12 ES .

Kronika Miasta Poznania 1996 R.64 Nr2;Targi, jarmarki, MTP

Czas czytania: ok. 9 min.

fi . I" l lii 1 S' -aa ti fi li II o g.e>S S Ei SJ S 1* .g.a g - oE ST S O O ·u U III d I i hJ L [L b.! oj ij Ryc. 14. Klasyfikacja ogólna organizatorów (w roku 1994)

. . .

ł. fi

811, 3sCfii I S 511oKg

II

. .

lUlU

M-powierzchnia netto EZ 1 - powierzchnia brutto M 1- I i c z b a wystawców L-I - liczba wystawców krajowych

- liczba wystawców zagranicznych Ul - liczba zwiedzających t u I - suma punktów (x 10) - częstotliwość występowania w rankingu

Ryc. 15. Klasyfikacja ogólna imprez (w roku 1994)

Kazimierz Marcinkowski, Miron Maciejewskipoznańskim oraz wiceliderem - co nie jest niespodzianką - katowickim, uzupełnia warszawskie Biuro Reklamy SA, największa rewelacja prezentowanych tu klasyfIkacji. Gdańsk, Wrocław i Łódź utrzymały mniej więcej swoje utrwalone już pozycje, pewną niespodzianką natomiast jest siódme miejsce Cracow Expo Center oraz pojawienie się nieznanych jeszcze przed rokiem organizatorów: warszawskiego Międzynarodowego Centrum Targowego oraz krakowskiej Chemobudowy. Regulamin przeliczeń powoduje, że na liście generalnej znalazło się organizatorów szesnastu. Trzeba powiedzieć i to, że dwóch z nich (Międzynarodowe Centrum Targowe i wrocławski Interart) znalazło się w tym doborowym gronie dzięki wykorzystaniu jednej szansy na sześć, podczas gdy sześciu pierwszych wystąpiło w każdym z sześciu rankingów. I wreszcie cała klasyfIkacja generalna imprez (wykres 15). W rankingach uwzględnionych ich zostało osiemnaście. Na liście tej trzynaście pozycji zajęły imprezy spod znaku MTP (osiem w pierwszej dziesiątce). Katowice wprowadziły do pierwszej targowej ligi dwóch swoich przedstawicieli, natomiast Warszawa, Gdańsk i Wrocław po jednym. Cały materiał sprawozdawczy, na podstawie którego opracowane zostały przedstawione powyżej klasyfIkacje, publikujemy jako dokumentację naszego RAPORTU. Dokumentacja ta stanowi szczególną fotografię ubiegłorocznej działalności organizatorów targów w Polsce, umożliwia też każdemu czytelnikowi weryfIkację danych przedstawionych w naszych obliczeniach. Mamy nadzieję, że weryfIkacja tych przeliczeń nie podważy prawidłowości naszych klasyfIkacji i wynikającego z nich obrazu polskiego rynku targowego.

* Dane procentowe oznaczają udział uczestnika rankingu w całej działalności 44 organizatorów objętych RAPORTEM

III. HI JŻRJ NORMALNOŚCI (1995)

313 imprez - 1100 dni

W niniejszym raporcie udało się - poza przypadkiem Międzynarodowych Targów Łódzkich - uzyskać materiał dający podstawę do opracowania całościowego obrazu rynku targowego w Polsce a.d. 1995. Dotyczy to przede wszystkim organizatorów - członków Polskiej Korporacji. Jest ich w Korporacji 42, w rankingach RAPORTU uwzględnionych zostało 36 z uwagi na fakt, że trzech organizuje targi tylko za granicą, dwóch nie zorganizowało w minionym roku żadnej imprezy, szósty przypadek, czy raczej

wypadek przy pracy, to MTL (przed rokiem RAPORT uwzględniał 32 organizatorów). Ogółem w 1995 roku członkowie Korporacji zorganizowali 268 imprez, które odbyły się w 25 miastach i trwały 967 dni (odpowiednie dane dla roku poprzedniego: 224 imprezy, 26 miast, 849 dni). Otrzymaliśmy również sprawozdania od 18 organizatorów nie zrzeszonych w Korporacji. Zorganizowali oni 45 imprez w 17 miastach, trwały one 133 dni. Tak więc łącznie, bez względu na przynależność do Korporacji, w roku 1995 odbyło się w Polsce 313 imprez targowo-wystawienniczych w 37 miastach, a łączny czas ich trwania wyniósł 1100 dni. Wszelkie dalsze, zawarte w RAPORCIE liczby i klasyfIkacje nie uwzględniają organizatorów nie zrzeszonych w Korporacji. Praktycznie w niczym nie zmienia to zasadniczego obrazu polskiej sceny targowej, na której główne role odgrywają członkowie Korporacji i to z pierwszej dziesiątki. I jeszcze jedno przypomnienie powtarzającej się prawidłowości - lista ubiegłorocznych zapowiedzi imprez, podobnie jak na ten rok - obejmowała ok. 500 pozycji.

Kielce i Białystok - witamy wśród najlepszych

Pierwsza kategoria klasyfIkacji obejmuje organizatorów, druga - same illlprezy. Jak zwykle zaczynamy od podstawowego kryterium ocen, jakim jest powierzchnia zajęta netto (wykres 1). Generalnie zmieniło się tu niewiele,

1. Międzynarodowe Targi Poznańskie, Sp. z 0.0. - POZNAŃ 2. Międzynarodowe Targi Katowickie, Sp. z 0.0. - KATOWICE 3. Biuro Reklamy SA - Zarząd Targów Warszawskich - WARSZAWA 4. Międzynarodowe Targi Gdańskie SA - GDAŃSK 5. Centrum Targowe Kielce - KIELCE 6. Międzynarodowe Targi Pomorza i Kujaw, Sp. z 0.0. - BYDGOSZCZ 7. Wrocławskie Przedsiębiorstwo Hala Ludowa - WROcł:.AW 1 5176 8. Centrum Targów i Promocji Ryku Wschodniego - BIAŁYSTOK 14 730 9. Międzynarodowe Centrum Targowe Cracow Expo Center, Sp. z 0.0. - KRAKOW 13721 10. Międzynarodowe Targi Szczecińskie, Sp. z 0.0. - SZCZECIN 11. Pozostali

409.12

/_n""*d3 17115

. N * / J$m " l" "J i Z _ 4 /5

"NNNNNNN-38IM

- «

1 O 653 11 0241

Ryc. 1. Ranking organizatorów targów według zajętej powierzchni netto (m kw.)

Kazimierz Marcinkowski, Miron Maciejewski

w szczegółach sporo i interesująco. Nie zmieniły się dotychczasowe proporcje - na ogólną liczbę 721 592 m kw. zajętej powierzchnia netto (1994 - 668 597 m kw.), na pierwszą dziesiątkę przypada 611 351 m kw. czyli 84,72 proc. powierzchni ogólnej (w 1994 odpowiednio: 569 251 m kw. tzn.

85,1 proc). Praktycznie bez zmian. Podobnie utrzymała się przewaga Międzynarodowych Targów Poznańskich nad konkurentami: w 1994 roku 57,4 proc. udziału w ogólnej powierzchni netto (wicelider miał 5,7 proc), teraz, w 1995 - 56,70 proc, wicelider, zresztą ten sam - 7,01 proc. Nadal prawie wszystko bierze pierwsza dziesiątka. Tyle, że zmienił się dość mocno jej skład. Daleko poza liderem, na drugim miejscu pozostają wyraźnie umocnione, Międzynarodowe Targi Katowickie. Na pozycję trzecią wyszło Biuro Reklamy SA - Zarząd Targów Warszawskich, rewelacja rankingów ubiegłorocznych. Warszawianie zamienili się miejscami z gdańszczanami, z którymi zresztą przyjacielsko współpracują. Największa natomiast niespodzianka tego roku to pojawienie się na piątym miejscu Centrum Targowego Kielce. Dwa lata temu, gdy przedstawialiśmy pierwszy RAPORT, Kielce nie były jeszcze uwzględniane ze względu na zbyt krótki, zaledwie kilkumiesięczny staż organizatora. Skok na piąte miejsce w grupie największych sprzedawców powierzchni wystawienniczej jest rezultatem - jak się wydaje - zespolenia wysiłków całego ośrodka kieleckiego, jego organizacji i władz, które stworzenie liczącego się centrum targowego uznały za wspólny cel. Jak widać - skutecznie realizowany. Mocno w tej klasyfikaqi awansowały też Międzynarodowe Targi Pomorza i Kujaw z Bydgoszczy, w ubiegłym roku na dziesiątym, teraz na szóstym miejscu. Wyprzedziły nawet wrocławską Halę Ludową, która ma ustabilizowaną pozycję w pierwszej targowej lidze. Zaraz za Wrocławiem kolejna niespodzianka-po raz pierwszy widzimy Białystok - Centrum Targów i Promoq'i Rynku Wschodniego. Utrzymał się w dziesiątce Cracow Expo Center, powróciły po rocznej absencji Międzynarodowe Targi Szczecińskie. Nie pokazujemy tym razem tabeli według powierzchni brutto (mimo, że została ona uwzględniona w sprawozdaniach statystycznych), a to ze względu na zbytnią rozciągliwość i tym samym stosunkowo małą przydatność tego kryterium dla celów naszego RAPORTU.

Wzloty i obsunięcia

Jeśli ktoś sprzedał dużo powierzchni, to i wystawców musiał mieć sporo.

Potwierdzeniem jest ranking według liczby wystawców zestawionych w trzech grupach: wystawców ogółem, wystawców krajowych i wystawców zagranicznych. W klasyfikacji wystawcy razem (wykres 2) widzimy prawie ten sam skład, co przy kryterium powierzchni netto. Międzynarodowe Targi Poznańskie - 14 366 wystawców (39,04 proc), daleko za nimi zaczyna się tasowanie Katowic, Warszawy, Gdańska i Wrocławia. Na szóstej pozycji utrzymują się Kielce,

Ryc. 2. Ranking organizatorów targów według liczby wystawców razem

Ryc. 3. Ranking organizatorów targów według liczby wystawców krajowychza nimi Cracow Expo Center i Międzynarodowe Targi Pomorza i Kujaw z Bydgoszczy. Na miejscu dziewiątym - i to jest w tej grupie nowy konkurent - katowicki Spodek, a na dziesiątym nabierające sił Międzynarodowe Targi Szczecińskie. Na ogólną liczbę 36 796 wystawców w roku 1995, pierwsza dziesiątka przyciągnęła 28 055 wystawców, tzn. 76,24 proc. W podobnym składzie i prawie tej samej kolejności ułożył się ranking organizatorów według liczby wystawców krajowych (wykres 3). Istotne zmiany widzimy natomiast w klasyfikacji według liczby wystawców zagranicznych (wykres 4). MTP z liczbą 3055 wystawców biorą aż 58,75 proc. stawki, ciekawe jest jednak to, co dzieje się za nimi. Bardzo pewne drugie miejsce (665 wystawców - 12,79 proc.) zajmuje warszawskie Biuro Reklamy SA, natomiast na trzecie miejsce wchodzi nowicjusz w rankingach - również warszawskie Międzynarodowe Targi - Polska. Dopiero na czwartym miejscu są

Kazimierz Marcinkowski, Miron Maciejewski

Ryc. 4. Ranking organizatorów targów według liczby wystawców zagranicznych

Ryc. 5. Ranking organizatorów targów według liczby zwiedzających

Międzynarodowe Targi Katowickie, na piątym ujawniają się po raz pierwszy na naszych rankingach Międzynarodowe Targi Bydgoskie Sawo. Po nich Cracow Expo Center, Centrum Targowe Kielce i znów nowicjusz: Polsko-Litewska Izba Gospodarcza. Dalej Międzynarodowe Centrum Targowe w Warszawie, a dopiero na dziesiątym miejscu odnajdujemy Międzynarodowe Targi Gdańskie. Przypatrzmy się jednak, jak niewielkie różnice dzielą tych, którzy zajmują miejsca od siódmego (Kielce - 76 wystawców) do dziesiątego (Gdańsk - 65).

Natomiast najwyższa w tej klasyfIkacji jest przewaga pierwszej dziesiątki organizatorów nad pozostałymi. N a ogólną liczbę 5200 wystawców zagranicznych, dziesięciu organizatorów przyciągnęło 4636 wystawców, tzn. 89,15 proc. (przed rokiem 86,6 proc). Jak widać, wystawcy zagraniczni coraz lepiej , wiedzą - chyba nie bez wpływu naszych RAPORTOW - jak się poruszać w polskim gąszczu targowym.

Liczą się bilety sprzedane

Coraz bardziej dochodzimy do jednoznaczności w stosowaniu kryterium liczby zwiedzających imprezy targowe. Kryterium tym, zgodnie ze standardami międzynarodowymi (zwłaszcza FKM - Stowarzyszenie Dobrowolnej Kontroli), jest liczba sprzedanych biletów wstępu - jednorazowych i kilkudniowych (te drugie liczone są oczywiście jednorazowo). Jak widać (wykres 5) w dziesiątce są już sami znajomi, łącznie z tegorocznymi debiutantami, z tym że na dziesiątym miejscu pojawił się jeszcze jeden organizator - Interservis z Łodzi. Warto podkreślić, że na wszystkie imprezy targowe w Polsce w roku 1995, organizowane przez członków Korporacji, wybrało się 2 miliony 791 tysięcy 891

Ryc. 6. Ranking organizatorów targów według zajętej powierzchni wystawiennicze netto (m kw.)

Ryc. 7. Ranking imprez według liczby wystawców razem

Kazimierz Marcinkowski, Miron Maciejewskiosób (1994 - 2 618 946) przy czym 2 miliony 188 tysięcy 758 osób (78,40 proc.) odwiedziło imprezy przygotowane przez organizatorów sklasyfIkowanych w wykresie 5.

Dziewięć razy MTP

Wprowadzoną w ubiegłym roku oddzielną klasyfIkację imprez targowych przy zastosowaniu tych samych kryteriów co dla organizatorów - będziemy oczywiście kontynuować. Nie wdając się w drobiazgowe analizy (wszystko pokazują wykresy), chcemy zwrócić uwagę na istotniejsze zmiany. W rankingu imprez według zajętej powierzchni netto (wykres 6), w czołówce - od miejsca pierwszego do

Ryc. 8. Ranking imprez według liczby wystawców krajowych

Ryc. 9. Ranking imprez według liczby wystawców zagranicznychdziewiątego - jeszcze bardziej skupiły się imprezy spod znaku MTP. Stawkę zamyka warszawski KOMPUTER EXPO, przed rokiem w tej klasyfikacji na szóstej pozycji. Na 10 największych imprez przypada 341 318 m kw. powierzchni netto, co stanowi 47,30 proc. całej wynajętej powierzchni (721 592 m kw.). W dziesiątce imprez według liczby wystawców razem (wykres 7) na szóste miejsce wraca KOMPUTER EXPO, na siódme wchodzi katowicki TARG BUD. Pozostałe 8 imprez to wyłącznie Poznań. W tabeli według liczby wystawców krajowych (wykres 8) następuje zmiana: TARG BUD przechodzi na miejsce szóste, SIMMEX przesuwa się na dziewiąte, KOMPUTER EXPO spada na dziesiąte. W klasyfikacji imprez według udziału wystawców zagranicznych (wykres 9) do grona imprez poznańskich i targów KOMPUTER EXPO, które utrzymują 3 pozycję z ubiegłego roku, wchodzi po raz pierwszy w naszych rankingach TT WARSAW TOUR T RAVEL. Stała czołówka imprez poznańskich zmienia się w rankingu według liczby zwiedzających (wykres 10). Niezagrożona pozostaje pozycja PO LAGRY, na trzecie miejsce wchodzi jednak KOMPUTER EXPO (przed czerwcowe MTP!), a już piąte miejsce zajmują turystyczne TT WARSAW TOUR TRAVEL. W tym miejscu pozwalamy sobie wyrazić uwagę, że o pełnej wiarygodności informacji dostarczanych do tej klasyfikacji będziemy mogli mówić dopiero wówczas, gdy przy Korporacji powołana zostanie instytucja dobrowolnej kontroli danych, na podobieństwo niemieckiej FKM.

1. POLAGRA - Międzynarodowe Targi Rolno-Przemysłowe - POZNAŃ 269930 2. Międzynarodowe Targi Motoryzacji - POZNAŃ 130483 3.10 Międzynarodowe Targi KOMPUTER EXPO 95 - WARSZAWA 130264 4. 67 Międzynarodowe Targi Poznańskie - POZNAŃ 88595 5. TT WARSAW TOUR TRAVEL - 3 Międzynarodowe Targi Turystyczne - WARSZAWA 63902 6. WIOSNA - Targi Artykułów Konsumpcyjnych Poznański Tydzień Mody - POZNAŃ 61 157 7. BUDMA - Międzynarodowe Targi Budownictwa - POZNAŃ 60 805 8. INFOSYSTEM - Międzynarodowe Targi Elektroniki, Telekomunikacji i Techniki Komputerowej - POZNAŃ 56730 9. JESIEŃ - Targi Artykułów Konsumpcyjnych Poznański Tydzień Mody - POZNAŃ 55376 10. SIMEX - Międzynarodowe Targi Górnictwa, Energetyki i Metalurgii - KATOWICE 54503 11. Pozostałe 1820146

Ryc. 10. Ranking imprez według liczby zwiedzających I . al

Wla- S cc

. i - suma punktów CZO - częstotliwość występowania w rankingu 1\ B - powierzchnia netto C Z I - liczba wystawców

Ryc. 11 KlasyfIkacja ogólna organizatorów (w roku 1995)

-

II II

111._...._ ..- _ ._, ..=- __ r;:= _ __ _

. liczba wystawców krajowych . liczba wystawców zagranicznych - liczba zwiedzających

Ryc. 12. KlasyfIkacja ogólna imprez (w roku 1995)lO .

_.

Podsumowanie wieloboju

Nowością wprowadzoną do RAPORTU w ubiegłym roku była klasyfIkacja generalna organizatorów oraz imprez. Powstała ona w wyniku przeliczenia uczestnictwa w poszczególnych rankingach. Wyłania się więc klasyfIkacja najlepszych i najwszechstronniejszych organizatorów oraz najbardziej znaczących Imprez.

Ciekawe, że podobnie jak w roku poprzednim miejsce w klasyfIkacji generalnej za rok 1995 wypracowało 16 organizatorów (wykres 11). Kolejność pierwszej czwórki też pozostała bez zmian, natomiast aż na miejsce piąte awansowało Centrum Targowe Kielce (w ubiegłym roku w klasyfIkacji generalnej na miejscu piętnastym!) Poprawiły się - z miejsca dziewiątego na siódme - Międzynarodowe Targi Pomorza i Kujaw, po raz pierwszy natomiast w tym elitarnym gronie znalazły się Międzynarodowe Targi - Polska, Międzynarodowe Targi Bydgoskie Sawo, Centrum Targów i Promocji Rynku Wschodniego, Polsko-Litewska Izba Gospodarcza oraz łódzki Interservis. Wszystkim gratulujemy! Skróciła się nieco - z 18 do 15 - lista imprez w klasyfIkacji generalnej (wykres 12). Tylko jeden punkt zadecydował o zmianie lidera - historyczne MTP ustąpiły miejsca znacznie młodszej, ale bardzo żywotnej siostrzycy POLAGRZE. Na czwarte miejsce (z siódmego) podniosła się BUDMA, na szóstym pozostał KOMPUTER EXPO, na ósmym SIMMEX (który odbywa się co dwa lata) i na dziewiątym po raz pierwszy TT WARSAW TOUR TRA VEL.

Raporty są przedrukiem z "Gazety Targowej" za zgodą autorów.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania 1996 R.64 Nr2;Targi, jarmarki, MTP dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry