SPIS TREŚCI

Kronika Miasta Poznania 1995 R.63 Nr4; Poznań w literaturze, literatura w Poznaniu

Czas czytania: ok. 2 min.

Od redakcji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5

POZNAŃ W LITERATURZE, LITERATURA W POZNANIU

Józef Ratajczak, Zapiski z Poznaniem w tle. . . . . . . . . . . . . . . . .7 Dobrochna Ratajczakowa, Tajemnice Poznania . . . . . . . . . . .. 27 Barbara Wysocka, Poznań w literaturze wielkopolskiej w dwudziestoleciu międzywojennym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .55 Sergiusz Sterna-Wachowiak, Symbol i rana: Czerwiec 1956 w poezji i w prozie 61 Iłła i Margretka, wstęp, wybór i opracowanie Józef Ratajczak .96 Adolf Nowaczyński, Warta nad Wartą . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .130 Bogdan Walczak, Gwara poznańska w powieściach Ryszarda Schuberta .... 136 Tadeusz Kraszewski, Z dziejów Oddziału Poznańskiego Związku Literatów Polskich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .159 Współcześni pisarze poznańscy. Noty biograficzne w opracowaniu Nikosa Chadzinikolau i Sergiusza Sterny- Wachowiaka,. . . . . . . . . . . . .174 Józef Modrzejewski, Droga Józefa Wybickiego do teatru . . . . . . 207 Michał Merczyński, Założenia projektu Festiwalu Teatralnego Malta 221 Zestawienie zespołów uczestniczących w festiwalu . . . . . . . . . 229 Olgierd Błażewicz, Teatr w przyjaznym tłumie. . . . . . . . . . . . 237 Ewa Obrębowska- Piasecka, Teatralne jezioro albo przyczynek do "Wiedzy o życiu codziennym poznaniaków w latach dziewięćdziesiątych". . . . . .. 248

ZABYTKI POZNANIA

Joanna Grzelachowska, Konserwacja rzeźby "Chrystus Bolesny" z poznańskiej Fary. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 269 Iwona Błaszczyk, Legenda o trzech Hostiach w poznańskie plastyce. 283

Spis treści

Witold Gałka, Piotr Rapp, Kościół rektorski p.w. Najświętszej Krwi Pana Jezusa w Poznaniu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .303 Magdalena Warkoczewska, Plac Kolegiacki na dawnych rycinach i starych fotografiach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .315

MISCELLANEA

Hanna Hałas, XIX-wieczny układ placu Świętokrzyskiego (pi. Wiosny Ludów) 333 Zenon Pałat, Architektura poznańskich szkół podstawowych z początku wieku 343 Zygmunt Kaczmarek, Sprawa Paula von Hindenburga w 80. rocznicę nadania obywatelstwa honorowego miasta Poznania . . . . . . . . . . . . . . .. .377 Aleksandra Smoczkiewiczowa, Poznańskie Konserwatorium Muzyczne w Poznaniu w moich wspomnieniach z lat międzywojennych . . . . . . .. .389

AKTUALNOŚCI

Jacek Szukała, Stanisław Sipiński, Most Teatralny w Poznaniu Jacek Romaszewski, Grzegorz Sporakowski, Wielkość i upadek kolosa

.405 .413

PRZEGLĄD WYDARZEŃ

Andrzej Król, Przegląd wydarzeń w Poznaniu (sierpień - październik 1995) . 423

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania 1995 R.63 Nr4; Poznań w literaturze, literatura w Poznaniu dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry