WYDAWNICTWO MIEJSKIE

Kronika Miasta Poznania 1996 R.64 Nr3; Karol Marcinkowski i jego czasy

Czas czytania: ok. 1 min.

KRONIKA MIASTA POZNANIA 61-768 Poznań, ul. Zamkowa 7a Kwartalnik wydawany na zlecenie Rady Miejskiej Poznania

KOLEGIUM REDAKCYJNE Jacek Wiesiołowski (przewodniczący i redaktor naczelny), Jan Skuratowicz, Lech Trzeciakowski, Bogdan Walczak, Magdalena Warkoczewska, Marek Ziółkowski

PRZEDSTAWICIEL ZARZĄDU MIAST A wiceprezydent Jacek Łukomski

PRZEDSTAWICIEL RADY MIEJSKIEJ Janusz Paz der

SEKRETARZ REDAKCJI Danuta Książkiewicz-Bartkowiak

REDAKTOR PROWADZĄCY Lech Trzeciakowski

Projekt okładki i karty tytułowej Grzegorz Marszałek

Na okładce: Portret Karola Marcinkowskiego, ol. pl. Florian Sarnecki; Bazar, ok. poł. XIX w., rys. E. Hesse, lit. J. Diitschke

ISSN 0137-3552

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania 1996 R.64 Nr3; Karol Marcinkowski i jego czasy dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry