SPIS TREŚCI

Kronika Miasta Poznania 1997 R.65 Nr2 ; Banki poznańskie

Czas czytania: ok. 2 min.

Od redakcji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5

BANKI POZNAŃSKIE

Anna Bitner-Nowak, Wielkie i małe pieniądze. Bankowość w Poznaniu w XIX i na początku XX wieku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ..9 Roman Macyra, Tellus - szlachetne cele, smutny koniec. . . . . . . . . .. .52 Zdzisława Szymańska, Sukces poznańskiej gospodarności. Bank Związku Spółek Zarobkowych (1885-1949). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .92 Aleksander Jazdon, Powstanie i działalność Banku Ludowego na Jeżycach i Banku Pożyczkowego na Łazarzu w Poznaniu pod zaborem pruskim .94 Regina Piątkowska, Z historii Komunalnego Banku Kredytowego. . . . . .. .106 Jan Skuratowicz, Architektura banków poznańskich do 1918 roku .120 Waldemar Karolczak, Kasa Drobnych Oszczędności dla dzieci "Złota Skarbona" 133 Stefan Kowal, Banki poznańskie w międzywojennym dwudziestoleciu .137 Zygmunt Kaczmarek, Z dziejów Pocztowej Kasy Oszczędności w Poznaniu 147 Leona Brzeskiego (Bank Cukrownictwa) memoriał do wicepremiera Stanisława Mikołajczyka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .162 Stanisław Karłowski (Bank Handlowy, Bank Cukrownictwa, Bank Związku Spółek Zarobkowych) i jego rodzina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .173 Zygmunt Kaczmarek, Adamczewscy - rodzina poznańskich bankowców 181 Jacek Wiesiołowski, Relacje o ewakuacji PKO i innych banków poznańskich we wrześniu 1939 roku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .203 Bankowe porządki Konrada Nieszporka . . . . . . . .. ....... .219 Od elewa do dyrektora banku - wspomnień Bolesława Drogomireckiego wysłuchał Piotr Bojarski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .222 Do pieniędzy można nabrać wstrętu - wspomnień Antoniego Pietrzykowskiego wysłuchał Roman St. Zieliński . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .235 Kasa z wiatrem w żaglach - z Jerzym Kepelem rozmawia Elżbieta Dutkiewicz 248

Spis treści

Pieniądze i polityka wspomina Franciszek Pospiech, pierwszy prezes Wielkopolskiego Banku Kredytowego. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .258 Bogna Janik, Maria Michalak, Jan Szambelańczyk, Banki w Poznaniu w latach 90. 271

70 LAT RADIA POZNAŃSKIEGO

Piotr Frydryszek, Od Radja Poznańskiego do Radia Merkury. . . . . . . . . . .295 Gabryela Krygier- Bernacka, Wspomnienia pierwszej spikerki Radja Poznańskiego 340 Jerzy Geisler, Czy inżynier może grać? . . . . . . . . . . . . . . . . . .346 Wojciech Maciejewski, Radio pionierskich przygód .355 Stefan Stuligrosz, Moja redakcja muzyczna . . . . . . . . . . . . . . . .365

KOLORYSTYKA I DEKORACJA FASADY POZNAŃSKIEGO RATUSZA NA MARGINESIE PRAC KONSERWATORSKICH

Anna Rogalanka, Dekoracja malarska Ratusza poznańskiego 1954. . .

Teresa Jakimowicz, Renowacja fasady Ratusza w Poznaniu 1996-97.

Anna Bystroń-Kwiatkowska, Kolorystyka elewacji Ratusza w Poznaniu

.377 .403 .416

MISCELLANEA

Lech Trzeciakowski, Paweł Edmund Strzelecki (1797-1873). Osobowość wielkiego odkrywcy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .423

PRZEGLĄD WYDARZEŃ

Andrzej Król, Przegląd wydarzeń w Poznaniu (luty - kwiecień 1997).

.443

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania 1997 R.65 Nr2 ; Banki poznańskie dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry