SPIS TREŚCI

Kronika Miasta Poznania 1996 R.64 Nr4; Lata dwudzieste, lata trzydzieste

Czas czytania: ok. 2 min.

Od redakcji . .

LATA DWUDZIESTE, LATA TRZYDZIESTE

Jan Skuratowicz, Architektura Poznania w latach 1919-1939 o... 7 Magdalena Mrugalska-Banaszak, Rozwój przestrzenny Poznania w dwudziestoleciu międzywojennym - postulaty badawcze . . . . . . . . . . . . . 27 Waldemar Karolczak, Kąpieliska rzeczne w międzywojennym Poznaniu 47 Lech Ławicki, Pawilony reklamowe w latach 1871-1929 . . . . . . . . . . . . 67 Teresa Ziólkowska, Sport w Poznaniu - lata dwudzieste, lata trzydzieste . 83 Sławomir Leitgeber, Rauty u prezydenta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108 Aleksandra Smoczkiewiczowa, Jak studiowało się farmację w latach dwudziestych w Poznaniu .................................... 118 Jarosław Mulczyński, Wystawy grafiki i ruch bibliofilski w Poznaniu w okresie dwudziestolecia międzywojennego o......... 132 Jacek Biesiada, Odwołany odczyt Adolfa Nowaczyńskiego . 155 Sławomir Leitgeber, Z "Jamy Michalikowej" do Poznania 160 Kornel Michałowski, Poznańska muzyka Karola Szymanowskiego _.. 170 Magdalena Mrugalska-Banaszak, "Zdarzenia życiowe Franciszka i Janiny ze Szczepaniaków Lewandowskich", czyli przyczynek do życia codziennego wildeckiej rodziny w dwudziestoleciu międzywojennym . . . . . . . . . .. 187 Magdalena Warkoczewska, Dwa nieznane opisy Poznania z lat dwudziestych 202 Przewodniki, czyli drogowskazy po Poznaniu lat międzywojennych ...... 215

MISCELLANEA

Andrzej Kusztelski, Cztery obrazy z fary poznańskiej ............... 229 Katarzyna Męczyńska, Agnieszka Lewandowska, Konserwacja czterech obrazów z fary poznańskiej o.................................. 235

Spis treści

Magdalena Wojtczak, Poznańskie siostry diakoniski Bolesław Sroka, Moja przyjaźń z Arkadym Fiedlerem 266

ŻYCIE TEATRALNE

Olgierd Błażewicz, Wolność czy pieniądze? Siedem trudnych lat teatralnego Poznania . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . 281 Ewa Obrębowska-Piasecka, Teatr w "ciekawych czasach" . . 298 Repertuar Teatrów Nowego i Polskiego w sezonach 1989/90-1995/96 320

ŻYCIE AKADEMICKIE

Życie i pośmiertna kariera Ernsta Kantorowicza z Poznania Stanisław Nawrocki, Saga rodu Kantorowiczów i ich firmy Witold Molik, Lata szkolne Ernsta Kantorowicza w Poznaniu Jan Skuratowicz, W kręgu Kantorowiczów, Jaretzkich i Samterów 329 340 352

PRZEGLĄD WYDARZEŃ W POZNANIU

Andrzej Król, Przegląd wydarzeń w Poznaniu (sierpień - październik 1996) 363

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania 1996 R.64 Nr4; Lata dwudzieste, lata trzydzieste dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry