KRONIKA MIESIĘCZNA

Kronika Miasta Poznania: miesięcznik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1923.08.31 R.1 Nr8

Czas czytania: ok. 2 min.

1, zewnętrzny wygląd miasta przedcwszystkiem; 2. finanse miasta, które corocznie zasilane byłyby znacznemi wpływami z tytnln podatku reklamowego. Wprawdzie w sferach tern szczególniej interesowanych powstanie silna opozycja przeciw . .zamachowi", niemniej przeto reforma w powyższej dziedzinie musi być zapoczątkowaną, gdyż interes ogólny, stojący ponad względami osobistemi. tego wymaga. Spodziewam się, że Poznań pierwszy po weJSClU w życie powołanej ustawy o finansach komunalnych, wykorzysta w całej pełni 1(5, dając tern s&mem innym miastom Polski przykład godny naśladowani;!. A r c h i t e k t Kir kin. Poznaii. w Sierpniu 1923 r.

KRONIK \ MIESIĘCZNA.

(Sierpień 1923.) 10. Wycieczka posłów i senatorów rumuńskich w 12. Zgon profesora Dr. Antoniego Jurasza (sen.), gologa, b. rektora uniwersytetu lwowskiego, honorowego uniwersytetu poznańskiego. Uroczysty obchód rocznicy "cudu Wisły"; święto żołnierza.

18 i 20. Tumulty targowe. Ogromnie szybko wzrastająca drożyzna artykułów pierwszej potrzeby, zwłaszcza nabiału i mięsa, wywołała rozgoryczenie publiczności, gromadzącej się na targach miejskich. Kupujący wzmocnieni przez gromady uiespokojnycn wyrostków rzucali się na stragany przekupek, rzeźników i wozy włościańskie, niszcząc niekiedy masło, jaja itp. Zaburzenia takie wydarzyły się dwa razy na placu Sapieżyńskim i raz na rynku Jcżyckim. Ponadto próbowano - bezskutecznie - , .szturmu" na ,;atki rzeżnickie na Starym Rynku. W dniu 21 sierpnia zapanował znowu spokój. Równocześnie jednak wykazał się wielki brak masła i jaj na targach i w składach. Zdążając do uśmierzenia rozgoryczenia władze wykorzystały najważniejsze możliwości przeciwdziałania wielkiej drożyźnie. W 0jewoda poznański zwołał ściślejszą konferencję urzędową, na której uchwalono wszcząć kroki celem założenia Komitetu społecznego dla zwalczania lichwy i drożyzny oraz ustanowić komisję badania cen. Ponadto wojewoda zwołał szerszą konferencję przedstawicieli zrzeszeń społecznych i gospodarczych oraz prasy na dzień 22 sierpnia, która wskazywała, że głównymi motywami wzrostu drożyzny sa ceny węgła, materjałów odzieżowych itp.. w czem tylko rząd centralny pomóc może, a zresztą akceptowała wdzięczni' przedsięwzięcia władz. Komisja badania cen ukonstytuowała się dnia 20 rierpnia i ogłosiła już w dniu następnym ceny wytyczne,

Poznaniu.

zasłużonego larynostatnio profesora

15.

17,

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: miesięcznik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1923.08.31 R.1 Nr8 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry