PRZEGLĄD WYDARZEŃsierpień - październik 1996

Kronika Miasta Poznania 1996 R.64 Nr4; Lata dwudzieste, lata trzydzieste

Czas czytania: ok. 14 min.

RADA MIEJSKA

Aż 16 projektów uchwał trafiło na obrady pierwszej po przerwie wakacyjnej, a XLVI z kolei sesji Rady Miejskiej Poznania. Podjęto uchwały dotyczące między innymi: - wystąpienia do Trybunału Konstytucyjnego w związku z podatkiem rolnym i opłatami lokalnymi - zmian uchwał własnych dotyczących zagospodarowania terenów miejskich - zmian w budżecie miejskim - nadania nowych nazw 46 u1icom Poznania - nadania imienia Szkole Podstawowej nr 72, której patronem został Krzysztof Kolumb (17.09.) Głównym tematem sesji XL VII Rady Miejskiej Poznania były sprawy związane ze zmianami w budżecie miejskim, Podział dodatkowych funduszy wzbudził dyskusję zakończoną jednak stosowną uchwałą, Pieniądze przeznaczono m.in. na potrzeby MPK, Zakładu Usług Komunalnych, Opieki Społecznej, ochrony zabytków. Radni wysłuchali sprawozdania wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej Henryka Gubernata z jej pracy od 1.10.1995 do 30.09.1996, Uznano także ważność wyborów do Rady Osiedla Umu1towo, Uczestnicy sesji nie rozpatrywali proponowanego przez grupę radnych projektu uchwały wzywającej posłów RP do odrzucenia nowelizacji ustawy antyaborcyjnej (15.10.)

POZNAŃ POLITYCZNY

Liderzy 15 poznańskich ugrupowań politycznych podpisali akt zawiązujący działalność Wielkopolskiego Oddziału Akcji Wyborczej "Solidarność" w Poznaniu. (30.08.) Dotychczasowy przewodniczący poznańskiej Unii Wolności Andrzej Machowski podał się do dymisji. (23.09.) Związek Młodzieży Wiejskiej RP "Wici" obradował w Poznaniu na swoim Zjeździe Wojewódzkim, wybierając nowego przewodniczącego, którym został Andrzej Charemsa, (01.10.) Otwarte spotkanie z mieszkańcami miasta zorganizowano w auli AWF przewodniczącemu Unii Wolności Leszkowi Balcerowiczowi, (03.10.) Gościem Wojewódzkiego Zjazdu PSL był wicepremier Roman Jagieliński. Prawie 300 delegatów z 50 gmin wybrało nowe władze, na czele których stanął ponownie Stanisław Kalemba. (05.1.) Przewodniczący SdRP Józef Oleksy wziął udział w konferencji "Socjaldemokratycznego Programu dla Socjaldemokracji RP".

(05.10.) Między innymi o podatkach i UOP-ie rozmawiano z Antonim Maciarewiczem, wiceprzewodniczącym Ruchu Odbudowy Polski na poznańskiej konferencji prasowej. (11.10.) Szef Partii Chrześcijańskich Demokratów Paweł Łączkowski mówił na konferencji prasowej o przyszłorocznych wyborach, zadaniach swojej partii i programie Akcji Wyborczej "Solidarność". (15.10.)

Przegląd wydarzeń sierpień - październik 1996"

Wojewodowie i przewodniczący sejmików samorządowych z ośmiu województw, a także Leszek Miller uczestniczyli w regionalnej konferencji dotyczącej rozwoju samorządu terytorialnego i decentralizacji funkcji państwa. (16.10.) Nowym przewodniczącym poznanskiej Unii Wolności wstał Ryszard Ganowicz, były rektor Akademii Rolniczej. (21.10.) lI-godzinny (7.00 do 18.00) strajk podjęli pracownicy służby zdrowia. (25.10.) Przewodniczący Unii Polityki Realnej Janusz Korwin-Mikke w czasie pobytu w Poznaniu mówił o podatkach i koalicjach przedwyborczych. (30.10.) Pzewodniczącemu Zarządu Regionu "Solidarność" Januszowi Pałubickiemu, Okręgowy Sąd Wojskowy przyznał odszkodowanie w wysokości 24,053,42 zł za prześladowania w latach 80-tych. Pieniądze zostaną prawdopodobnie przekazane Wielkopolskiemu Archiwum "Solidarności". (30.10.)

SPRAWY PUBLICZNE

O godzinie 12.15 przed pomnikiem Bamberki na Starym Rynku rozpoczęło się I Święto Bamberskie. (03.08.) Reprezentacje Francji, Egiptu, Rosji i Polski uczestniczyły w IV Turnieju Narodów w hokeju na trawie, (06-{)8.08.) Już po raz piąty rozegrano na kortach Olimpii zawodowy turniej tenisowy z udziałem 32 zawodników. Zwycięzcą "Rumeli Polish Open '96" został Francuz Thierry Champion. (12-18.08.) Około 50 zawodników upośledzonych umysłowo brało udział w kajakowych regatach na Malcie. (14-16.08.) Uroczystości związane z Dniem Wojska Polskiego odbywały się przed pomnikiem Annii Poznań. (15.08.) Na Jeziorze Maltańskim zorganizowano Mistrzostwa Polski w Kajakarstwie Klasycznym. (17.08.) Finał Mistrzostw Europy w kartingu odbył się na "Torze Poznań". (26-28.08.) W Urzędzie Miejskim prezydent W.sz. Kaczmarek spotkał się z weteranami II wojny światowej. (31.08.) Inauguracja roku szkolnego z udziałem przedstawicieli Miasta odbyła się w Szkole Podstawowej 83 "Łejery". (01.09.)

Na terenach targowych otwarto Targi Artykułów Konsumpcyjnych "Jesień '96", ekspozycję "Asia in Poland" oraz imprezę "Poznański Tydzień Mody". (03.09-06.09) Na okres 6 miesięcy Poznań przystąpił do programu "Bezpieczna droga do szkoły". (04.09.) Ognisko, imprezy sportowe, pokaz sztucznych ogni to część atrakcji II Dni Osiedla Orła Białego. (13-14.09.) Już po raz trzeci mieszkańcy naszego miasta uczestniczyli w akcji "Sprzątanie świata". (13-15.09.) Około 2.500 wystawców brało udział w trzech imprezach targowych: Międzynarodowych Targach Rolno-Przemysłowych "Polagra", "Taropak" i Krajowej Wystawie Ogrodniczej. (19.09.-24.09.) Zakłady im. Hipolita Cegielskiego obchodziły swoje ISO-lecie. Rocznicę uczczono mszą św. w intencji załogi, koncertem "Poznańskich Słowików" w auli UAM oraz "drzwiami otwartymi" dla mieszkańców Poznania, (05.10.) Trwał "Tydzień kultury chrześcijańskiej" pod hasłem "Rodzina Bogiem silna" zorganizowany przez Ojców Pallotynów. (0513.10.) Targi "Domexpo", Międzynarodowe Targi Reklamy i "Tour Salon" - Międzynarodowy Salon Turystyczny otwarto na terenach MTP. (08-11.10.) Prezydent W.sz. Kaczmarek, spotkał się z okazji Dnia Edukacji Narodowej ze 150 pracownikami oświaty wręczając im wyróżnienia i nagrody. (14.10.) W CK "Zamek" zainaugurowano Dni Kultury Węgierskiej w obecności ambasadora Republiki Węgierskiej w Polsce Gabora Harsa, prezydenta W.sz. Kaczmarka i wojewody W. Łęckiego, (14-26.10.) Międzynarodowe Targi Rowerowe "Bicykl" otwarto na MTP. (19-22.10,) Pieniądze, odzież, środki czystości dla dzieci z domów dziecka zbierano w biurach ogłoszeń "Gazety Wyborczej" w ramach akcji "Zima dzieciaków". (20-22.10.) W Poznaniu gościł książę Henryk, następca tronu Luksemburga, z grupą 16luksemburskich przemysłowców. (22-23.10.) Przy ulicy Kochanowskiego odsłonięto pomnik ofiar Czerwca '56. Wypisano na nim nazwiska 49 znanych ofiar Wydarzeń. (23.10.)

Wkopano kamień węgielny pod rozbudowę poznańskiego portu lotniczego Ławica, (14.10.) Prezydent Węgier Arpad G6ncz odebrał tytuł Honorowego Obywatela Miasta Poznania przyznany mu kilka miesięcy wcześniej przez poznańskich radnych. Prezydent złożył kwiaty pod Poznańskimi Krzyżami, przyjął symboliczne klucze do miasta od prezydenta W.sz. Kaczmarka, otworzył w "Zamku" wystawę "Budapeszteński Październik '56", (26.10.) Rozstrzygnięto konkurs "Zielony Poznań", w którego Ul edycji wzięło udział 503 uczestników. Wyróżnienia przyznano w tym roku w pięciu kategoriach: "Zieleńce, kwietniki" - Dom Księży Emerytów "Balkony, loggie" - Krystyna Marciniak, uL Błotna "Ogrody przydomowe" - Maria, Kazimierz Kociałkowscy, uL Grodziska "Działki na terenach POD" - Zdzisław Tutaj zSypniewa "Pasy zieleni" - Wojciech Bukowski, uL Przy toczna Miasto bardzo zyskuje na tym sympatycznym i coraz popularniejszym konkursie. (28.10.)

POZNANIACY

Piotr Nycz, dotychczas szef klubu "Eskulap" został dyrektorem Redakcji Muzyki, Rozrywki i Widowisk programu I Telewizji Polskiej, Funkcję tę pełnił niespełna miesiąc (05.08.) Dziewięciu zawodników z Wielkopolski uczestniczyło w XXVI Igrzyskach Olimpijskich w Atlancie. (I. Dylewska-Światowiak, E. Urbańczyk, A. Gajewski, P. Łakomy, Z. Jaskuła, K. Ziółkowski, R. Szukała, N. Jaskot, W, Glinkiewicz) W X Letnich Igrzyskach Paraolimpijskich w Atlancie udział wzięło 5 sportowców z poznańskiego Sportowego Stowarzyszenia Inwalidów "Start" - Anna Szymul, Rafał Zaćmiński,. Łukasz Kozłowski, Andrzej Ludzkowski, Andrzej WróbeL Ostatni z wymienionych zdobył złoty medal w biegu na 1500 m i srebrny w biegu na 800 m. (15-25.08.) Piotr Busse i Eugeniusz Grzybek zostali brydżowymi Mistrzami Polski Par, trzeciemiejsce zajęli - Jerzy Mścisz i Marcin Pędziński. (26.08.) Profesor Bohdan Gruchman, były rektor Akademii Ekonomicznej, został przewodniczącym Rady Nadzorczej Międzynarodowych Targów Poznańskich. (30.08.) Piotr Zieliński, uczeń VIII Liceum Ogólnokształcącego, zdobył złoty medal na Międzynarodowej Olimpiadzie Informacyjnej. Zmarł profesor UAM, filolog polski Michał Witkowski. (18.09.) Agnieszka Zielińska, studentka II roku prawa, zostala wybrana Miss Polonia. (21.09.) Nowym redaktorem naczelnym "Przewodnika katolickiego" został ksiądz Adam Przybecki. (01.10.) Michał Merczyński, szef Festiwalu Teatralnego "Malta", przeszedł do pracy w TVP.

(02.10.) Bogna Wojtkowiak, Marek Nowakowski (Telewizja Poznańska), Grażyna i Bogdan Wąsielowie (Teatr Wierzbak) zdobyli I nagrodę na Międzynarodowych Spotkaniach Audiowizualnych w Paryżu. (03.10.) W wieku 73 lat zmarła znana i ceniona śpiewaczka operowa, profesor Antonina Kawecka. (05.10.) Nagrody Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich im. Andrzeja Wojtkowskiego przyznano Kornelowi Michałowskiemu (Bblioteka Uniwersytecka) i Violettcie Stochaj-Kowalskiej (Biblioteka Raczyńskich). (21.10.)

UCZELNIE

Nowym rektorem Wyższej Szkoły Oficerskiej im. S. Czarnieckiego został prof. Krzysztof Pajewski. Profesor Zbigniew Janku został nowym rektorem Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości. (01.09.) W Akademii Rolniczej odbyły się uroczyste obchody, 40-lecia istnienia Wydziału Ogrodniczego. (17.09.) Przestała istnieć ze względów finansowych Francusko-Polska Wyższa Szkoła Nowych Technik Informatyczno-Komunikacyjnych, Otwarto Instytut Technik Telekomunikacyjnych i Informatycznych. (01.10.) Insygnia władzy uniwersyteckiej przekazał w auli UAM nowemu rektorowi Stefanowi Jurdze rektor ustępujący Jerzy Fe

Przegląd wydarzeń sierpień - październik 1996dorowski. Uroczystość połączona była z inauguracją nowego roku akademickiego, (01.10.> Nowym rektorem poznańskiej Akademii Sztuk Pięknych (dotąd Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych) został Włodzimierz Deresz. (02.10.) W budynku byłych koszar pruskich przy uL Ratajczaka otwarto nową aulę Wyższej Szkoły Bankowej. (04.10.) W Poznaniu powołano do życia Wyższą Szkołę Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa. (07.10.) Klinika Onkologii Akademii Medycznej obchodziła 20-lecie istnienia. Odbyła się, z tej okazji sesja naukowa na temat leczenia chorób nowotworowych. (18.10.) Promocja absolwentów, przysięga młodego rocznika i przyznanie odznaczeń miało miejsce na Dębcu w Szkole Aspirantów Pożarnictwa obchodzącej 25-lecie powstania. (26.10.)

SPOTKANIA PRELEKCJE WYKŁADY

Jan Englert recytował fragmenty IV CZęSCl "Dziadów" Mickiewicza na placyku przy kościele św. Marcina (dawniej stal tu pomnik Wieszcza) z okazji 165 rocznicy pobytu poety w Wielkopolsce. W wieczornicy wziął udział także skrzypek Bartosz Baryła. (11.08.) Prawie 130 filologów uczestniczyło w IX Międzynarodowej Konferencji Językoznawstwa Historycznego. (26-31.08.) VII Międzynarodowy Kongres Towarzystwa Gastroenterologicznego obradował w Poznaniu. (11.09.) Pierwsze w nowym sezonie artystycznym Poznańskie Warsztaty Operowe poświęcone były "Traviacie" Verdiego. (15.09.) Krystyna Janda była bohaterką cyklicznego spotkania w "Scenie na Piętrze", "Gwiazdy X Muzy". (15.09.) Oddział Związku Literatów Poskich zorganizował "Poniedziałek Literacki" Ryszardowi Daneckiemu w 65-urodziny poety. (16.09.) Były minister spraw zagranicznych RP Władysław Bartoszewski spotkał się z poznaniakami w "Scenie Verbum". (17.09.) "Spotkanie z obrazem" F's. Rokotowa "Portret Aleksandry z Engelhardtów Branickiej"

oraz "Naczynia z jej zastawy" przygotował w Muzeum Narodowym Zygmunt Dolczewski. (24.09.) Wykład o Poznaniu z cyklu "Fin de siecle, Poznań na przełomie wieków" przygotował profesor Stefan Kowal, a zatytułował "Cywilizacyjne oblicze Poznania na przełomie XIX i XX w." (25.09.) Przez trzy dni obradował w Poznaniu XXVI Kongres Polskiego Towarzystwa Urologicznego. (26-28.09.) "Poniedziałek Literacki" gościł poetkę Mirosławę Pryner. (30.09.) W "Scenie na Piętrze" odbył się kolejny "Ring Z.u Adamem Hanuszkiewiczem". (30.09.) Aż cztery imprezy towarzyszące wystawie "Modlitwa żywiołów" zostały przygotowane w Muzeum Etnograficznym. (04, 06, 13, 20.10.) W Muzeum Narodowym Piotr Michałowski oprowadzał wszystkich zainteresowanych po wystawie "Barokowych szkiców olejnych z kolekcji Reuschel", (06.10.) Ewa Siejkowska-Askutja przygotowała wykład z cyklu "Pro Arte" "Hermes z małym Dionizosem". (08.10.) "Czwartek Literacki" gościł Wiesława Myśliwskiego, (10.10.) Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk wraz z Instytutem Historii Sztuki UAM przygotowało XVII Seminarium mediewistyczne "Flora i fauna w kulturze średniowiecza od XII do XV w." (10-12.10.) Niedzielne spotkanie z komisarzem wystawy " Portret y i fotografie z salonu szklanego A. und F. Zeuschnerow" Magdaleną Warkoczewską miało miejsce w Muzeum Historii Miasta Poznania. (13.10.) Poznańskie Warsztaty Operowe poświęcone były urodziną i 50-leciu pracy artystycznej Konrada Drzewieckiego. (13.10.) W "Scenie na Piętrze" kolejny "Ring z.u" gościł Henryka Machalicę, (14.10.) O "Portrecie damy z amorem" nieznanego malarza flamandzkiego z XVII mówiła w cyklu "Spotkań z obrazem" w Muzeum Narodowym Helena Stęszewska. (15.10.) Po raz drugi gościli w Poznaniu redaktorzy krakowskiego "Tygodnika Powszechnego". (17-18.10.) Komisarz wystawy "Kultura i sztuka Rosji końca XVIII i początku XIX w." w Muzeum Narodowym Zygmunt Dolczewski przy

bliżał wszystkim zebranym prezentowane dzieła. (20.10.) O książce Teresy Pekali "Secesja: konkretyzacja i interpretacje" dyskutowano na "Spotkaniu z książką o sztuce" w Galerii Miejskiej "Arsenał". (21.10.) "Wilczyca kapitolińska" była tematem wykładu Ewy Siejkowskiej-Askutii w Muzeum Narodowym w cyklu "Pro Arte". (22.10.) Profesor Witold Molik przygotował wykład o Poznaniu z cyklu "Fin de siEde. Poznań na przełomie wieków" zatytułowany "Poznań fin de siecle'u w oczach Polaków i Niemców". Wykład odbył się w Sali Renesansowej Ratusza o godzinie 18.00, a wstęp był wolny. (23.10.) Sesja poświęcona biskupowi Walentemu Dymkowi odbyła się w Wyższym Seminarium Duchownym. (23.10.) W czasie "Czwartku literackiego" Krzysztof Kąkolewski mówił o tym "Jak powstają książki demaskatorskie", (24.10.) Marek Kondrat był kolejną "Gwiazdą X Muzy" w "Scenie na Piętrze". (27.10.) Poeta Maciej Niemiec był gościem "Trybuny poetów" w Galerii "Arsenał". (28.11.) W Klubie Inteligencji Katolickiej odbyła się prelekcja Ojca Marcina Babraja "Moje rekolekcje w Kazachstanie". (28.10.)

WYSTAWY

W Galerii "pf" otwarto wystawę absolwentów Instytutu Twórczości Fotograficznej w Opawie. (01.08.) Obrazy powstałe w ostatnich dwóch latach wystawiała w "Arsenale" Biljana Pesic, (06.08.) "Poznańscy saperzy 1919-1939" to tytuł wystawy przygotowanej w Muzeum Armii Poznań. (14.08.) Związki Polski z Wielką Brytanią ilustrowała ekspozycja "Orzeł i Lew" w Galerii "Zamkowej". (22.08.) W ostatnią sobotę sierpnia w "Arsenale" mial miejsce wernisaż wystawy "Inner Spaces" 17 artystów z Niemiec, Anglii, USA i Polski biorących udział w warsztatach artystycznych w Skokach. (31.08.) "Galeria na Mokrej" zmieniła nazwę na "ABC Gallery" . (01.09.)

W dwóch salach Muzeum Narodowego otwarto wystawę "Późnobarokowe szkice olejne z kolekcji Reuschel". (08.09.) "Rzeźby i przedmioty użyteczne" Marii Podskarbi-Hebisz pokazano w Galerii Malarstwa i Rzeźby "Garbary 48". (09.09.) Najnowsze prace Bożeny Kopij można było obejrzeć w Galerii Grażyny Kulczyk. (11.09.) Wystawę "Czworo w przestrzeni" przygotował w "Arsenale" Urząd Kultury z Hanoweru w ramach współpracy z Poznaniem. Jednocześnie w tej samej galerii otwarto wystawy: "Jan Cybis-Prace na papierze", "Tomasz Siwiński-Zwierzęta z przeczuć, rysunki z lat 1995/96". (11.09.) Rzeźby Antoniego Walerycha i rysunki oraz obrazy Grażyny Strykowskiej znalazły się w Galerii "Profil". (11.09.) " Wizerunki Chopina" Maksymiliana Myszkowskiego wystawiono w Galerii" pf". (12.09.) Wystawa "Karol Marcinkowski 1800-1846" w Bibliotece Raczyńskich prezentowała życie i działalność sławnego poznańczyka na tle epoki, w której żył. (13.09.) Około 130 eksponatów znalazło się na wystawie "Kultura i sztuka Rosji końca XVIII i początku XIX wieku ze zbiorów Muzeum-Pałacu w Pawłowsku" otwartej w Muzeum Narodowym. (15.09.) W "ABC Gallery" miał miejsce wernisaż wystawy "Archetypy, toposy, abstrakcje w grafice współczesnej" prezentującej wybór grafik z kolekcji Międzynarodowego Trienale Grafiki w Krakowie. (15.09.) Wystawę pamiątek zebranych przez mieszkańców kresów II RP "Lwów i kresy południowo-wschodnie" otwarto w "Odwachu". (18.09.) "Kult zwierząt i magia w starożytnym Egipcie" to tytuł niewielkiej ekspozycji sztuki egipskiej otwartej w Muzeum Narodowym. (19.09.) W podziemiach Kaponiery powstało Muzeum Motoryzacji. (21.09.) W Sieni Gotyckiej Ratusza (Muzeum Historii Miasta Poznania) otwarto wystawę "Portrety i fotografie z salonu szklanego A. und F. Zeuschnerów, 1855-1910". (01.10.) Galeria" U Jezuitów" i poznańska ASP prezentowały prace artystów z Holandii, Niemiec i Polski na ekspozycjach pod wspólnym tytułem "Artyści dla Europy". (02.10.) Tomasz Akusz wystawiał swoje ostatnie obrazy w "Galerii Marcina". (03.10.)

Przegląd wydarzeń sierpień - październik 1996

Otwarcia trzech wystaw dokonano w październiku w Galerii ON: instalacji Anny Baumgart, grafik Wojciecha Łazarczyka, instalacji i fotografii Konrada Kuzyszyna. (07, 17, 28.10.) Przy okazji targów "Domexpo" otwarto wystaWę "Forma i użytkowość, czyli stół polski lat 90". (08-10.10.) 250 książek naukowych znalazło się na wystawie Wydawnictwa Gebethner i Ska w Bibliotece Uniwersyteckiej. (08.10.) Wystawę sztuki Aborygenów otwarto w "Arsenale", (08.10.) W salach na I piętrze galerii "Arsenał" pokazano obrazy Teresy Pągowskiej. (10.10.) Krzysztofa Zwierz-Ciok wystawiała obrazy w Studiu Polony. (11.10.) W Galerii Malarstwa i Rzeźby "Garbary 48" Katarzyna Paszkowska prezentowała małe formy tkackie z papieru na wystawie "Duszący zapach VanilIi". (14.10.) Galeria "Profil" udostępniła swoje wnętrze rysunkom Norberta Skupniewicza "Okolice szarej carycy". (16.10.) Plakaty Leszka Drewińskiego można było obejrzeć w Muzeum Sztuk Użytkowych, (18.10.) W ramach Dni Kultury Węgierskiej w Galerii "U Jezuitów" otwarto wystawę "Węgierska architektura organiczna". (21.10.) Galeria Grafiki "Garbary 48" prezentowała wystawę litografii Rafała Benke, której wernisaż odbył się w siedzibie firmy "Polsoft". (21.10.) Rysunki Barbary Gawdzik-Brzozowskiej pokazano w "Galerii Marcina". (24.10.)

TEATR MUZYKA FILM

Przez cały sierpień na Starym Rynku odbywały się Letnie Koncerty Ratuszowe: 07.0B. koncert: "Od Mozarta do Lutosławskiego", 14.08, "Skrzypce i fortepian", 21.0B. "Od klasycyzmu do impresjonizmu", 28.08. "Gitara solo i w duecie".

W kościele pod wezwaniem Najświętszego Zbawiciela przy ul. Fredry słuchano recitali organowych i koncertów muzyki kameralnej. (01., 08., 15.08) Także w sierpniu trwała wakacyjna impreza w Teatrze Wielkim "Wideo pod Pegazem".

(05., 19.08)

Przez tydzień Poznań gościł znanych tancerzy i choreografów na II Biennale Tańca Współczesnego. Odbyły się warsztaty taneczne, warsztaty krytyczne, laboratoria. (20-27.08.) Zbigniew Górny był twórcą "Gali Piosenki Dziecięcej" w hali "Arena". (07.08.09.) Jedenaście zespołów z całej Polski uczestniczyło w Poznaniu w finale V Ogólnopolskiego Przeglądu Orkiestr Dętych. (14-15.09.) "Strasznym dworem" Stanisława Moniuszki pod batutą Roberta Satanowskiego zainaugurowano w Teatrze Wielkim kolejny sezon artystyczny w naszym mieście. (15.09.) Pierwsze po wakacyjnej przerwie Poznańskie Warsztaty Operowe poświęcone były "Trawiacie" Verdiego. (15.09.) Jacek Orłowski wyreżyserował na Scenie Nowej "Teatru Nowego" "Ziemię niczyją" Harolda Pintera. (15.09.) Pokazem filmów dokumentalnych poznański "Zamek" uczcił 40-lecie powstania krakowskiej "Piwnicy pod Baranami". W Teatrze Polskim gościnnie wystąpił Moskiewski Teatr na Pokrowce z "Rewizorem" i "Ożenkiem" Gogola. (20.09.) Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Poznańskiej zainaugurowała 36 sezon "Koncertów Poznańskich". 297 koncert wypełniły utwory Prokofiewa, Wieniawskiego i Szymanowskiego. (28.09.) Wrześniową premierą w Teatrze Wielkim była "Trawiata" Giuseppe Verdiego w reżyserii Marka Weiss-Grześkowiaka. (29.09.) Przez tydzień trwały w mieście imprezy "Sacrum i sztuka" związane z 50-leciem kapłaństwa Jana Pawła II. W "Zamku" otwarto wystawę zdjęć Adama Bujaka, odbył sie pokaz filmów, spotkania poetyckie i teatralne. (29.10.-09.11.) Międzynarodowy Dzień Muzyki obchodzono najgłośniej i najbarwniej przed pomnikiem Mickiewicza na happeningu "Usłyszeć obraz". (01.10.) Na zakończenie trwających trzy tygodnie Dni Kultury Rosyjskiej w "Zamku" odbył się recital Aloszy Awdjejewa. (04.10.) Adam Sroka był reżyserem "Przemiany" Franza Kafki na "Scenie Nowej" Teatru Nowego. (04.10.) V Dni Muzyki i Teatru zainaugurował koncert polskich uczestników Konkursu im. H. Wieniawskiego. (06.10.)

Grodziska Orkiestra Dęta wystąpiła na 85 Poznańskim Poranku Muzycznym. (06.

10.) Uroczyście otwarto XI Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy im. Henryka Wieniawskiego. Honorowym Przewodniczącym konkursowego jury został Sir Yehudi Menuhin. W czasie koncertu inauguracyjnego poznańscy filharmonicy grali wraz z Aleksiejem Sultanowem pod batutą Grzegorza Nowaka utwory Szymanowskiego, Rachmaninowa, Lutosławskiego. (12.10.) Trwały przesłuchania I etapu konkursu Wieniawskiego. Jury pod przewodnictwem Stanisława Wisłockiego słuchało skrzypków w auli uniwersyteckiej. (13-16.10.) Orkiestra "In commendam" i chór "Pallotti" wzięli udział w kolejnym koncercie z cyklu "Musica sacra" w katedrze. (13.10.) Teatr Animacji wystawił sztukę Kennetha Gramame'a"O czym szumią wierzby" w adaptacji Igora Sawina. (13.10.) Reżyserem "Balladyny" Juliusza Słowackiego w Teatrze Polskim była Dorota Latour. (18.10.) Październikową Poznańską Premierą Filmową był film Volkera Schl6ndorffa "Król Olch" z Johnem Malkovichem. (18.10.) Do drugiego etapu Konkursu Wieniawskiego przeszło 21 muzyków - 8 z Japonii, 2 z Finlandii, 1 z Niemiec, 1 ze Stanów Zjednoczonych, 1 z Rosji, 8 z Polski (w tym troje poznaniaków). (18-21.10.) W etapie trzecim znalazło się 4 artystów z Japonii, 5 z Polski, 1 z Niemiec i 1 z Finlandii. (22.10.) Czwarty etap składał się z przesłuchań 6 skrzypków (3 Japonek i 3 Polaków), (2426.10.) W kinie Gwiazda pokazano filmy z 21 Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. (15-28.10.) Międzynarodowe jury Konkursu Wieniawskiego postanowiło nie przyznawać I miejsca. Drugie zdobyła Reiko Otani, trzecie Akiko Tanaka, czwarte ex equo Asuka Sezaki i Łukasz Błaszczyk, piąte Anna Reszniak.

szóste Maria Nowak (obie z Poznania). (26.10.) W Teatrze Polskim wystawiono "Pchłę Szachrajkę". (26.10.) Chór "Fannata" śpiewał na kolejnym koncercie "Musica sacra". (27.10.)

W auli UAM odbył się koncert laureatów zakończonego XI Konkursu im. H Wieniawskiego. (27.10.) Reiko Otani grała wraz z orkiestrą "Sinfonia Varsovia" III koncert skrzypcowy h-moll op. 61 Saint-Saensa pod dyrekcją Sir Jehudi Menuhina w czasie koncertu nadzwyczajnego zamykającego Konkurs Wieniawskiego. (28.10.)

VARIA

Z poznańskiej Ławicy odleciał amerykański transportowiec C-141, który zabrał na 3tygodniowe międzynarodowe ćwiczenia w ramach programu "Partnerstwo dla pokoju" polskich żołnierzy z WSO w Poznaniu. (10.08.) Tegoroczne lato obfitowało w duże modernizacje magistral wodnych i gazowych, co utrudniało ruch na ulicach, szczególnie w centrum. Przed Urzędem Wojewódzkim wmurowano kamień węgielny pod pomnik Stanisława Mikołajczyka. (16.08.) Ksiądz biskup Juliusz Paetz powołał 5 wikariuszy biskupich oraz radę biskupią. (30.08.) W wielu poznańskich sklepach obniżono ceny niektórych towarów od 20 do 50%. Po wakacjach MPK wróciło do normalnego rozkładu jazdy tramwajów i autobusów. (02.09.) Powołano do życia Radę Taksówkarzy Poznańskich. (18.09.) Rozpoczęto spuszczanie wody z Jeziora Maltańskiego. W ciągu doby ubywa 2,5 cm wody. Były mistrz świata w narciarstwie Franz Klammer zainaugurował sezon narciarski na stoku Malta Ski. (21.09.) W "Arenie" odbył się IV Międzynarodowy Fe'stiwal Mody Fryzjerskiej. (29.09.) Zakończono remont auli uniwersyteckiej. Wymieniono obicia foteli, odnowiono okna, parkiet i żyrandole. (27.09.) W różnych miejscach naszego miasta wiszą 392 czerwone skrzynki pocztowe i 13 zielonych przeznaczonych na korespondencję miejscową. W Warszawie odbyła się kolaudacja filmu Filipa Bajona, który mial nosić tytuł "Szczuny" i dotyczy wydarzeń Czerwca '56. Tytuł zmieniono na "Poznań '56", a film po

Przegląd wydarzeń sierpień - październik 1996

jedzie na 21 Festiwal Polskich Filmów Fabularnych do Gdyni. (07.10.) Włodzimierz Łęcki wydał decyzję o zamknięciu stadionu "Lecha" przy ul. Bułgarskiej. Powodem decyzji były brutalne wybryki chuligańskie na i po meczu zespołu po

znańskiego z drużyną warszawskiej "Legii". (22.10.) Siedem firm ochroniarskich założyło pierwszy w Polsce samorząd, (25.10.) Każdego dnia do centrum Poznania wjeżdża ok 80 tys. samochodów.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania 1996 R.64 Nr4; Lata dwudzieste, lata trzydzieste dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry