SPIS TREŚCI

Kronika Miasta Poznania 1997 R.65 Nr3 ; Marsz, marsz Dąbrowski

Czas czytania: ok. 2 min.

Od redakcji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5

MARSZ, MARSZ DĄBROWSKI... Część I

Bogdan Walczak, Jeszcze Polska nie umarła . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7 Józef Tomasz Pokrzywniak, Józef Wybicki - Polak z rzymskich senatorów 21 Magdalena Warkoczewska, Poznańskie wątki legendy generała Jana Henryka Dąbrowskiego. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .3 2 Karol Olej nik, Rok 1806 w Wielkopolsce. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .49 Lech Trzeciakowski, Poznań w dobie napoleońskiej. Pierwszy rok wolności 65 Magdalena Warkoczewska, Wkroczenie wojsk francuskich do Poznania. Nieznany widok miasta z 1806 roku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .104 Jerzy Kozłowski, Poznańscy szwoleżerowie gwardii cesarza Napoleona .107 Kazimierz Janicki, Służba zdrowia Legii Poznańskiej wojsk Księstwa Warszawskiego. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .125 Waldemar Karolczak, Pobyt Napoleona w Poznaniu wiosną 1812 roku w świetle zapomnianych pamiętników. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .143 Zygmunt Dolczewski, Pamiątki napoleońskie w zbiorach poznańskiego Muzeum Sztuk Użytkowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .149 Tadeusz Jeziorowski, "Swoim towarzyszom chwały ostatnią myśl poświęca" - Medal św. Heleny ze zbiorów Muzeum Narodowego w Poznaniu . . . . .161 Dariusz Łukasiewicz, Wśród poznańskich napoleonistów. Adam Skałkowski ijego szkoła . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .173

Część II

Maciej Serwański, Poznańskie akcenty elekcji Henryka Walezego w Polsce 186 Wiesław Mateusz Malinowski, Wojewoda poznański na kartach literatury francuskiej. Trzy portrety Krzysztofa Opalińskiego. . . . . . . . . . . . . . . . . .197

Spis treści

Maciej Forycki, Kontakty astronomii i fizyki poznańskiej z Francją w dobie oświecenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .207 Przemysław Matusik, "Rzadki gość". Karol de Montalembert w Poznaniu, 1861 225 Tomasz Schramm, Wizyta marszałka Ferdinanda Focha w Poznaniu . . . . . .234

MISCELLANEA

Jerzy Kozłowski, Nieznany list Karola Marcinkowskiego do Celestyny Działyńskiej. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .243 Jerzy Sokolnicki, Z dziejów poznańskich mieszczan. Rodzina Szulców. .248 Włodzimierz Czepczyński, Poznaniacy w okupowanej Warszawie. .274 Janusz Marciszewski, Grzegorz Sporakowski, Niezwykła historia hali Zeppelina 280 Karol Maria Pospieszaiski, Pracownicy Instytutu Zachodniego przed sądem 288 Zdzisław Józef Jaroszewski, Jan Jacek Nikisch w moich wspomnieniach .297 Wincenty Pezacki, Kazimierz Przybyła . . . . . . . . . . . . . . . . . . .302 Wanda M. Gaczek, Barbara Manikowska, Krajobraz społeczno-gospodarczy współczesnego Poznania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .311

Z DZIEJÓW RATUSZA POZNAŃSKIEGO

Jacek Wiesiołowski, Galeria heraldyczna Ratusza poznańskiego. . . . . . . . . .337

Z ŻAŁOBNEJ KARTY

Stanisław Nawrocki, Ludwik Gomolec (1914-1996).

Anna Dobrzycka, Aniela Sławska (1918 - 1997). . . .

.355 .359

PRZEGLĄD WYDARZEŃ

Andrzej Król, Przegląd wydarzeń w Poznaniu (maj - lipiec 1997).

.363

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania 1997 R.65 Nr3 ; Marsz, marsz Dąbrowski dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry