowym. (14.09.) Gościem "Czwartku literackiego" w Pałacu Działyńskich był Ernest Bryll. (25.09.) W Muzeum Sztuk Użytkowych odbyło się spotkanie z prof. M. Dajewską (ASP Wrocław) na wystawie "Szklane nieznane". (28.09.) "Ring z... Piotrem Machalicą" rozpoczął się w Scenie na Piętrze o godz. 20. (29.09.) XXIII Poznańskie Spotkania Operowe poświęcono zmarłej niedawno Antoninie Kaweckiej. (5.10.) "Dekada Zoo" to impreza edukacyjna przeznaczona dla dzieci, a zorganizowana przez pracowników Ogrodu Zoologicznego. (5 -15.10.) "Niedzielne spotkanie" prowadził w Galerii Sztuki Współczesnej Muzeum Narodowego Włodzimierz N owaczyk. (05.10.) W kościele 00. Dominikanów trwał cykl imprez pod wspólnym tytułem "Wieczory dominikańskie". (6-12.10.) Beata Rymkiewicz przygotowała wykład z cyklu "Pro arte" pt. "Przewodnik po sztuce nowoczesnej. Ad reinhard 1946 r.". (7.10.) W auli Akademii Muzycznej miała miejsce konferencja muzykologiczna "Witold Lutosławski - człowiek i dzieło w perspektywie polskiej i światowej muzyki XX w." (9 -10.10.) Politycy z Węgier, Czech, Niemiec i Polski wzięli udział w konferencji przygotowa

nej przez Instytut Zachodni "Kraje Europy Środkowej i Południowo-wschodniej w poszukiwaniu nowej tożsamości". (911.10.) "Góra św. Wiktorii" Paula Cezanne'a była tematem kolejnego wykładu w MNP z cyklu "Pro arte" , przygotowanego przez Agnieszkę Nowicką. (14.10.) "Czwartek literacki" gościł Janusza Krasińskiego mówiącego o rodowodach powojennych niepokornych. (16.10.) W Muzeum Narodowym obradował Międzynarodowy Komitet Muzeów ICOM. Dyskutowano na temat legalnego i nielegalnego rynku dzieł sztuki w krajach postkomunistycznych. (20.10.) "Spotkanie z książką o sztuce" w Galerii "Arsenał" poświęcono pracy Anny Zeidler-Janiszewskiej "Między melancholią a żałobą". (20.10.) Towarzystwo Przyjaciół Miasta Poznania zainaugurowało kolejny cykl wykładów, któremu nadano ogólny tytuł "Poznaniacy w Europie i na świecie". Pierwsze spotkanie przygotował prof. W. Molik, mówiąc o podróżach naukowych i artystycznych hrabiego Edwarda Raczyńskiego. (22.10.) Profesor Marta Wyka przyjechała do Poznania na spotkanie w ramach "Czwartku literackiego" . W Galerii Malarstwa Polskiego z wszystkimi zainteresowanymi spotkała się Beata Rymkiewicz. (26.10.) O 20 rozpoczął się w Scenie na Piętrze "Ring z... Markiem Barbasiewiczem". (27.10.) Zygmunt Dolczewski przygotował w Muzeum Sztuk Użytkowych wykład o widokach naszego miasta umieszczanych na naczyniach. (28.10.) Kolejny" Czwartek literacki" prezentował młodych, "nieznanych" pisarzy poznańskich. (30.10.)

WYSTAWY

W Akademii Sztuk Pięknych otwarto wystawę prac studentów, uczestników warsztatów artystycznych. (31.08.) Oprócz wymienionej wyżej, pozostałe dwie części ekspozycji prac młodych artystów "Inner Spaces V" przygotowano w Galerii "Arsenał" i Galerii" U Jezuitów". (1.09.)

Bohdan Kaczmarek wystawiał swoje obrazy w salach Galerii "Profil". (3.09.) W Muzeum Sztuk Użytkowych otwarto wystawę "Szklane nieznane. Wzornictwo ze zbiorów Muzeum i Katedry Szkła ASP we Wrocławiu". (5.09.) Kolejną wystawę przygotowała Galeria ARM, tytułując ją "Miłość wielowymiarowa". (8.09.) Biblioteka Raczyńskich pokazała we wrześniu wystawę "W drodze do odrodzenia państwa polskiego 1865-1918". (12.09.) Trzy wystawy otwarto w Galerii Miejskiej "Arsenał": gwaszy i temper Ildefonsa Houwalta, grafik Tadeusza Jackowskiego, obiektów Adama Kalinowskiego. (19.09.) Wystawa rysunków Kiejstuta Bereźnickiego w ABC Gallery była zapowiedzią dużej wystawy prac artysty w Odwachu. (23.09.) Urszula Duszeńko wystawiała swoje obrazy w Galerii "Profil". (24.09.) ABC Gallery przygotowała w salach Odwachu wystawę obrazów Kiejstuta Bereźnickiego z cyklu "Mistrzowie polskiego malarstwa współczesnego". (2.10.) I Akademicki Festiwal Sztuki "Moje miasto, Twoje miasto" to prezentacja dokonań poznańskiej ASP w kontekście miasta, jego historii, problemów, estetyki, relacji z mieszkańcami. (7 -17.10.) W Galerii "Za Bramką" otwarto wystawę malarstwa Dobrochny Jurczyk-Świtki. (7.10.) Artyści berlińscy związani z Galerią ACUD pokazali swoje prace w Galerii ON. (9.10.) Artystyczne przedsięwzięcie Roberta Knutha (plastyka) i Jerzego Mazzola (muzyka) miało miejsce w Międzynarodowym Centrum Sztuki. (9.10.) Galeria "U Jezuitów" gościła artystów z Białorusi, Litwy i Ukrainy, którzy prezentowali swoje prace w ramach "Ostrego nawrotu dekadencji". (10.10.) "Podwójne życie martwych natur" to tytuł wystawy J. Fedczuk, M. Hamrouch, A. Jarockiej, S. Komarowa w salach Arsenału. (15.10.) Tego samego dnia otwarto w Arsenale wystawy "Prac na papierze" Zdzisława Kępińskiego i "Pejzaży" Andrzeja Kurzawskiego. Tomasz Tobolski pokazał w Galerii ARM "Obrazy próbne". (15.10.) Galeria Fotografii "pf' przygotowała wystawę "Falując na wietrze" autorstwa Marka Chwistka. (15.10.)

W Galerii "Profil" rzeźby wystawiała Ewa Twardowska- Sioda i Józef Petruka, grafiki Wojciech M1iller, obrazy Bogdan Wojtasik. (20.10.) Stałą ekspozycję "Pradzieje Wielkopolski" otwarto w Muzeum Archeologicznym. (20.10.) Siedmioro artystów związanych z Międzynarodowym Centrum Sztuki wystawiało w nim swoje prace w 5. rocznicę istnienia Centrum. (23.10.) N owe obrazy Wojtka Łazarczyka można było oglądać w Arsenale. (23.10.) Prace Marka Przybyła pokazała Galeria Marcina. (23.10.) Obiekty personalne Marka Targońskiego podziwiano w Galerii ON. (23.10.) Dwanaście prac Jerzego Jurgi znalazło się na wystawie w Studiu Polony. (23.10.) Aż cztery wystawy otwarto w Poznaniu jednego dnia: "Horyzont zdarzeń" Barbary Kowalczyk w Galerii " U Jezuitów", rzeźb i obrazów Józefa Kaliszana z lat 1947 -1997, powieści francuskiej w wydaniach od roku 1968 do dzisiaj w Bibliotece Uniwersyteckiej i pasteli Krzysztofa Skórczewskiego w Galerii "Garbary 48". (27.10.) Wernisaż wystawy Marka Zborowskiego miał miejsce w Galerii ARM. (29.10.) Gościnnie w salach Muzeum Archeologicznego wystawę pasteli Mariusza Kruka przygotowała Galeria G. Kulczyk. (30.10.)

TEATR, MUZYKA, FILM

W sierpniu kontynuowano muzyczne imprezy zapoczątkowane w lipcu, a przeznaczone dla dzieci pozostających w czasie wakacji w mieście. Organizatorami był Zamek i osiedlowe domy kultury. Koncerty rodzinne odbywały się w każdą sobotę o 20 i każdą niedzielę sierpnia o 16 w amfiteatrze nad Maltą. Letnie Koncerty Ratuszowe miały miejsce w Sali Renesansowej Ratusza, grano w niej min.

utwory Wieniawskiego, Chopina, Mozarta, Czajkowskiego. (6,13, 20, 27.08) Koncerty promenadowe z udziałem poznańskich i wielkopolskich orkiestr dętych odbywały się na Starym Rynku i nad Maltą. (3, 10, 17, 24, 31.08)

Przegląd wydarzeń

W kościele Najświętszego Zbawiciela trwał cykl Staromiejskich Koncertów Organowych. (7, 14, 21, 28.08) Od poniedziałku do soboty w poznańskiej Farze o 12.15 rozpoczynały się Farne Koncerty Organowe. N a Starym Rynku nastolatki z Belgii, Niemiec i Polski wystąpiły w akcji teatralnej "Quo vadis, Europę?" Temu artystycznemu projektowi patronowała Unia Europejska. (9.08.) Zespoły m.in. z Czech, Słowacji, Wielkiej Brytanii brały udział w II Międzynarodowych Spotkaniach Folklorystycznych. (15.08.) Około 600 tancerzy i choreografów wzięło udział w IV Warsztatach Tańca Współczesnego zorganizowanych przez Polski Teatr Tańca Balet Poznański. (17-24.08) W Teatrze Muzycznym odbył się koncert jazzowy "Aby śpiew nie zamilkł tonią", z którego dochód przeznaczono na ratowanie zniszczonej przez powódź szkoły muzycznej w Opolu. (4.09.) W amfiteatrze nad Maltą, a także na Starym Rynku muzykowali uczestnicy Wielkopolskich Spotkań Budowniczych Dud i Kozłów. (7.09.) 50. już sezon artystyczny Filharmonii Poznańskiej zainaugurował koncert z udziałem Janusza Olejniczaka. (20.09.) Orkiestra "Amadeus" rozpoczęła występem w Auli UAM kolejny sezon artystyczny w naszym mieście. (23.09.) Ewa Wycichowska przygotowała wystawiony w Muzeum Narodowym spektakl wg Gombrowicza "Transs" . (25.09.) "Flisa" i "Verbum nobile" Stanisława Bogusławskiego w reżyserii i choreografii Conrada Drzewieckiego wystawiono w Teatrze Wielkim. Spektakl dedykowano pamięci Roberta Satanowskiego. (27.09.) Mateusz Bednarkiewicz wyreżyserował w Teatrze Polskim sztukę George Buchnera "W oyzeck". (28.09.) Na scenie Teatru Wielkiego wystąpiła Krystyna Janda w spektaklu "Maria Callas - lekcja śpiewu" Terrence'a Mc Nally'ego. (28.09.) Koncert angielskiej muzyki dawnej zamknął w Poznaniu "Brytyjskie lato". (30.09.) Pro Sinfonika rozpoczęła XXX sezon swojej muzycznej działalności. (4.10.) Premierą "Burzy" Szekspira w reżyserii J anusza Ryl- Krystianowskiego otwarto sezon w Teatrze Animacji. (5.10.)

"Antonina Kawecka in memoriam" to wieczór w Teatrze Wielkim poświęcony zmarłej przed rokiem śpiewaczce. (5.10.) Skrzypek Piotr Pławner koncertował z akompaniamentem Waldemara Malickiego w Auli UAM. (5.10.) VI Dni Teatru i Muzyki zainaugurowano w Muzeum Narodowym wieczorem muzyczno-poetyckim z udziałem Zofii Kucówny. (7-11.10.) Koncert w 10. rocznicę śmierci Romana Brandstaettera odbył się w kościele 00. Dominikanów. (11.10.) Joanna Żółtowska przyjechała do Sceny na Piętrze z monodramem K. Grochali "Przegryźć dżdżownicę". (11.10.) W ramach III Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej w kościele 00. Palotynów koncertowała Antonina Krzysztoń. (14.10.), w "Eskulapie" zaś zagrały zespoły rockowe, m.in. Armia. (16.10.) Trzy dni trwała w CK "Zamek" 7. edycja festiwalu "Zaczarowany świat harmonijki". (17. -19.10.) Renard Czajkowski poprowadził poznańskich filharmoników na koncercie z cyklu "Byli dyrektorzy artystyczni PFP". (17.10.) W Scenie na Piętrze odbył się benefis Józefa Kolasińskiego, znanego tenora Teatru Wielkiego. (20.10.) Filmy prezentowane na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni pokazano w kinie Rialto. (20.10.) Orkiestra "Amadeus" zagrała w Auli U niwersyteckiej z młodymi skrzypkami J. Przydrożną, M. Łabędzkim, P. Kiszą. (23.10.) 304. Koncert Poznański zainaugurował 37. sezon tych koncertów, wraz z filharmonikami grał pianista Waldemar Malicki. (24.10.) 85-lecie Chóru Męskiego "Arion" uczczono koncertem w Auli UAM. (25.10.) Zespół Pro Arte Novum zainaugurował nowy cykl "Niedzielnych koncertów kameralnych" w CK "Zamek". (26.10.) Utwory w wykonaniu Orkiestry Reprezentacyjnej Wojsk Lotniczych i Ochrony Powietrznej wypełniły 93. Poranek Muzyczny. (26.10.)

VARIA

2,5 tysiąca hektarów zajmują w Poznaniu lasy komunalne.

Stragany na poznańskich rynkach uginają się od warzyw i owoców. W pełni sezonu najwyższe ceny obowiązują na placu Wielkopolskim.

Bardzo ciepły koniec sierpnia sprawił, że przed kasami poznańskich basenów ustawiały się bardzo długie kolejki. Oblegane są też brzegi Malty i Rusałki, w których kąpiel dozwolona była warunkowo. Na tysiąc mieszkańców Poznania przypada 340 samochodów. Żołnierze armii USA wylądowali w Poznaniu, by wziąć udział w manewrach lotniczych. (8 -19.09) 72 km kw. to w Poznaniu tereny zielone. Jest to 27,5% całej powierzchni miasta. W połowie września rozpoczęto kolejną akcję leczenia miejskich drzew. Na Starym Rynku zakończył się XXIV Międzynarodowy Rajd Pojazdów Zabytkowych. (14.09.) W pawilonach Palmiarni można było obejrzeć wystawę ok. 50 gatunków ptaków egzotycznych. (21.09.) Kopię Matki Boskiej w Cudy Wielmożnej skradziono z kościoła Franciszkanów. (25.09.) Pierwsze w Poznaniu automaty do sprzedaży kart telefonicznych zainstalowano przed U rzędem Pocztowym przy ul. Kościuszki. (25.09.) Rowerzyści spotkali się na ostatniej w tym roku giełdzie rowerowej na placu Wielkopolskim. (28.09.) N a wielu poznańskich skrzyżowaniach do czekających na zielone światło samochodów podchodzą żebrzący, prosząc - niekiedy słowem, niekiedy tylko wyciągniętą ręką - o wsparcie. Mimo starań poznańskich policjantów ulice miasta przez wiele godzin były "zakorkowane" przez samochody gości przyjeżdżających na Polagrę i Krajową Wystawę Ogrodniczą. To dwie najbardziej popularne poznańskie imprezy targowe. W początkach października rozpoczęto akcję leczenia drzew rosnących przy bardzo ruchliwych ulicach miasta. Wzmógł się ruch w naszych aptekach. Jesienna aura sprzyja przeziębieniom i grypie.

W hali przy ul. Chwiałkowskiego rozegrano zawody koszykówki niepełnosprawnych jeżdżących na wózkach. (11 -12.10.) Wandale poważnie uszkodzili pomnik Fryderyka Chopina stojący w parku na tyłach kościoła farnego. (19.10.) Rozpoczęto remont dachów na Zamku. Zamkowe wieże "ozdabiają" drewniane podesty umożliwiające wymianę dachówek. (23.10.) Około 600 taksówek przejechało od Dworca PKP do cmentarza w Żabikowie, na którym pochowano zamordowanego poznańskiego taksówkarza. (15.10.) Lokalne media zaapelowały do mieszkańców miasta oraz do poznańskich firm i instytucji o zbiórkę pieniędzy na odbudowę zniszczonego popiersia F. Chopina. (25.10.) Po raz pierwszy od ubiegłej zimy spadł w Poznaniu śnieg. Niespodziewanie już pod koniec października na trawniku przed moim domem stanął sporej wielkości bałwan. (25.10.) Zmienił się rozkład lotów samolotów do i z Poznania. Zimowa wersja rozkładu obowiązywać będzie do końca marca 1998. (26.10.) N a poznańskich cmentarzach panował znacznie zwiększony ruch przed zbliżającym się świętem zmarłych. Kwiatów, wieńców, zniczy jest na straganach przed cmentarzami bardzo dużo. (26.10.) Awaria sieci elektrycznej spowodowała paraliż całego centrum miasta. Stanęły tramwaje, windy, problemy miały stacje benzynowe, banki, restauracje. Nie działały kasy w sklepach, komputery w urzędach, tablice świetlne w kantorach walutowych. (28.10.) N abożeństwem w kościele ewangelicko-augsburskim przy ulicy Grunwaldzkiej uczczono 480. rocznicę wystąpienia Marcina Lutra. (31.10.) Błogosławiona Urszula Ledochowska została trzecią obok św. Stanisława i bł. Bogumiła patronką archidiecezji poznańskiej. (31.10.)

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania 1997 R.65 Nr4 ; Nasi dawni Jezuici dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry