Z BUCHU WI DA WNICZEGO.

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1929 R.7 Nr3

Czas czytania: ok. 1 min.

skiego (rur. 62) - Ks. Kaz. Miaskowski: Grodzisk i jego drukarnie, w 16 wieku (nr.92) - Dr. Włodz. Lewandowski: Naczelna Rada Ludowa i jej Komisarjat (nr. 202). "G a z e t a Z a ch o d n i a". Odsłonięcie tablicy ku czci prezydenta Dj"węskiego; aJrtykuł Zygmunta Zaleskiego (nr. 57). "G a z e t a P o w s z e chn a" d,rukuje w dalszym ciągu Stanisława Wegnera cenne "W,spomnienia z lat dawnych". "N o w y Kur jer" drukował dalej Marji Wiche,rkiewi.::zowej "Sylwetki poznańskie".

"P r a w d a". Józef Mic'kiewicz w Poznaniu (nr. 168).

"P o s e n e- r T a g e b l a t t". Georrg Brandt: J. v. Minutoli (nr.

79) - Paul Dobbermann: Der Gebur'i.stag delr 5tadt Bromberg, (nr. 89). W,szystkie dzieni1ilki poznańskie poświęcały wiele miejsca i artykułów Powszechnej Wystawie Krajowej, zjazdom, uroczystościom i imprezom w tym czasie prz€,dsięwziętym.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1929 R.7 Nr3 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry