PRZEGLĄD WYDARZEŃ W POZNANIUsierpień - październik 1995

Kronika Miasta Poznania 1995 R.63 Nr4; Poznań w literaturze, literatura w Poznaniu

Czas czytania: ok. 17 min.

RADA MIEJSKA

XXII sesję (pierwszą po przerwie wakacyjnej) rozpoczęto od podjęcia uchwały w sprawie przekształcenia przedszkola nr 184 w oddział przedszkola nr 116 oraz likwidacji przedszkola nr 57. Dyskutowano nad regulaminami niektórych poznańskich targowisk, a dokładnie nad wydzieleniem osobnych stanowisk dla handlujących cudzoziemców oraz zapewnieniem możliwości korzystania z szaletów w pobliżu targowisk. Następnie zajęto się obiektami tymczasowymi, które stawiane są na terenach należących do miasta. Po dyskusji uchwalono stosowną uchwałę, która zabrania stawiania takich tymczasowych "budynków" .

Kosze wypełnione owocami i warzywami wręczyli poznańscy działkowcy Jadwidze Rotnickiej i Wojciechowi Sz. Kaczmarkowi na początku obrad XXIII sesji Rady Miejskiej Poznania. Po tych symbolicznych "Dożynkach" radny Andrzej Rux poinformował zebranych o zmianach w klubie "Nasz Poznań" oraz o cofnięciu przez klub rekomendacji dla Andrzeja Porawskiego. Następnie radni wyrazili zgodę na zmianę terminu likwidacji POSiR-u oraz podjęli uchwałę w sprawie likwidacji Przedsiębiorstwa U sług Socjalnych. Gwałtowną dyskusję wywołał projekt uchwały dotyczącej nazewnictwa poznańskich ulic, w końcu zwrócono go do drugiego czytania we właściwych komisjach. Prezydent W. Sz. Kaczmarek poinformował radnych o zaleceniach Kuratora Oświaty w Poznaniu dotyczących

niektórych spraw związanych z przejmowaniem szkół przez gminy. Debatowano także nad komunikacją miejską. N a zakończenie obrad radni w tajnym głosowaniu wyrazili zgodę na podwyżkę płac dla członków Zarządu Miasta, Sekretarza Miasta i Skarbnika. (19.09) N adzwyczajna XXIV sesja Rady Miejskiej dotyczyła powołania obwodowych komisji wyborczych. Radni przyjęli uchwałę powołującą w Poznaniu 261 obwodowych komisji wyborczych do wyborów Prezydenta RP w dniu 05.11.1995 r. (10.10.) Sesję XXV rozpoczęto od dyskusji nad projektem uchwały dotyczącej czynszów. N astępnie podjęto temat podziału nadwyżki budżetowej miasta. Dyskusję w tej kwestii przerwano, ustalając, że podjęta zostanie w części południowej obrad. Radni wysłuchali informacji inspektora Jana Napartego o bezpieczeństwie w Poznaniu, przedstawiając swoje uwagi dotyczące m.in. parkowania samochodów, interwencji policji w sprawy rodzinne, ochrony placówek kulturalnych w czasie trwania i po zakończeniu odbywających się w nich imprez. Podjęto uchwały powołujące Osiedle Główna, 28 Czerwca 1956, o likwidacji żłobka Pszczółka Maja, zakupie dla MPK autobusów. W części popołudniowej zajęto się czystością ulic, robotami drogowymi, problemem rozklejania plakatów "gdzie się da". Powrócono do podziału nadwyżki budżetowej, uznając większością głosów, że Rada nie rozdysponuje jej do końca roku. Zebrani radni wyrazili zgodę na umieszczenie herbu miasta na sztandarze 29 Brygady

Przegląd wydarzeń (sierpień - październik 1995)

Zmechanizowanej w Szczecinie i 13 Brygady Artylerii Armat w Zgorzelcu. (17.10.)

SPRAWY PUBLICZNE

Jak co roku w rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego żołnierze AK spotkali się przy Głazie Pamięci na Placu Wiosny Ludów. (01.08.) Dziewięćdziesięciu uczestników Międzynarodowej Konwencji Młodzieżowej spotkało się w Poznaniu z prezydentem W. Sz. Kaczmarkiem. (01.08.) W połowie wakacji weszła w życie uchwała Rady Miejskiej o zmianie opłat za przewozy komunikacji miejskiej. I tak: bilet lO-minutowy kosztuje 0.38 zł, bilet 30-minutowy kosztuje 0.76 zł, bilet 90-minutowy kosztuje 1.52 zł. (01.08.) N a Torze Regatowym Malta trwały Mistrzostwa Świata Juniorów w Wioślarstwie. (01-06.08.) Uroczystości związane z rocznicą "cudu nad Wisłą" odbyły się na placu Wolności. (15.08.) Święto Wojska Polskiego uczczono przy pomniku Armii Poznań. (15.08.) Wojewodowie: pilski, sieradzki, kaliski, leszczyński, koniński i poznański podpisali w Poznaniu porozumienie o współpracy. Celem współdziałania ma być promocja Wielkopolski w kraju i poza granicami.

(17,08.) Z Niemiec przyjechali do Poznania uczestnicy Letniej Akademii Europejskiej, by spotkać się m.in. z rektorem UAM prof. Jerzym Fedorowskim i wiceprezydentem miasta Tomaszem Kayserem. (18.08.) 80 zaprzęgów z 28 państw wzięło udział w VI Mistrzostwach Świata w Powożeniu Zaprzęgami Parokonnymi, rozegranych na hipodromie Wola. (23-27.08.) N ad Rusałką świętowano 15-lecie powstania poznańskiej "Solidarności". (16.08.) W Poznaniu odbywał się Międzynarodowy Kongres Towarzystwa Astmatologicznego "Interasma '95". (30.08.) W sierpniu specjalną uwagę Wydziału Urbanistyki i Nadzoru Budowlanego oraz służb porządkowych skierowano na rejon ulicy Półwiejskiej.

Wspólny posterunek policji i straży miejskiej otwarto pod Kaponierą. (01.09.)

Biskup polowy Sławoj Leszek Głodź odprawił w poznańskim kościele garnizonowym mszę św. w 56 rocznicę wybuchu II wojny światowej. (01.09.) Prezydent miasta W. Sz. Kaczmarek uczestniczył w Hadze w 32 Międzynarodowym Kongresie Stowarzyszenia Władz Lokalnych. (03.07.09.) Rozpoczęły się targi Jesień '95 oraz Poznański Tydzień Mody i ekspozycja "Azja w Polsce". (05-08.09.) W kolejnym przetargu na lokale użytkowe uzyskano ceny za m od 3.50 zł do 20.00 zł. (06.09.) Przez dwa dni po mieście jeździły zabytkowe automobile w trakcie trwania XXII Międzynarodowego Rajdu Pojazdów Zabytkowych. (08-10.09.) Drukarnia i Księgarnia Świętego Wojciecha obchodziła swoje 100-lecie. (11.09.) W Poznaniu obradował XXVII Zjazd Polskiego Towarzystwa Astronomicznego. (1214.09.) Agis Tsourus, koordynator Europejskiej Sieci Zdrowych Miast, zapoznał się z zaawansowaniem prac nad programem w naszym mieście. (13.09.) Po raz drugi odbyło się w Poznaniu "Sprzątanie świata-Polska '95". Poznaniacy zbierali śmieci w Lasku Marcelińskim, w parku nad Wartą, na Cytadeli, Dębinie, w rezerwacie Żurawiniec, przy "Arenie", w parku Wilsona. (15-17.09.) W "Arsenale" odbyła się jesienna aukcja malarstwa i grafiki ze zbiorów galerii. (16.09.) Przez wrzesień i październik trwały także w Poznaniu Dni Brytyjskie, na które złożyły się przeglądy filmów, wystawy, premiery teatralne, koncerty instrumentalne i wokalne, prelekcje i spotkania. W "Arenie" odbył się III Międzynarodowy Festiwal Mody Fryzjerskiej i Kosmetycznej. (24.09.) Wystawa fotografii i rysunków w Bibliotece Raczyńskich zainaugurowała obchody 120-lecia Teatru Polskiego w Poznaniu. (25.09.) Zawodnicy od 8 do 48 lat uczestniczyli w VIII Olimpiadzie Dzieci i Dorosłych Upośledzonych. (29.09.) Delegacja Poznania z prezydentem W. Sz. Kaczmarkiem na czele pojechała do Chin, gdzie prezydent Kaczmarek m.in. odebrał honorowe obywatelstwo Shenzhen. (29.09.)

Rozpoczęły się IV Dni Muzyki i Teatru, (zob.

Teatr- Muzyka- Film). (1-14.10.) Strajkowała załoga Rethman-Sanitech nie wywożąc śmieci ze śródmieścia. Po rokowaniach z dyrekcją firmy protest zawieszono do końca lutego 1996. Spór toczy się o zmiany strukturalne i zatrudnienie. (02.10.) Prezydent W. Sz. Kaczmarek uczestniczył w 10 Zgromadzeniu Ogólnym Związku Miast Polskich w Bełchatowie. (06.10.) Otwarto kolejne imprezy wystawiennicze na terenie MTP: "Polagrę" - Międzynarodową Wystawę Rolno- Przemysłowa (prezentacja zwierząt hodowlanych miała miejsce wSielinku) , Krajową Wystawę Ogrodniczą, "Taropak" - Międzynarodowy Salon Techniki Pakowania i Magazynowania. (06.11.10.) Rozstrzygnięto II edycję konkursu "Zielony Poznań", w którym udział wzięło prawie 300 uczestników. W kategoriach zieleniec- kwietnik najładniejszy okazał się teren wokół Domu Księży Emerytów. Najbardziej podobał się jury balkon pana A. N owaka z ulicy Dniestrzańskiej, a ogródek przydomowy pani A. Stabrowskiej z ulicy Nasiennej. W kategorii ogródków działkowych zwyciężyła działka pani K. Awzan. Najładniejszy pas zieleni powstał przy ul. Szymanowskiego dzięki Telekomunikacji Polskiej S.A (09.10.) Przez 7 dni trwało w Poznaniu międzynarodowe forum lekarzy ortopedów w sposób szczególny zajmujących się schorzeniami kręgosłupa. (11.10.) Ok. 600 lekarzy uczestniczyło w I Kongresie Medycyny Perinatalnej. (12.10.) Zawodnicy z 6 państw wzięli udział w IV Sztafecie Maltańskiej. (14.10.) W Poznaniu odbywały się kolejne obrady Krajowego Sejmiku Samorządowego. (16.10.) Pracę studium filozoficzno-dziennikarskiego przy kościele oo.Dominikanów zapoczątkował wykład prof. Mieczysława Krąpca. (21.10.) W auli I L.O. uroczyście obchodzono 90-lecie Związku Nauczycielstwa Polskiego. (21.10.) Około 2 tysięcy osób wzięło udział w "Marszu dla Chrystusa" zorganizowanym przez Ośrodek Odnowy w Duchu Świętym.

Modlono się w różnorakich intencjachpaździernik 1995)w kilku centralnych punktach miasta. (21.10.) Pierwsze Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Sekretarek Polskich obradowało w Poznaniu. (23.10.) Jadwiga Rotnicka, przewodnicząca Rady Miejskiej, wręczyła stypendia fundowane przez miasto 10 młodym twórcom poznańskim (23.10.) (zob. KMP 1995/3 POZNANIACY) Po 4 latach ugodą zakończył się proces między Markiem Jurkiem a tygodnikiem "Poznaniak" .

Wiceprezydent miasta Jacek Łukomski uczestniczył w lizbońskiej Konferencji Europejskiej Sieci Zdrowych Miast. (24.10.) Projekt zmiany organizacji ruchu w centrum Poznania przedstawił prezydent W. Sz. Kaczmarek. Śródmieście ma stać się strefą ruchu uspokojonego, bez możliwości przejazdów tranzytowych. Sytuacja na ulicach ma się poprawić dzięki nowej sygnalizacji, dogodnym przejazdom jednokierunkowym, zwiększonej ilości miejsc postojowych. (24.10.) Kolejnymi jesiennymi imprezami targowymi były: Międzynarodowy Salon Turystyczny "Tour Salon", Targi Artykułów Konsumpcyjnych "Domexpo" , Międzynarodowe Targi Reklamy. (24-27.10.) Przy ul. Paderewskiego 7 otwarto konsulat honorowy Niemiec, na którego czele stanął Krzysztof Twardowski. (31.10.) Inwestorzy z 47 państw działają w naszym mieście najczęściej zajmując się handlem i usługami (44,8%) działalnością produkcyjną (24,9%), nieruchomościami (10.6%). Najwięcej jest firm niemieckich, holenderskich, francuskich, belgijskich, duńskich i amerykańskich.

POZNAŃ POLITYCZNY

Premier Józef Oleksy w czasie pobytu w naszym mieście spotkał się z władzami miasta, dziennikarzami, obejrzał Mistrzostwa Świata w Powożeniu na Woli. (26.08.) Szef" Samoobrony" Andrzej Lepper na spotkaniu w Poznaniu potwierdził zamiar ubiegania się o fotel prezydencki. (31.08.) Przedstawiciele Zarządu Miasta spotkali się z lokalnymi parlamentarzystami by roz

Przegląd wydarzeń (sierpień - październik 1995)

mawiać o dotacjach dla ważnych inwestycji miejskich. (11.09.) Przez cały wrzesień odwiedzali Poznań kandydaci do fotela prezydenckiego. Każdy z nich co najmniej raz brał udział w spotkaniu przedwyborczym. I tak: 16.09. była w mieście Hanna Gronkiewicz-Waltz, 20.09. Tadeusz Zieliński, 23.09. Jacek Kuroń, 29.09. Janusz Korwin-Mikke. 22.09. Aleksander Gawronik zrezygnował z ubiegania się o fotel prezydenta RP. Minister Sprawiedliwości Jerzy Jaskiernia rozmawiał w Poznaniu o płacach w swoim resorcie, przyszłej konstytucji, a nawet wszedł do kilku cel w areszcie. (28.09.) Janusz Korwin-Mikke ponownie był w Poznaniu, tym razem na wiecu na Placu Wolności. (04.10.) Prezydent Lech Wałęsa otwierał "Polagrę" , spotkał się z dziennikarzami i pracownikarni Cegielskiego, otworzył budynek Fundacji "Sami sobie" przy Starym Rynku. (06.10.) W Poznaniu przebywali także dwaj konkurenci Lecha Wałęsy do fotela prezydenckiego, Andrzej Lepper i Waldemar Pawlak.

Marek Markiewicz odbył spotkanie przedwyborcze w naszym mieście 10.10., a Lech Kaczyński 11.10.

W całym Poznaniu trwała przedwyborcza "wojna plakatowa" nie omijająca nawet latarń i skrzynek telekomunikacyjnych.

POZNANIACY

Starszy brygadier Ryszard Kamiński został komendantem wojewódzkim Straży Pożarnej w Poznaniu. (02.08.) Jerzy Kostrzewa i Grzegorz Sołtysiak zdobyli szczyt Elbrus na Kaukazie (5.642 m n.p.m.) Profesor Stefan Stuligrosz obchodził uroczyście 75-lecie swoich urodzin. (26.08.) (zob.

UCZELNIE, TEATR'MUZYKA'FILM) Lechosław Rybarczyk został motorowodnym mistrzem Europy w klasie 3-550. (03.09.) Dyrektorem Gabinetu Szefa Kancelarii Prezydenta RP został poznański prawnik Przemysław Strach. Zmarł profesor Jerzy Kurczewski, założyciel Poznańskiego Chóru Chłopięcego. (09.09.) Starszy sierżant Jacek Luboński z Poznania został trzecim policjantem drogowym na ogólnopolskim konkursie policyjnym. (16.09.)

Rafał Grupinski, redaktor naczelny "Czasu kultury", objął funkcję dyrektora ogólnopolskiej Telewizji Edukacjyjnej. (16.09.) Pięciu poznańskich uczniów otrzymało ufundowane przez Radę Miejską stypendia naukowe. Wyróżniono: Mirosława Dolatę, Dariusza Pazderskiego, Annę Marię Barciszewską, Marcina Szczodrego, Marcina Tasarka. (22.09.) Trwająca przez kilka miesięcy nagonka ministerialna na profesora Konstantego Kalinowskiego zakończyła się w jedyny rozsądny sposób - prof. Kalinowski jest w dalszym ciągu dyrektorem Muzeum N arodowego w Poznaniu.

Janusz Ryl- Krystianowski zdobył nagrodę za reżyserię na Festiwalu Teatrów Lalkowych w Opolu, za aktorstwo nagrodzono Marcina Ryl-Krystianowskiego, za muzykę Zbigniewa Górnego, wyróżniono Leszka Chojnackiego.

Pierwszą wicemiss Polski '95 została poznanianka Małgorzata Kozłowska, studen - tka UAM. (21.10.) Floreciści - juniorzy Agnieszka Gałkowska (Warta Poznań) i Sławomir Mocek (Polonia Leszno) wygrali turniej w Bratysławie. W II Ogólnopolskim Przeglądzie Sztuk Przyjemnych w Łodzi najprzyjemniejszym aktorem został Mirosław Kropielnicki z Teatru N owego (równolegle ze Zbigniewem Zapasiewiczem i Janem Kobuszewskim).

N a VIII Mistrzostwach Świata w Lekkiej Atletyce Niewidomych, które odbyły się w Walencji doskonale wypadli sportowcy poznańscy. Rafał Zaćmiński zdobył złote medale w biegach na 200 i 400 m, oraz w sztafecie 4x400 m, medal brązowy osiągnął wraz z Łukaszem Kozłowskim i Mirosławem Pychem (oraz Zb. Kubackim z Bydgoszczy). Pych zwyciężył w pięcioboju, w rzucie oszczepem był drugi, w skoku w dal zdobył medal brązowy. Elżbieta Kosicka otrzymała srebrny medal w biegu na 800 m. Wszyscy medaliści są zawodnikami Sportowego Stowarzyszenia Inwalidów "Start".

UCZELNIE

Inaugurację roku akademickiego na Uniwersytecie Poznańskim połączono z nadaniem

profesorowi Stefanowi Stuligroszowi tytułu doctora honoris causa U czelni. (02.10.) Drugi rok akademicki Wyższej Szkoły Oficerskiej im. Si. Czarnieckiego zainaugurowano w sali "Grunwald" (03.10.) Rok akademicki rozpoczęto też uroczyście w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych i na Politechnice Poznańskiej. (04.10.) W Akademii Wychowania Fizycznego wykład inauguracyjny wygłosił profesor P. Dylewicz (,,0 znaczeniu terapii ruchowej w leczeniu kręgosłupa"), w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości profesor W.

Wilczyński ("Pieniądz a wzrost gospodarczy"). (05.10.) 70 już rok akademicki rozpoczęto na Akademii Ekonomicznej, inaugurację łącząc z otwarciem nowoczesnej Biblioteki Głównej AE. (07.10.) Tego samego dnia Wyższa Szkoła Bankowa rozpoczęła nowy rok pracy. Podobna uroczystość miała miejsce w Wyższej Szkole Hotelarstwa i Gastronomii. (09.10.) Podczas uroczystości dyplomatoryjnej Wydziału Lekarskiego I Akademii Medycznej, odnowiono dyplom lekarza medycyny po 50 latach pracy zawodowej: l. Drowi Tadeuszowi Pawlińskiemu (zam. w Pleszewie ) 2. Drowi Bernardowi Gajdusowi (zam.

w Stargardzie Gdańskim) 3. Dr Stefanii Marii Zamorskiej-Czerniejewskiej (zam. w Żarach) 4. Dr Krystynie Annie Szyper- Tomczyk (zam. w Lidzbarku Welskim k/ Działdowa) 5. Drowi med. Stanisławowi Hoffmanowi (zam. w Raciborzu) 6. Drowi med. Andrzejowi Nieczajewowi (zam. w Szczecinie) 7. Drowi med. Hannie N arkiewicz-J odko (zam. w Warszawie) 8. Drowi med. Romanowi Dobryszyckiemu (zam. w Poznaniu) 9. Drowi Zygmuntowi Drużyńskiemu (zam. w Sosnowcu) 10. Prof. drowi hab. Tadeuszowi Kisielińskiemu (zam. w Warszawie, emerytowany prof. Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii w Warszawie) 11. Prof. drowi hab. Lucasowi Kulczyc

kiemu (International Center for Interdisciplinary, prof pediatri na Georgetown University - Washington) 12. Drowi Władysławowi Aleksandrpwi (zam. w Toronto, Canada) 13. Prof, drowi hab. Tadeuszowi Marcinkowskiemu (zam. w Szczecinie, emerytowany profesor Pomorskiej Akademii Medycznej) (14.10) Inauguracja roku akademickiego w Akademii Muzycznej była częścią obchodów 75-lecia Uczelni. (17.10.) N orweg, profesor językoznawstwa Ernston Hakon otrzymał tytuł doctora honoris causa Uniwersytetu im. A. Mickiewicza. (19.10.) Takie samo wyróżnienie przyznała swojemu pracownikowi, profesorowi Jerzemu Pawełkiewiczowi Akademia Rolnicza, łącząc tę uroczystość z rozpoczęciem roku akademickiego. (20.10.) Uroczysta inauguracja roku miała miejsce także na Papieskim Wydziale Teologicznym. (21.10.) Pod koniec miesiąca zainaugurował swą działalność w roku 1995/96 Uniwersytet Trzeciego Wieku. (24.10.) Profesor towaroznawstwa z Triestu Claudio Calzolari został doktorem honorowym poznańskiej Akademii Ekonomicznej. (28.10.)

WYKŁADY PRELEKCJE SPOTKANIA

Magdalena Warkoczewska, komisarz wystawy starych pocztówek (Muzeum Historii Mista Poznania), była przewodnikiem po poznańskim Starym Mieście, porównującym dzisiejszy obraz tej części miasta z tym zachowanym na pocztówkach. (01.08.) W dużym namiocie rozbitym w starym korycie Warty Kościół Baptystów zorganizował serię "Spotkań z Ewangelią". (02-09.08.) Zbigniew Zapasiewicz czytał wiersze Adama Mickiewicza, a Andrzej Tatarski grał utwory Chopina w czasie wieczornicy na placyku obok kościoła Św. Marcina, gdzie niegdyś stał pomnik wieszcza. (12.08.) Z Marią Kosko, komisarzem wystawy "Azja Środkowa. Od sztuki naskalnej do kultury współczesnej" spotkali się wszyscy zainteresowani w Muzeum Etnograficznym. (03.09.)

Przegląd wydarzeń (sierpień - październik 1995)

Teatr Wielki zaproponował melomanom Poznańskie Warsztaty Operowe. Spotkania zapoczątkowały "Zapowiedzi sezonu". (24.09.) Scena Verbum gościła Zofię Rysiówną na spotkani u "Aktor, czyli całoczłowieczeństwo ". (25.09.) "Krajobraz-przyroda-rozwój wsi" były tematami paneuropejskiego seminarium odbywającego się w Poznaniu. (26.09.) W Instytucie Zachodnim trwała międzynarodowa konferencja poświęcona problemom mniejszości narodowych. (26.09.) W Muzeum Narodowym Aleksandra Węcka prowadziła" Spotkanie z obrazem", a właściwie z rzeźbą Jerzego Beresia "Zwid kamienny I". Spotkaniu towarzyszył występ duetu perkusyjnego. (26.09.) Rozpoczął się kolejny cykl wykładów o Poznaniu zorganizowany przez Tow. Miłośników Miasta Poznania, Muzeum Historii Miasta Poznania oraz władze miejskie, a zatytułowany "Poznań - miasto przyjazne człowiekowi?". Inauguracyjny wykład przygotował profesor Jacek Wiesiołowski "Człowiek w średniowiecznym mieście". (27.09.) Wykłady o archeologii Bliskiego Wschodu zapoczątkował profesor Lech Krzyżanowski mówiący o życiu w Egipcie przed powstaniem piramid. (28.09.) N owy cykl przygotowało także Muzeum N arodowe. W ramach wykładów "Pro Arte" przygotowano szereg spotkań pod wspólnym tytułem "Impersjoniści, kontynuatorzy, antagoniści". Pierwsze dotyczyło "Salonu Odrzuconych", przygotowała je Beata Tymkiewicz. (03.10.) N a temat cnót niezbędnych przy sprawowaniu władzy dyskutowano w Klubie Inteligencji Katolickiej. W "Scenie na Piętrze" kolejny "Ring z..." gościł Stanisław Tyma. (09.10.) Dwa spotkania w "Naszym Klubie" przy ul.

Woźnej poświęcono Don Kichotowi. (10, 14.10.) Spotkanie z Jerzym Ficowskim "Odczytywanie popiołów albo listy nie tylko z onegdajszości" odbyło się na Scenie Verbum. (11.10.) "Czwartek Literacki" był w październiku wieczorem autorskim Jerzego Ficowskiego. (12.10.) W siedzibie PTPN przy ul. Mielżyńskiego rozpoczęło się dwudniowe, XVI Seminarium Mediewistyczne pt. "Ziemia święta w rzeczywistości i legendzie średniowiecza". (12.10.) Drugie spotkanie w Teatrze Wielkim w ramach Warsztatów Operowych nosiło tytuł "Co słychać u Moniuszki?". (15.10.) Irena Moderska wygłosiła w Muzeum N arodowym wykład "Pejzaż Piotra Potworowskiego z okresu angielskiego". Wykładowi towarzyszył recital E. Cwalińskiej przy akompaniamencie M. Paluszkiewicza. (17.10.) Marian Schmidt przybliżył zainteresowanym w Domu Bretanii "Paryską szkołą fotografii". (19.10.) W "Scenie na Piętrze" odbył się kolejny "Ring z..." Kazimierzem Kaczorem. (23.10.) Bohaterem Spotkania "Pro Arte" przygotowanego przez Beatę Rymkiewicz był Eduard Manet. (24.10.) Drugim wykładem z cyklu "Poznań - miasto przyjazne człowiekowi" był wykład profesora Teresy Jakimowicz "Miasto renesansowego święta i barokowej dewocji". (25.10.) W Muzeum Archeologicznym wykład "Kiedy Słońce miało być bogiem w Egipcie?" wygłosiła profesor Jadwiga Lipińska,(26.10.) Dwa dni trwało Poznańskie Seminarium Feministyczne poświęcone kulturze artystycznej w perspektywie feministycznej. (2728.10.)

WYSTAWY

Adelheid Kilian z Niemiec (obrazy) i Monica Scoops z Irlandii (fotografie) wystawiali w Galerii "Profil". (02.08.) Drugi sierpniowy wernisaż miał miejsce w "Arsenale" na wystawie obrazów i rysunków Danuty Krupskiej-Sołowiej. (4.08.) Obrazy Dragomiry Krajewskiej pokazano na pośmiertnej wystawie w Galerii" U Jezuitów" połączonej z aukcją eksponowanych prac. (01.09.) W "Profilu" otwarto IV Ogólnopolską Wystawę Pasteli. (06.09.) N a terenach targowych otwarto wystawę Poznańskiego Klubu Modelarzy Kolejowych " świat kolei". W Galerii Zamkowej odbył się wernisaż wystawy "Sztuka książki - ilustracje i książka artystyczna". (07.09.)

Wystawa ostatnich prac Jerzego Piotrowicza "Kuszenie" została przygotowana przez Galerię Miejską "Arsenał" (08.09.) W 150 rocznicę kolei poznańskiej na stacji Poznań - Starołęka można było obejrzeć wystawę historycznego taboru kolejowego. (07.09.) "W służbie Kościoła i kultury narodowej", wystawę tak zatytułowaną otwarto w Bibliotece Raczyńskich z okazji 100-lecia Drukarni i Księgarni św. Wojciecha.

(11.09.) Fotografie Himalajów Mariusza Sprutty pokazała Galeria Grażyny Kulczyk. (15.09.) Galeria na Mokrej gościła Józefa Polewkę (rzeźba) i Macieja Głuszka (rysunek).

(19.09.) Ok. 300 obiektów znalazło się na wystawie "Zauważone i zrozumiane" zorganizowanej w "Arsenale" z okazji 20-lecia bioniki w projektowaniu PWSSP w Poznaniu. (21.09.) W ramach IV Dni Teatru i Muzyki w Foto Galerii AFT, PTF można było obejrzeć wystawę Lucyny Roszczak "Patrz... słyszysz?" (28.09.) W Galerii "pf' pokazano zdjęcia (portrety) Richarda Avedona. (04.10.) Swoje grafiki Andrzej Załecki wystawił w Galerii Grażyny Kulczyk. (06.10.) Egipskie skarby znalazły się na wystawie w Muzeum Archeologicznym "Bogowie, groby i mumie: droga do wieczności w starożytnym Egipcie". Eksponaty pochodzą z wykopalisk w Gizie i Luksorze i zostały wypożyczone z Muzeum Egipskiego w Berlinie. Jest to największa ekspozycja skarbów starożytnego Egiptu w Polsce i cieszy się olbrzymim zainteresowaniem. (10.10.) Swoje rzeźby wystawiła w "Profilu" Anna Rodzińska. (11.10.) Obrazy z lat 1985-95 Kiejstuta Bereźnickiego i obrazy oraz projekty przestrzenne hanowerskiej grupy GANGart pokazano w "Arsenale". (12.10.) Galeria ON przygotowała w październiku wystawę obiektów Doroty Berdyszak 12.10. i instalacji (w ramach Dni Brytyjskich) Moniki Roos. (23.10.) W salach Muzeum Sztuk Użytkowych otwarto wystawę ""Fotografia polska 1912-1948 ze zbiorów Muzeum Sztuki w Łodzi". (15.10.)

Przede wszystkim portrety wystawiał w Galerii "Zamkowej" Andrzej Okińczyc. (20.10.) "Wystawa Sztuki Współczesnej dla Sznownej Publiczności" otwarta została w pawilonie VII MTP. Wystawę zorganizowała PWSSP w Poznaniu i Galeria "Zachęta" z Warszawy gromadząc dzieła 24 artystów polskich. W trakcie trwania wystawy organizatorzy realizowali program edukacyjny dla dzieci i młodzieży. (21.10.) Węgierski artysta Atilla Kovacs przyjechał do Galerii "U Jezuitów" z "Sekwencjami syntetycznymi z lat 1968-95". (23.10.) Kolejną imprezą (po koncercie Jerozolimskiej Orkiestry Symfonicznej) Dni Izraela w Poznaniu było otwarcie ekspozycji prac dziecięcych w "Zamku" pt. "Dzieci polskie malują Jerozolimę". (24.10.) Fotografie Leszka Szurkowskiego, artysty polskiego zamieszkałego w Kanadzie, oglądano w Galerii "pf' (24.10.) Wystawa w Muzeum Instrumentów M uzycznych poświęcona była "Pasterskim instrumentom muzycznym w kulturze Beskidu Wyspowego." (24.10.) Prace Leszka Budasza zatytułowane "Chrystus przy kolumnie Zurbarana" pokazała galeria malarstwa i Rzeźby "Garbary 48". (25.10.) Ok. 500 osób uczestniczyło w otwarciu wystawy "Z szuflad i strychów pradziadków. Pamiątki rodzin poznańskich Bambrów" w Sieni Gotyckiej Ratusza. (27.10.)

TEATR MUZYKA FILM

Teatr "Biuro Podróży" zdobył nagrodę Fringe First na Festiwalu Teatralnym w Edynburgu. (23.08.) Wakacyjno-nocne (22 00 lub 2215) seanse w kinach "Apollo", "Rialto", "Wilda", "Dąbrówka" cieszyły się znacznym zainteresowaniem "nocnych Marków" - kinomanów. N owy sezon muzyczny Poznańskiej Filharmonii otworzył koncert Jerezolimskiej Orkiestry Symfonicznej. (03.09.) "Mesjasz" G.F. Haendla w wykonaniu Orkiestry Sinfonia Varsovia i Chóru Chłopięcego i Męskiego PFP zainaugurował obchody 75- lecia urodzin Profesora Stefana Stuligrosza. (12.09.)

Przegląd wydarzeń (sierpień

Legendarny zespół rockowy "Black Sabbath" koncertował w poznańskiej "Arenie", (09.09.) Pierwszy w tym sezonie koncert poznańskich filharmoników wypełniły utwory Chopina i Strawińskiego. (15.09.) "Druga Gala Piosenki Biesiadnej, czyli Poprawiny" zapełniła "Arenę" do ostatniego miejsca. (17.09.) Zbigniew Zapasiewicz przyjechał do CK "Zamek" z trzema jednoaktówkami połączonymi w całość zatytułowaną ,,33 omdlenia". (18.09.) W ramach Dni Brytyjskich w Polsce Orkiestra "Amadeus" grała utwory Beniamina Brittena w auli UAM. (20.09.) Przez pięć dni w kinie "Pałacowym" wyświetlano filmy indyjskie z lat 80-tych i 90tych. (20-24.09.) Jak zawsze ciepło i przyjaźnie przyjmowano w Poznaniu artystów "Piwnicy pod Baranami", którzy występowali w "Zamku". (22.09.) Październikową Poznańską Premierą Filmową był obraz "Batman Forever", po projekcji którego w Malta Club odbyło się .. .Batman Party. (22.09.) Teatr Nowy otworzył sezon premierą sztuki Bernarda Marie Koltesa "Roberto Zucco". Spektakl wyreżyserował Krzysztof Warlikowski. (22.09.) 291 Koncert Poznański zainaugurował 33 sezon tychże koncertów. (23.09.) Balet w 2 aktach "Grek Zorba" do muzyki Mikosa Theodorakisa wystawił Teatr Wielki. (23.09.) W kinie "Pałacowym" miał miejsce przegląd filmów Quentina Tarantino. (28.09.) W auli uniwersyteckiej odbył się koncert jubileuszowy z okazji 50-lecia Chóru Chłopięcego i Męskiego "Poznańskie Słowiki". (30.09.) Kazimierz Pyzik grający na violi da gamba utwory barokowe otworzył sezon koncertowy w Muzeum Instrumentów Muzycznych. (30.09.) Ewa Szykuiska i Joachim Lamża zagrali w "Scenie na Piętrze" sztukę Heinera M ullera "Quartett". (30.09.) N a Dziedzińcu "Zamku" we wrześniu koncertowało l O zespołów. Recital Margaret Price zainugurował IV Dni Muzyki i Teatru. Artystka wykonała 30 pieśni Hugo Wolffa i Ryszarda Straussapaździernik 1995)

Koncert odbył się w ramach Dni Brytyjskich w Polsce. (01.10.) 76 Poznański Poranek Muzyczny wypełniła muzyka w wykonaniu Orkiestry Reprezentacyjnej WLOP pod dyr. Lechosława Wilka. (01.10.) Drugim koncertem IV Dni... był występ filharmoników poznańskich z Agnieszką Kurowską, Zegerem J.R. Vandersteen'em i Radosławem Żukowskim. (02.10.) Kolejnym punktem IV Dni... był występ Wiedeńskiego Teatru Lalek. (03.10.) "Poznańskie Słowiki" pod dyr. Stefana Stuligrosza śpiewały dla akademickiej społeczności Poznania. (03.10.) W auli uniwersyteckiej w ramach Dni Brytyjskich miał miejsce recital Ewy Podleś. (05.10.) Utwory Arvo Parta wykonywano w kościele 00. Franciszkanów na Wzgórzu Przemysława w ramach IV Dni... (06.10.) "Scena Nowa" Teatru Nowego zainaugurowała swoją działalność sztuką Woody Allena "Zagraj to jeszcze raz, Sam" w reż. Eugeniusza Korina. (06.10.) Cztery filmy krótkometrażowe o Poznaniu w latach okupacji niemieckiej pokazano w CK "Zamek" (07.10.) Z koncertem "Znasz li ten kraj..." wystąpił w auli UAM zespół Affabre Concinui. (08.10.) Teatr Polski nowy sezon artystyczny otworzył premierą "Jak wam się podoba" Szekspira w reż. Waldemara Zembrzuskiego. Sztukę pokazano w ramach Dni Brytyjskich w Polsce. (13.10.) Także "Zamek" uczestniczył w Dniach Brytyjskich, przygotowując cykl imprez kulturalnych pt. "Powtórka z Szekspira" (1620.10.) Echem poznańskim Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina w Warszawie były imprezy (pokazy filmów, spotkania, koncerty, wystawy) "Chopin na "Aimku". (19-25.10.) Poznańską Premierą Filmową był obraz "Neli" Michael'a Ex Apled'a. (20.10.) Z udziałem Ewy Podleś odbył się 292 Koncert Poznański. (21.10.) W teatrze Wielkim wystawiono "Wesele Figara" W. A. Mozarta w reż. Marka WeissGrzesińskiego. (21.10.) 22 Koncert Świętomarciński wypełniły utwory w wykonaniu chórów "Canzona" i "Vocantes", (21.10.)

W Bazylice Archikatedralnej odbył się kolejny, 133 koncert "Musica sacra". (22.10.) W auli DAM wystąpiła Laureatka II miejsca na tegorocznym Konkursie Chopinowskim, Amerykanka Gabriela Montero. (124.10.) 146 rocznicę śmierci Chopina uczczono w Poznaniu koncertem w Sali Białej D rzędu Miejskiego. (24.10.) Muzyka cerkiewna brzmiała w auli uniwersyteckiej z okazji lO-lecia Capelli Musicae Antiquae Orientalis. (29.10.)

VARIA

Około 100 przejść ulicznych dla pieszych pokryto biało-czerwona masą akrylową. W pierwszej kolejności przemalowano przejścia często uczęszczane przez dzieci. Fragment muru obronnego z XIII wieku odkryto kopiąc wykop bramą wyjazdową D rzędu Miejskiego.

Decyzją Wysokiej Rady Diamentowej z Antwerpii w naszym mieście powstanie Centrum Obrotu Diamentami i Kamieniami Szlachetnymi w Europie Wschodniej. Na terenie Poznania znajduje się 1100 gospodarstw rolniczych i ogrodniczych zatrudniających ok. 7 tysięcy osób. Siedemnaście firm taksówkowych posiada 3.433 samochdy osobowe i 318 pojazdów bagażowych. W początkach września zaczęto konserwować platany przy ulicy Przybyszewskiego, po nich przyjdzie kolej na inne zabytkowe drzewa rosnące w mieście. Biuro Promocji Miasta wydało informator dla inwestorów "Lokalizacja inwestycji w Poznaniu" .

Sześć osób zginęło w wyniku upadku szwajcarskiego samolotu startującego z Ławicy. Samolot spadł na cmentarz junikowski. Ofiarami byli podróżni i załoga awionetki. (28.08.) Gigantyczny zamek z klocków "Lego" budowały dzieci na środku placu Wolności. (05.09.) Budzący wiele "gorących" polemik angielski film "Ksiądz" wszedł na ekrany "Bałtyku" i "Rialto" (15.09.) Zbiórki pieniędzy na organy kościoła farnego przyniosły dotąd 9.000 zł, potrzeba 200.000 zł.

827 ha zajmują położone w mieście ogrody działkowe. Najwięcej jest ich na Ławicy, w Krzesinach, Minikowie i na Wildzie. Miejska powierzchnia leśna (lasy komunalne, państwowe, prywatne) to 4.200 ha. Dziesiątego października temperatura w Poznaniu osiągnęła 24°C, przy średniej tego miesiąca wynoszącej 1YC. Tego roku jesień spełniła wszystkie wymagania, była złota, ciepła, prawdziwie polska. Od poniedziałku do czwartku poznańską Ławicę z Bonn połączy regularna, nowa linia lotnicza. (10.10.) 5-lecie działalności obchodziło studenckie Radio "Afera". (13.10.) "Radio Obywatelskie" nadaje swoje programy już od trzech lat. (19.10.) Rozpoczął się gruntowny remont elewacji budynku Dworca Zachodniego. Najnowocześniejszy w mieście system sygnalizacji świetlnej oddano do użytku na bardzo dotąd uciążliwym skrzyżowaniu ulic Bałtyckiej i Gdyńskiej.

Wystawę obrazów i rysunków Danuty Krupskiej-Sołowiej otwarto w "Arsenale" nie 04.07. ale 04.08.1995.

Wbrew zapowiedziom premiera sztuki H.

Mullera "Quartett" w częściowo zmienionej obsadzie miała miejsce w "Scenie na Piętrze" nie 07.04. lecz 30.09.1995 r.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania 1995 R.63 Nr4; Poznań w literaturze, literatura w Poznaniu dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry