KRONIKA MIASTA POZNANIAto kwartalnik, ukazuje się od 1923 roku. Od roku 1990 ma nową redakcję i atrakcyjniejszą tematykę. Numery archiwalne dostępne w prenumeracie: nr 3-4/90 Antologia nr 1-2/91 Rzemiosło w Poznaniu nr 3-4/91 Płyty "vischerowskie" nr 1-2/92 Niemcy i Żydzi w Poznaniu nr 1-2/94 Losy poznańskiego kupiectwa i handlu Bitwa o handel Poznań w literaturze, literatura w Poznaniu Targi i jarmarki Lata xx, lata XXX Środka, Ostrówek, św. Rochnr 3/95 nr 4/95nr 2/96 nr 4/96 nr 1/97

Kronika Miasta Poznania 1997 R.65 Nr3 ; Marsz, marsz Dąbrowski

Czas czytania: ok. 2 min.

(nakład pozostałych numerów został wyczerpany)

TołONiicr MIASTA POZNAN1A

KRONIKA MIASTA POZNANIA SUPEROFERTA DLA PRENUMERATORÓW

PRENUMERATA NA ROK

Zamawiamnr 1;97 nr 2/97 nr 3/97 nr 4/97 Poprzednie numery nr 3-4190 nr 1-2/91 nr 3-"/91 nr 1-2/92 nr 1-2/94 nr 3/95 nr 4/95 nr 2/96 nr 4/96

Cena 1 egz, 6zt 6 zł 6z1 6 z!

1 zf 1 zl 1 zt 2z1 4 zl 50 gr 3 zt 3 zl 5 zt 5 zł

Ilość

Tylko w prenumeracie tak tanio. Raz zapłacona prenumerata nie ulega podwyżkom. W cenę prenumeraty nie wlicza się kosztów przesyłki pocztowej. Zamówione egzemplarze można odebrać również w redakcji Kroniki. Wpłat można dokonywać przez cały rok na poczcie i w oddziałach PKO na konto: Wydawnictwo Miejskie, PKO BP lO/Poznań 10204027-3069-360-1 (KMP) również na blankietach PKO, podając na odwrocie dokładny adres wysyłkowy, okres prenumeraty i liczbę egzemplarzy. Wszelkie sprawy związane z prenumeratą wyjaśnia: Wydawnictwo Miejskie, Kronika Miasta Poznania 61-768 POZNAŃ; ul. Zamkowa 7a tel./fax 851-72-70; 852-70-51; 852-70-41

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania 1997 R.65 Nr3 ; Marsz, marsz Dąbrowski dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry