KRONIKA MIASTA POZNANIAto kwartalnik, ukazuje się od 1923 roku. Od roku 1990 ma nową redakcję i atrakcyjniejszą tematykę. nr 3-4/90 nr 1-2/91 nr 3-4/91 nr 1-2/92 nr 1-2/94nr 1/95 nr 2/95 nr 3/95 nr 4/95 nr 2/96 nr 4/96

Kronika Miasta Poznania 1997 R.65 Nr1 ; Śródka, Ostrówek, Św.Roch

Czas czytania: ok. 2 min.

Antologia Rzemiosło w Poznaniu Płyty "vischerowskie" Niemcy i Żydzi w Poznaniu Losy poznańskiego kupiectwa i handlu Chwaliszewo N asi Piastowie Bitwa o handel Poznań w literaturze, literatura w Poznaniu Targi i jarmarki Lata dwudzieste, lata trzydzieste

(nakład pozostałych numerów został wyczerpany)

KRONIKA MIASTA POZNAN1A

PRENUMERATA NA ROK 1997

Zamawiamnr 1/97 nr 2/97 nr 3/97 nr 4/97 Poprzednie numery nr 3-4/90 nr 1-2/91 nr 3-4/91 nr 1-2/92 nr 1-2/94 nr 1/95 nr 2/95 nr 3/95 nr 4/95 nr 2/96 nr 4/96

CI legz _

1 zt X 1 zt X 1 zI X 2 zł X 4 zł 50 gr X 3 zł X 3 zł 3zI X 3 zł 5 zł X 5 zł X

Razem wpłacam

KRONIKA MIASTA POZNANIA SUPEROFERTA DLA PRENUMERATORÓW

Tylko w prenumeracie tak tanio. Raz zapłacona prenumerata nie ulega podwyżkom. W cenę prenumeraty nie wlicza się kosztów przesyłki pocztowej. Zamówione egzemplarze można odebrać również w redakcji Kroniki. Wpłat można dokonywać przez cały rok na poczcie i w oddziałach PKO na konto: Wydawnictwo Miejskie, PKO lO/Poznań 63513-3069-131 (KMP) również na blankietach PKO, podając na odwrocie dokładny adres wysyłkowy, okres prenumeraty i liczbę egzemplarzy. Wszelkie sprawy związane z prenumeratą wyjaśnia: Wydawnictwo Miejskie, Kronika Miasta Poznania 61-768 POZNAŃ; ul. Zamkowa 7a tel./fax 517-270; 527-051; 527-041

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania 1997 R.65 Nr1 ; Śródka, Ostrówek, Św.Roch dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry