WYNIKI WYBORÓW DO RADY MIEJSKIEJ POZNANIA W DNIU 19 CZERWCA 1994 ROKU.

Kronika Miasta Poznania 1994 R.62 Nr3/4

Czas czytania: ok. 35 min.

oprać. KATARZYNA SIERŻANT-DODA

D la przeprowadzenia wyborów do Rady Miejskiej Poznania Wojewódzki Komisarz Wyborczy powołał Miejską Komisję Wyborczą. Do najważniejszych zadań Miejskiej Komisji Wyborczej należało: utworzenie obwodów i powołanie obwodowych komisji wyborczych zarejestrowanie kandydatów lub list kandydatów na radnych zarządzenie druku stosownych obwieszczeń ustalenie wyników wyborów do rady. Wojewódzki Komisarz Wyborczy na wniosek Zarządu Miasta Poznania podzielił miasto na dziewięć okręgów wyborczych i jednocześnie dokonał rozdziału mandatów w poszczególnych okręgach. W związku z tym miasto Poznań zostało podzielone na okręgi wyborcze, których granica przebiegała następująco:

I Od mostu Królowej Jadwigi na rzece Warcie w kierunku zachodnim ulicami Królowej Jadwigi i Towarową oraz Mostem Dworcowym do ul. F. Roosevelta, potem w kierunku północnym ulicami F. Roosevelta i K. Pułaskiego oraz po załamaniu w kierunku wschodnim ul. Armii Poznań do rzeki Warty. Od tego punktu w kierunku południowym korytem rzeki Warty do mostu Królowej Jadwigi - punktu początkowego. /6 mandatów/

II Od przecięcia przedłużenia ulicy Armii Poznań z rzeką Wartą w kierunku zachodnim ulicami Armii Poznań i Obornicką, potem w kierunku wschodnim ulicą Serbską i w kierunku północnym realizowaną "Trasą Średnicową", po czym w kierunku wschodnim ul. Lechicką przez skrzyżowanie z ul. N ararnowicką do zachodnich granic zespołu mieszkaniowego "Wilczy Młyn". Dalej w kierunku północnym między granicą tego zespołu

Katarzyna Sierżant-Doda

a zabudowaniami Gospodarstwa Ogrodniczego Skarbu Państwa "Naramowice" do ul. Karpiej i po załamaniu w kierunku wschodnim tą ulicą oraz torami północnej obwodnicy kolejowej do mostu na rzece Warcie. Od tego mostu wschodnia granica tego okręgu przebiega korytem rzeki Warty w kierunku południowym do przecięcia się z przedłużeniem ulicy Armii Poznań - punktu wyjścia. II mandatów/

III Od mostu północnej obwodnicy kolejowej na rzece Warcie w kierunku zachodnim tymi torami i ul. Karpia, a następnie w kierunku południowym do ul. Lechickiej między granicą zespołu mieszkaniowego "Wilczy Młyn", a zabudowaniami Gospodarstwa Ogrodniczego Skarbu Państwa "Naramowice ". Dalej w kierunku zachodnim i południowym ul. Lechicką przez skrzyżowanie z ul. N ararnowicką do realizowanej Trasy Średnicowej tą trasą i ul. Serbską do ul. Obornickiej. Do tego punktu w kierunku północnym ulicami Obornicką i Piątkowską oraz po ponownym załamaniu w kierunku zachodnim ulicami Lechicką i Lutycką do ulicy Beskidzkiej. Od tego punktu w kierunku północnym ul. Beskidzką, terenami zieleni pomiędzy jeziorami Rusałka i Strzeszyńskim, ul. Koszalińską do północnej obwodnicy kolejowej i po załamaniu w kierunku zachodnim tymi torami do granic miasta. Od tego miejsca północną granicą miasta w kierunku zachodnim, do rzeki Warty oraz korytem rzeki Warty w kierunku południowym - do punktu wyjścia. II mandatów/

IV Od przecięcia się południowego ujścia rzeki Cybiny do rzeki Warty, w kierunku północnym korytem rzeki Warty do granic miasta Poznania po czym północną i wschodnią granicą miasta do ul. B. Krzywoustego /Trasy Katowickiej/. Od tego punktu w kierunku północno-wschodnim ulicami B. Krzywoustego, Katowicką, W. Majakowskiego, Berdychowo i dalej w kierunku połudnowym korytem rzeki Cybiny do punktu wyjścia. 17 mandatów/

V Od przecięcia się ul. B. Krzywoustego /Trasy Katowickiej/ z granicą miasta Poznania wschodnią i południową granicą miasta do rzeki Warty. Dalej w kierunku północnym korytem rzeki Warty do przecięcia z południowym ujściem rzeki Cybiny, następnie na północ korytem rzeki Cybiny i po załamaniu w kierunku południowo-wschodnim ulicami: Berdychowo, W. Majakowskiego, Katowicką i B. Krzywoustego /Trasą Katowicką! do punktu wyjścia. /8 mandatów /

VI Od przecięcia się południowej granicy miasta Poznania z rzeką Wartą, tą granicą w kierunku zachodnim do przecięcia się ze Strumieniem Junikowskim. Dalej w kierunku północnym Strumieniem Junikowskim oraz wyrobiskami pocegielnianymi z południowej strony ulic: Wykopy, Rudnicze i Ceglana i ponownie Strumieniem Junikowskim do torów kolejowych Poznań - Zbąszynek. Od tego punktu, tym torowiskiem w kierunku

wschodnim a następnie północnym do Mostu Dworcowego. Od tego Mostu w kierunku wschodnim ulicami Towarową i Królowej Jadwigi do mostu Królowej Jadwigi a następnie w kierunku południowym korytem rzeki Warty do punktu początkowego. II mandatów/

VII Od przecięcia się torów kolejowych Poznań - Zbąszynek z przedłużeniem ulicy Węglowej w kierunku północnym ulicami Węglową, A. Kordeckiego, P. Ściegiennego, K. Arciszewskiego, W. Reymonta i St. Przybyszewskiego do ul. Bukowskiej. Od tego miejsca w kierunku wschodnim ulicą Bukowską i F. Roosevelta do Mostu Dworcowego i dalej w kierunku południowym i zachodnim torami kolejowymi Poznań - Zbąszynek do punktu wyjścia. 17 mandatów /

VIII Od przecięcia się ul. Bukowskiej z zachodnią granicą miasta Poznania granica okręgu przebiega ul. Bukowską w kierunku wschodnim łącznie z terenem Portu Lotniczego "Ławica" do ul. St. Przybyszewskiego, dalej w kierunku południowym ulicami: St. Przybyszewskiego, W. Reymonta, K. Arciszewskiego, P. Ściegiennego, A. Kordeckiego i Węglową do torów kolejowych Poznań - Zbąszynek. Tymi torami w kierunku zachodnim do Strumienia Junikowskiego, następnie po załamaniu w kierunku południowym tym Strumieniem oraz wyrobiskami pocegielnianymi z południowej strony ulic: Ceglana, Rudnicze oraz Wykopy i ponownie Strumieniem Junikowskim do południowej granicy miasta, po czym południową i zachodnią granicą miasta do punktu wyjścia. /8 mandatów /

IX Od przecięcia się zachodniej granicy miasta Poznania z ul. Bukowską, tą granicą w kierunku północnym i wschodnim do północnej obwodnicy kolejowej a następnie w kierunku wschodnim i południowym tymi torami, ul. Koszalińską, terenami zieleni pomiędzy jeziorami Rusałka i Strzeszyńskim i Beskidzką do ul. Lutyckiej. Od tego miejsca w kierunku wschodnim ulicami Lutycką i Lechicką do ul. Piątkowskiej i po załamaniu w kierunku południowym ulicami Piątkowską, Obornicką, K. Pułaskiego i F. Roosevelta do ul. Bukowskiej oraz po ponownym załamaniu w kierunku zachodnim ul. Bukowską z wyłączeniem Portu Lotniczego" Ławica", do punktu początkowego. /8 mandatów /

W ramach 9 okręgów wyborczych miasto zostało podzielone (przez Miejską Komisję Wyborczą) na 243 obwody głosowania, w tym 4 tzw. obwody zamknięte. Zgodnie więc ze swoim zakresem działania Miejska Komisja Wyborcza powołała 243 obwodowe komisje wyborcze w skład których weszło od 7 do 11 członków.

Katarzyna Sierżant-Doda

U dział mieszkańców poszczególnych okręgów w wyborach do Rady Miejskiej Poznania.

Skrajne Liczba Liczba Liczba Frekwencja numery obwodów uprawnionych oddanych wyborcza Okręg obwodowych w okręgu do głosowania głosów w% komisji wyborczych Stare Miasto' I 1-16 16 31 449 8614 27,39 II 17-39 23 45 875 14 474 31,55 III 40-62 23 44 127 12 026 27,25 Nowe Miasto' IV 63-89 27 43 661 13 225 30,29 V 90-121 32 57 580 16 817 29,20 Wilda l VI 122 -154 33 50 241 14 739 29,33 Grunwald' VII 155-179 25 44 324 13 562 30,59 VIII 180 - 209 30 54 822 18 301 33,38 Jeżyce' IX 210-243 34 54 955 16 911 30,77 Razem 1-243 243 427 034 128 669 30,13 Poznań

Granice administracyjne dzielnic Poznania nie zupełnie pokrywały sie z granicami okręgów.

Miejska Komisja Wyborcza protokolarnie zarejestrowała 541 kandydatów na radnych miasta Poznania, a więc o 1 mandat ubiegało się około 8 osób.

Zestawienie wyników wyborów do Rady Miejskiej Poznania.

W okręgu wyborczym Nr 1 obejmującym 6 mandatów zarejestrowano 10 list kandydatów. Mieszkańcy Okręgu głosowali w sposób następujący:

Lista Nr 1 - Komitet Wyborczy "Samorządna Wielkopolska - Poznań" - 2 666 głosów

1. Olszewski Ryszard 2. Kretkowska Katarzyna U nia Wolności 3. Włodawiec Jerzy Izba Rzemieślniczalat 62 lat 36inż. budownictwa anglista

- 741 głosów

- 1 129 głosówlat 45złotnik jubiler

- 181 głosów

4. Dudzińska Barbara lat 48 handlowiec Wojewódzkie Zrzeszenie Handlu i Usług 126 głosów 5. Kryłowicz Marian lat 45 prywatny przedsiębiorca Wielkopolska Izba Przemysłowo- Handlowa - 173 głosy 6. Podbielski Jacek lat 32 muzykolog Unia Wolności - 316 głosów

Lista Nr 2 - Sojusz Lewicy Demokratycznej - l 674 głosy

1. Matysiak Zenon 2. Szaroleta Piotr 3. Kuszczyński Paweł 4. Stachowska Krystyna 5. Różański Michał 6. Nowak Bogusławlat 65 lat 30 lat 55 lat 49 lat 47 lat 63e me ryt politolog ekonomista psycholog stolarz e m e ryt

531 głosów 281 głosów 280 głosów 283 głosy 99 głosów 200 głosów

Lista Nr 5 - Komitet Wyborczy "Nasz Poznań" - 2 551 głosówl. Waszak Mariusz 2. Rux Andrzej 3. Brzezińska - Lajborek Romana 4. Piotrowski Paweł 5. Dziewanowska- Pudliszak Aleksandra 6. Janowski Krzysztoflat 34 lat 39 lat 40 lat 25lat 55 lat 33

Lista Nr 6 - Polska Wspólnota Narodowa - 83 głosyku piec historyk sztuki dziennikarz student

337 głosów 805 głosów 356 głosów 98 głosówchemik inżynie r mec hanik

269 głosów 686 głosów

Polskie Stronnictwo Narodowe

1. Olszewski Jerzy lat 46 nauczyciel akademicki 35 głosów 2. Wiśniewski Mariusz lat 34 handlowiec 15 głosów 3. Pawlik Maciej lat 19 uczeń 16 głosów 4. Kubiak Robert lat 26 technik rzeźnictwa 2 głosy 5. Wojcieszak Jakub lat 19 uczeń 8 głosów 6. Neugebauer Marek lat 38 technik mech. rolnictwa 7 głosów

Lista Nr 7 - Komitet Wyborczy Unii Pracy - 290 głosówl. Witkowski Waldemar 2. Biniek Janusz 3. Kawecki Romanlat 41 lat 68 lat 39inżynier elektryk dziennikarz inżynier mechanik

138 głosów 57 głosów 30 głosów

Katarzyna Sierżant- Doda

4. Droździk Krzysztof 5. Danielewicz Piotrlat 41 lat 39technik elektryk ekonomista

17 głosów 48 głosów

Lista Nr 11 - Komitet Wyborczy "Bazar- PP S" - 63 głosyl. Chossa Wiesław 2. Pacholczak Zbigniew 3. Banachowski Witold 4. Otulakowski Bolesław 5. Nowak Jaceklat 34 lat 58 lat 46 lat 60 lat 34poligraf technik mechanik l e karz l e karz l e karz

22 głosy 15 głosów 13 głosów 4 głosy 9 głosów

Lista Nr 13 - Komitet Wyborczy "Działkowiec" - 138 głosówl. N owak Bogdan 2. Olek Lechlat 71 lat 48inżynier leśnik ekonomista lekarz medycyny

60 głosów 78 głosów

Lista Nr 14 - Lista Poznańskiej Partii Miejskiej - 311 głosówl. Preisler Juliusz lat 64 nauczyciel akademicki 2. Płaczkowski Jędrzej lat 41 historyk Towarzystwo Miłośników Miasta Poznania 3. Kukieła Jan lat 63 ekonomista Światowy Związek Żołnierzy AK 4. Jagłowski Witold lat 38 prawnik 5. Bachorski Jan lat 68 technik Poznański Blok Wyborczy Emerytów i Rencistów

52 głosy

78 głosów

22 głosy 7 głosów

152 głosy

Lista Nr 17 - Unia Samorządnych Wielkopolan - 524 głosyl. Ratajczak Ludwik lat 61 geodeta Unia Wielkopolan 187 głosów 2. Borkowski Bohdan lat 56 prawnik Zrzeszenie Prawników Polskich 175 głosów 3. Dudzik Franciszek lat 63 l e karz Polskie Towarzystwo Lekarskie 61 głosów 4. Standar Henryk lat 56 rzecznik patentowy Unia Wielkopolan 69 głosów 5. Rybka Jan lat 57 inżynier budownictwa Wielkopolska Korporacja Techniczna 32 głosy

Lista Nr 21 - Komitet Wyborczy "Gospodarni dla Poznania" - 107 głosówl. Ladorski Henryk 2. Rzemieniecki Przemysław 3. Strycharczyk Zbigniew 4. Antkowiak Przemysławlat 60 lat 40 lat 37 lat 44doktor nauk rolniczych przedsię biorca technik budowlany elektronik

52 głosy 23 głosy 12 głosów 20 głosów

W okręgu wyborczym Nr 2 obejmującym 7 mandatów zarejestrowano 10 list kandydatów. Mieszkańcy okręgu II głosowali w sposób następujący:

Lista Nr l - Komitet Wyborczy "Samorządna Wielkopolska - Poznań" - 5 262 głosy

1. Kayser Tomasz 2. Topolski Bolesław Izba Rzemieślnicza 3. Michniuk Stefan lat 57 Zrzeszenie Transportu Prywatnego 4. Klimaszewski Eugeniusz lat 52 prywatny przedsiębiorca Wielkopolska Izba Przemyślawo- Handlowa 5. Pietkiewicz Hanna lat 41 inżynier środowiska Unia Wolności 6. Medycki Wojciech 7. Stryła Zdzisławlat 35 lat 44lat 38 lat 45ekonomista rzemieślnik

2 287 głosów

459 głosówtaksówkarz

194 głosy

238 głosówfizyk fizykl 569 głosów 200 głosów 315 głosów

Lista Nr 2 - Sojusz Lewicy Demokratycznej - 2 883 głosy

1. Natalii Teresa 2. Opielewicz Maciej 3. Maćkowiak Stanisław 4. Grelak Stanisław 5. Skrzypczak Józef 6. Szkudlarek Stefan 7. Zawiski Krzysztoflat 58 lat 47 lat 38 lat 60 lat 62 lat 65 lat 50historyk farmaceuta handlowiec ekonomista rencista budowlaniec ekolog

896 głosów 412 głosów 560 głosów 261 głosów 277 głosów 227 głosów 250 głosów

Lista Nr 5 - Komitet Wyborczy "Nasz Poznań" - 2 827 głosówl. Rosada Wojciech 2. Oleksa Stanisław 3. Stuligrosz Michałlat 29 lat 55 lat 44prawnik przedsię biorca geodeta

852 głosy 73 głosy 855 głosów

Katarzyna Sierżant- Doda

4. Mączkowski Krzysztof 5. Kania Teresa 6. Rolewski Jarosław 7. Pomiń Jerzylat 24 lat 49 lat 27 lat 51student ekonomista inżynier budownictwa adwokat

Lista Nr 7 - Komitet Wyborczy Unii Pracy - 849 głosówl. Korzeniowski Janusz 2. Marek Mirosław 3. Bejnarowicz Józef 4. Madanowski Maciej 5. Łopiński Teodorlat 47 lat 37 lat 40 lat 49 lat 49nauczyciel nauczyciel technik magister sztuki inżynier elektryk

Lista Nr 11 - Komitet Wyborczy "Bazar - PPS" - 264 głosyl. Bombicki Maciej 2. Prętki Janusz 3. Lewandowicz Andrzej 4. Zarzeczańska - Różańska Teresa 5. Kamiński Jerzy 6. Staśkiewicz Piotr 7. Chruszczyńska Katarzynalat 46 lat 47 lat 58 lat 48lat 45 lat 33 lat 26prawnik frezer inżyni e r nauczycielfotograf technik architekt wnętrz

Lista Nr 14 - Lista Poznańskiej Partii Miejskiej - 591 głosówl. Golik Władysław 2. Słupczyńska Gertruda 3. Ciesielski Paweł 4. Orszulak Jadwiga 5 . Wolski Janusz 6. Degórski Paweł 7. Heleniak Włodzimierzlat 59 lat 54 lat 33 lat 65 lat 39 lat 33 lat 59nauczyciel akademicki prawnik menadżer lekarz technik elektronik przedsię biorca prawnik

Lista Nr 16 - Komitet Wyborczy Forum Ruchu Demokratycznego i Narodowego - 125 głosówl. Królak Janina 2. Speidel Edmund 3. Wesołowska Ryszarda 4. Jodłowski Franciszeklat 54 lat 67 lat 45 lat 67ekonomista inżynier elektryk pielęgniarka inżynier elektryk

441 głosów 161 głosów 129 głosów 316 głosów

271 głosów 251 głosów 207 głosów 36 głosów 84 głosy

77 głosów 20 głosów 34 głosy 107 głosów

5 głosów 14 głosów 7 głosów

115 głosów 231 głosów 54 głosy 80 głosów 58 głosów 26 głosów 27 głosów

30 głosów 3 głosy 23 głosy 4 głosy

5. Drozd Zofia 6. Łuczak Janlat 57 lat 60historyk inżynier

41 głosów 24 głosy

Lista Nr 17 - Unia Samorządnych Wielkopolan - 858 głosów

1. Dubiński Ryszard lat 44 Wielkopolska Korporacja Techniczna 2. Stelmach Marcin lat 45 Unia Wielkopolan 3. Mickiewicz Grzegorz lat 27 Zrzeszenie Prawników Polskich 4. Ignaszczak Janusz lat 54 Wielkopolska Korporacja Techniczna 5. Daliszewski Andrzej lat 56 Wielkopolska Korporacja Techniczna 6. Skibski Józef lat 44 Unia Wielkopolaninżynier elektryk

150 głosówgeolog

247 głosówprawnik

228 głosówpoligraf

75 głosówtechnik elektroenergetyk

24 głosyinżynier mechanik

134 głosy

Lista Nr 20 - Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

166 głosów

1. Łowińska Stanisława 2. Sroka Władysław 3. Czerniak Barbaralat 48 lat 57 lat 45dziennikarz ekonomista gastronomik

52 głosy 80 głosów 34 głosy

Lista Nr 21 - Komitet Wyborczy "Gospodarni dla Poznania"

336 głosów

1. Paluszkiewicz Anna 2. Jacewicz Henryk 3. Frąckowiak Włodzimierz 4. Tujdowski Włodzimierzłat 38 lat 46 lat 46 lat 44radca prawny prywatny przedsiębiorca elektroenergetyk radiolog

130 głosów 40 głosów 123 głosy 43 głosy

W okręgu wyborczym Nr 3 obejmującym 7 mandatów zarejestrowano 10 list kand yda tów. Mieszkańcy okręgu Nr III głosowali w sposób następujący:

Lista nr 1 - Komitet Wyborczy "Samorządna Wielkopolska Poznań" - 3 698 głosów

1. Łukomski Jacek Unia Wolnościlat 44lekarz

1 950 głosów

Katarzyna Sierżant- Doda

2. Korzeniowski Paweł lat 53 prywatny przedsiębiorca Izba Rzemieślnicza 271 głosów 3. Wiatrowski Włodzimierz lat 43 technolog żywności Poznański Związek Pracodawców 180 głosów 4. Cenkiel Jacek lat 46 prawnik Wielkopolska Izba Budownictwa 290 głosów 5. Klejewski Andrzej la t 41 lekarz 176 głosów 6. Socha Ewa lat 36 nauczycielka Unia Wolności 831 głosów

Lista Nr 2 - Sojusz Lewicy Demokratycznej - 2 617 głosówl. Szczuciński Antoni 2. Kucznerowicz Jerzy 3. Miński Marek 4. Sarna Piotr 5. Antoniewicz Krzysztof 6. Maryon Janusz 7. Skrzypczak Marianlat 44 lat 49 lat 45 lat 47 lat 36 lat 70 lat 54nauczyciel akademicki budowlaniec przedsię biorca nauczyciel akademicki budow laniec emeryt rzemieślnikl 091 głosów 275 głosów 227 głosów 505 głosów 149 głosów 55 głosów 315 głosów

Lista Nr 5 - Komitet Wyborczy "Nasz Poznań"- 2 080 głosówl. Porawski Andrzej 2. Stawicki Piotr 3. Dolczewski Andrzej 4. Urbański Paweł 5. Balewski Lucjan 6. Obrębski Piotrlat 43 lat 43 lat 44 lat 41 lat 64 lat 28technolog drewna prawnik inżynier budownictwa inżynier leśnik chemik historyk

722 głosy 652 głosy 328 głosów 209 głosów 51 głosów 118 głosów

Lista Nr 7 - Komitet Wyborczy Unii Pracy - 782 głosyl. Perlak Bernard 2. Jerzykowski Paweł 3. Antkowiak Stefan 4. Szczepaniak Maria 5. Ostrowski Jerzy 6. Piechowiak Bolesławlat 43 lat 41 lat 46 lat 55 lat 44 lat 64pracownik naukowy inżynier mechanik ekonomista historyk inżynier elektryk inżynier rolnik

182 głosy 112 głosów 324 glosy 99 głosów 35 głosów 30 głosów

Lista Nr 11 - Komitet Wyborczy "Bazar-PPS" - 56 głosówl. Szymkowiak Marian 2. Kański Bogusław 3. Kroll Krzysztoflat 57 lat 29 lat 41frezer prawnik technik mechanik

17 głosów 8 głosów 15 głosów

4. Lutomski Zbigniew 5. Musielak Bogusława 6. Różański Teofillat 58 lat 51 lat 67drukarz technolog dziennikarz

10 głosów 3 głosy 3 głosy

Lista Nr 14 - Lista Poznańskiej Partii Miejskiej - 795 głosówl. Kieliszewski Tadeusz 2. Pawlak Marek 3. Puto-Sałata Teresa 4. Hałas Jolanta 5. Biegański Ireneusz 6. Szczerba Ryszard 7. Gołębiowska Grażynalat 48 lat 41 lat 43 lat 38 lat 48 lat 40 lat 47prawnik architekt > mgr inż. technolog żywności magister administracji inżynier geodeta inżynier budowlany lekarz

533 głosy 35 głosów 36 głosów 53 głosy 76 głosów 34 głosy 28 głosów

Lista Nr 15 - Komitet Wyborczy "WRSTK" - 88 głosówl. Frankowska Grażyna la t 35 nauczyciel 17 głosów Maria 2. Heromińska Danuta la t 44 pracownik umysłowy 10 głosów 3. Janiszewski Stefan la t 46 nauczyciel 24 głosy 4. Szymkowska Anna lat 44 technik fotograf 6 głosów 5. Pozorski Henryk la t 63 technik 4 głosy 6. Pawlak Marek lat 37 motorniczy 11 głosów 7. Krauze Kazimierz lat 46 elektromechanik 16 głosów

Lista Nr 17 - Unia Samorządnych Wielkopolan - l 281 głosówl. Smorawiński Adam lat 66 technik mechanik Wielkopolska Korporacja Techniczna 909 głosów 2. Sadkowska Bożenna lat 40 nauczyciel Unia Wielkopolan 170 głosów 3. Goździk Jerzy lat 63 ekonomista U nia Wielkopolan 82 głosy 4. Mroczkowski Kazimierz lat 52 lekarz Unia Wielkopolan 44 głosy 5. Wiśniewski Janusz la t 44 inżynier melioracji Wielkopolska Korporacja Techniczna 35 głosów 6. Sobański Włodzimierz la t 37 ekonomista Wielkopolska Korporacja Techniczna 27 głosów 7. Misiak Anna la t 52 inżynier budownictwa Wielkopolska Korporacja Techniczna 14 głosów

Katarzyna Sierżant-Doda

Lista Nr 20

Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe - 174 głosy

1. Szymanowski Józef

2. Kroll Teresa 3. Błochowiak Arkadiusz 4. Balcerzak Władysław 5. Ługowski Mareklat 44lat 45 lat 43 lat 47 lat 52mgr inż. mechanizacji rolnictwa technolog żywności inżynier rolnictwa ekonomista ekonomista

Lista Nr 21 - Komitet Wyborczy "Gospodarni dla Poznania"l. Posłuszny Mariusz 2. Stasińska Izabela 3. Michałek Sylwesterlat 40 lat 24 lat 24rehabilitant studentka policjant

104 głosy

39 głosów 15 głosów 13 głosów 5 głosów

178 głosów

93 głosy 58 głosów 27 głosów

W okręgu wyborczym Nr 4 obejmującym 7 mandatów zarejestrowano 10 list kandydatów. Mieszkańcy okręgu Nr IV głosowali w sposób następujący:

Lista Nr l - Komitet Wyborczy "Samorządna Wielkopolska Poznań" - 5 206 głosówl. Kaczmarek Wojciech Szczęsny 2. Wachowiak Andrzej 3. Klimowski Zbigniew Wojewódzkie Zrzeszenie 4. Sankiewicz- Kalinowska Izabela Unia Wolności 5. Gubernat Henryk Izba Rzemieślnicza 6. Kuła Jerzy Unia Wolności 7. Dudzińska Krystyna Unia Wolnościlat 52lat 49 lat 47 Handlu i Usług lat 43lat 52lat 43lat 38fIZYknauczyciel akademicki ekonomistaanglistaprywatny przedsiębiorcachemik ekologlekarz

Lista Nr 2 - Sojusz Lewicy Demokratycznej - 2 161 głosów

1. Rędziniak Jan 2. Sobczak Norbert 3. Borowiec Ludwik 4. Kaczmarek Józef 5. Zaremba Wiesławlat 47 lat 42 lat 56 lat 68 lat 55inżynier budowlany inżynier mechanik mistrz samochodowy lekarz prawnik

4 254 głosy 140 głosów

85 głosów

202 głosy

197 głosów

154 głosy

174 głosy

537 głosów 370 głosów 314 głosów 276 głosów 331 głosów

6. Rotnicki Jan 7. Świętek Mirosławalat 29 lat 47informatyk technik chemik

Lista Nr 3 - Komitet Wyborczy SM "Osiedle Młodych" - 564 głosyl. Matusiak Ryszard 2. Pawlaczyk Henryk 3. Kielińska Aleksandra 4. Sprawski Jerzy 5. Grochowicki Andrzej 6. Fryder Krystyna 7. Szewczak Jerzylat 57 lat 55 lat 58 lat 50 lat 51 lat 51 lat 48inżynier mechanik inżynier elektryk ekonomista technik elektryk technik mechanik pedagog technik drogowy

Lista Nr 4 - Komitet Wyborczy "Samorządne Osiedla'l. Bielerzewski Andrzej 2. Guderski Zdzisławlat 57 lat 51l 813 głosówmagister inżynier elektryk rolnik

Lista Nr 5 - Komitet Wyborczy "Nasz Poznań" - l 913 głosówl. Sytek Przemysław 2. Grześ Michał 3. Barełkowski Piotr 4. Wechmann Krystyna 5. Gołdysiak Karol 6. Rochowski Januszlat 35 lat 31 lat 24 lat 44 lat 32 lat 38inżynie r mec hanik inżynier elektryk dziennikarz technik budowlany inżynier informatyk technik energetyk

Lista Nr 7 - Komitet Wyborczy Unii Pracy - 430 głosówl. Witkowski Ryszard 2. Urbaniak Marian 3. Bazyli Ludomiła 4. Idziorek Mirosław 5. Grzybowski Stanisław 6. Olszówka Danuta 7. Sznajder Zofialat 64 lat 35 lat 46 lat 56 lat 62 lat 49 lat 68prawnik ekonomista księgowa historyk inżynier elektryk ekonomista archiwista

Lista Nr 11 - Komitet Wyborczy "Bazar-PPS" - 217 głosów

1. Cegła Józef Janlat 48prawnik

130 głosów 203 głosy

121 głosów 99 głosów 108 głosów 25 głosów 31 głosów 56 głosów 124 głosyl 261 głosów 552 głosy

406 głosów 563 głosy 402 głosy 143 głosy 328 głosów 71 głosów

175 głosów 72 głosy 60 głosów 24 głosy 29 głosów 29 głosów 41 głosów

76 głosów

Katarzyna Sierżant- Doda

2. Elbanowski Wojciech 3. Lejwoda Barbara 4. Łuczak Ryszard 5. Zdanowska Dorota 6. Kąkolewski Tadeusz 7. Jakóbczak Romanlat 31 lat 46 lat 56 lat 33 lat 48 lat 48inżynier technolog technik pedagog prawnik inżyni e r trener piłkarski

23 głosy 11 głosów 39 głosów 6 głosów 11 głosów 51 głosów

Lista Nr 13 - Komitet Wyborczy "Działkowiec" - 122 głosy

1. Olejniczak Juliuszlat 54technik energetyk

122 głosy

Lista Nr 14 - Lista Poznańskiej Partii Miejskiej - 309 głosówl. Kaczmarek Jan 2. Śmiełowski Jan 3. Mikołajczak Mariusz 4. Wierkiewicz Wojciech 5. Jędraszczyk Ewa 6. Gołaski Eugeniusz 7. Wesnerowicz Gerardlat 48 lat 44 lat 39 lat 40 lat 44 lat 63 lat 55historyk zootechnik socjolog tapicer poligraf mechanik inżynier budownictwa

147 głosów 19 głosów 38 głosów 18 głosów 19 głosów 18 głosów 50 głosów

Lista Nr 21 - Komitet Wyborczy" Gospodarni dla Poznania"l, Brzeziński Andrzej 2. Hauser Przemysław 3. Marzec Andrzejlat 38 lat 31 lat 39

152 głosyprzedsiębiorca prawnik technik budowlany

96 głosów 34 głosy 22 głosy

W okręgu wyborczym Nr 5 obejmującym 8 mandatów zarejestrowano 12 list kandydatów. Mieszkańcy okręgu Nr V głosowali w sposób następujący:

Lista Nr l - Komitet Wyborczy "Samorządna Wielkopolska - Poznań" - 5 426 głosówl. Rotnicka Jadwiga 2. Wiesiołowski Jacek Unia Wolności 3. Wachowski Henryk 4. Deskur Aleksander Unia Wolnościlat 50 lat 54lat 58 lat 40nauczyciel akademicki historykl 617 głosówrencista urbanistal 000 głosów 456 głosów

693 głosy

5. Kotlarski Grzegorz 6. Mikuła Klemens 7. Fiebich Leszek 8. Malik Józef Henryklat 48 lat 62 lat 48 lat 60nauczyciel akademicki architekt oficer Wojska Polskiego technolog projektant

Lista Nr 2 - Sojusz Lewicy Demokratycznej - 3 474 głosyl. Perliński Miron 2. Komasa Henryk 3. Kistowska Hanna 4. Adamczyk Chlebosław 5. Karaś Andrzej 6. Palicka-Romul Regina 7. Świątkowski Jerzy 8. Zieleziński Pawełlat 52 lat 47 lat 38 lat 52 lat 39 lat 53 lat 48 lat 31prawnik przedsiębiorca księgowa ekonomista nauczyciel ekonomista rencista technik automatyk

224 głosy 971 głosów 173 głosy 292 głosy

938 głosów 485 głosów 408 głosów 227 głosów 756 głosów 251 głosów 214 głosów 195 głosów

Lista Nr 3 - Komitet Wyborczy SM "IDsiedle Młodych" - 915 głosówl. Różycki Józef 2. Karwecki Konrad 3. Wilińska Małgorzata 4. Pawelczyk Krzysztof 5. Andrzejewski Grzegorz 6. Cichocka Elżbieta 7. Śmiechowski Henryk 8. Niedzielski Bogumiłlat 49 lat 58 lat 43 lat 40 lat 44 lat 46 lat 50 lat 56prawnik inżynier chemik technik geodeta fizyk doradca ubezpieczeniowy technik ekonomista mistrz budowlany inżynier elektryk

Lista Nr 5 - Komitet Wyborczy "Nasz Poznań" - 3 360 głosówl. Gębala Przemysław 2. Alexandrowicz Przemysław 3. Borucka-Cieślewicz Anna 4. Kokot Andrzej 5. Krzyszkowski Mariusz 6. Krysztofiak Zbigniew 7. Wróblewski Mirosław 8. Brant Henryklat 32 lat 33 lat 53 lat 54 lat 42 lat 53 lat 52 lat 62wydawca historyk nauczyciel akademicki inżynier elektroenergetyk inżynier budownictwa kupiec inżynier elektryk elektronik

Lista Nr 7 - Komitet Wyborczy Unii Pracy - 1 624 głosy

1. Mikosz Jerzy 2. Kukorowski Waldemar 3. J óźwik Ryszardlat 52 lat 53 lat 55prawnik lnzynier elektryk ekonomista

202 głosy 82 głosy 148 głosów 82 głosy 49 głosów 172 głosy 143 głosy 37 głosów

707 głosów 791 głosów 480 głosów 523 głosy 139 głosów 346 głosów 60 głosów 314 głosów

253 glosy l 110 głosów 36 głosów

Katarzyna Sierżant- Doda

4. Pohl Bogdan 5. Krawczyk Krystyna 6. Fiksiński Jerzylat 42 lat 47 lat 52inżynier mechanik organizator sportu historyk

Lista Nr 11 - Komitet Wyborczy "Bazar- PPS" - 123 głosyl. Rozwalak Zdzisław 2. Gemzicki Henryk 3. Dembiński Andrzej 4. Grabus Jerzy 5. Kleczyński Roman 6. Jurewicz-Jastrząb Anna 7. Frohmberg Lech 8. Miklaszewski Aleksanderlat 51 lat 43 lat 48 lat 61 lat 44 lat 47 lat 54 lat 41ślusarz monter technik mechanik tokarz inżyni e r księgowy nauczyciel inżyni e r socj olog

Lista Nr 12 - Komitet Wyborczy "Zdrowa Woda" - 109 głosów

1. Skąpski Tomasz 2. Mądroch Krzysztof 3. Mizera Paweł 4. Budaj Dariuszlat 19 lat 19 lat 2 O lat 20elektromonter monter ukł. elektronicznych monter ukł. elektronicznych elektromonter

Lista Nr 14 - Lista Poznańskiej Partii Miejskiej - 549 głosówl. Bera Bogdan lat 48 2. N owak Włodzimierz lat 50 Poznański Blok Emerytów i Rencistów 3. Głowiński Witold lat 48 4. Radojewski Jerzy lat 52 5. Figiel Barbara lat 47 6. Dubiel Piotr lat 65 7. Gronowska Danuta lat 42 Poznański Blok Emerytów i Rencistów 8. Łukaszewski Jan lat 54 Poznański Blok Emerytów i Rencistówinżynier mechanik prawnikprawnik lnzynier elektryk ekonomista prawnik ekonomistaenergetyk

Lista Nr 18 - Komitet Wyborczy Stronnictwo Narodowe - 68 głosówl. Zawierowski Bogdan 2. Leżała Kamil 3. Plewiński Antonilat 51 lat 25 lat 30nauczyciel politolog dziennikarz

79 głosów 114 głosów 32 głosy

47 głosów 11 głosów 6 głosów 15 głosów 4 głosy 11 głosów 20 głosów 9 głosów

37 głosów 17 głosów 33 głosy 22 głosy

99 głosów

123 głosy 86 głosów 47 głosów 36 głosów 14 głosów

75 głosów

69 głosów

29 głosów 9 głosów 4 głosy

3AQ JU7

4. Kusza Jacek 5. Węgłowski Jan 6. Nowak Wiesław 7. Płókarz Wojciechlat 28 lat 44 lat 3 O lat 46pracownik umysłowy technik mechanik technik elektryk technik elektryk

7 głosów 14 głosów 2 głosy 3 głosy

Lista Nr 19 - Komitet Wyborczy Mieszkańców Rataj - 462 głosyl. Babiak Jerzy Kazimierz 2. Czapliński Antoni 3. Malengowski Zbigniew 4. Siepak Jerzy 5. Wojtkowiak Ryszard 6. Wojtkowiak Rafał 7. Ślusarek Alicjalat 50 lat 52 lat 42 lat 5 O lat 56 lat 3 O lat 48nauczyciel akademicki handlowiec technik mechanik chemik prawnik inżyni e r prawnik

121 głosów 101 głosów 35 głosów 32 głosy 45 głosów 35 głosów 93 głosy

List Nr 20 - Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe - 122 głosyl. Żuk Piotr 2. Bałoniak Mieczysławlat 48 lat 59nauczyciel akademicki inżynier mechanik

91 głosów 31 głosów

Lista Nr 21 - Komitet Wyborczy "Gospodarni dla Poznania" - 161 głosówl. Pieprzyk Roman 2. Tatarkiewicz Mirosławlat 54 lat 46

3. Undrych Maciejlat 27inżynier pracownik naukowy 95 głosów inżynier prywatny przedsiębiorca 45 głosów technik mechanik prywatny przedsiębiorca 21 głosów

W okręgu wyborczym Nr 6 obejmującym 7 mandatów zarejestrowano 11 list kandydatów. Mieszkańcy okręgu Nr VI głosowali w sposób następujący:

Lista Nr l - Komitet Wyborczy "Samorządna Wielkopolska - Poznań" - 5 284 głosyl. Stelmasiak Sławomir la t 3 O prywatny przedsię biorca Unia Wolności l 420 głosów 2. Pietura Waldemar la t 41 fotograf Izba Rzemieślnicza 318 głosów 3. Pazder Janusz lat 39 historyk sztuki Unia Wolności 665 głosów

Katarzyna Sierżant-Doda

4. Szymański Konrad Unia Wolności 5. Konik Krzysztof 6. Bilski Alfons Izba Rzemieślnicza 7. Chudziński Paweł Unia Wolnościlat 37lat 31 lat 55lat 33pedagogaspirant pożarnictwa rzemieślnikinżyni e r

Lista Nr 2 - Sojusz Lewicy Demokratycznej - 2 961 głosówl. Paleczny Andrzej 2. Olejniczak Maciej Jerzy 3. Latowski Leon Andrzej 4. Jęśko Stefania 5. Kubis Tadeusz Marcelin 6. Ryżak Jolanta Maria 7. Najderek Romanlat 50 lat 47 lat 48 lat 55 lat 73 lat 25 lat 67ekonomista prawnik informatyk ekonomista ekonomista księgowa projektant

Lista Nr 5 - Komitet Wyborczy "Nasz Poznań" - 3 241 głosówl. Wierzbiński Paweł 2. Jegier Bolesław 3. Bergmann Olaf 4. Skuratowicz Jan 5. Szablewski Andrzej 6. Majos Eugeniusz Bogdan 7. Kruszona Tomaszlat 37 lat 44 lat 3 O lat 48 lat 37 lat 35 lat 30elektronik inżynier zootechnik historyk historyk sztuki przedsiębiorca inżynie r mec hanik inżynier rolnik

Lista Nr 7 - Komitet Wyborczy Unii Pracy - 758 głosów

1. Antczak Jan 2. Jurga Grzegorz 3. Andrzejczak Karol 4. Flak Kazimierz 5. Lisowska Janina 6. Szałek Józeflat 49 lat 38 lat 38 lat 40 lat 41 lat 48inżynie r mec hanik ekonomista matematyk technik mechanik ekonomista technik mechanik

Lista Nr 11 - Komitet Wyborczy "Bazar-PPS" - 103 glosyl. Stachowiak Krystyna 2. Wylęgała Mareklat 47 lat 43technik ogrodnictwa mechanik

637 głosów 516 głosów

462 głosyl 266 głosów

897 głosów 600 głosów 189 głosów 155 głosów 716 głosów 230 głosów 174 głosyl 185 głosów 324 głosy 676 głosów 469 głosów 357 głosów 53 głosy 177 głosów

211 głosów 132 głosy 124 głosy 61 głosów 187 głosów 43 głosy

51 głosów 7 głosów

3. Czapracki Andrzej 4. Chojnacki Mieczysław 5. Staśkiewicz Karol 6. Gemzicki Dariusz 7. Gurtowski Jerzylat 44 lat 67 lat 59 lat 20 lat 44ekonomista artysta plastyk prawnik elektromechanik kierowca

Lista Nr 13 - Komitet Wyborczy "Działkowiec" - 169 głosówl. Kaczmarska Helena 2. Skrzypczak Waldemarlat 60 lat 42ekonomista technik budowlany

Lista Nr 14 - Lista Poznańskiej Partii Miejskiej - 465 głosówl. Zarzycki Andrzej 2. Wojciechowski Przemysław 3. Anioła Stefan 4. Maliński Roman 5. Cieśliński Piotr 6. Mazur Tadeusz 7. Bartkowiak Bogdanlat 39 lat 41 lat 55 lat 54 lat 23 lat 54 lat 50historyk prawnik biolog chemik student nauczyciel technik drogowy

Lista Nr 15 - Komitet Wyborczy "WRSTK" - 76 głosów

1. Piłat Henryk Ryszard 2. Stefanowicz Ewelina 3. Królik Mariusz 4. Augustyniak Edward 5. Bździel Jolanta 6. Heller Janusz 7. Soroka Piotrlat 53 lat 41 lat 33 lat 69 lat 19 lat 40 lat 41mechanik samochodowy handlowiec blacharz ekonomista uczennica historyk konserwator zabytków

16 głosów 15 głosów 4 głosy 3 głosy 7 głosów

122 głosy 47 głosów

166 głosów 62 głosy 60 głosów 44 głosy 54 głosy 54 głosy 25 głosów

25 głosów 13 głosów 10 głosów 14 głosów 5 głosów 8 głosów l głos

Lista Nr 16 - Komitet Wyborczy Forum Ruchu Demokratycznego i Narodowego - 98 głosów 1. Król Eugeniusz la t 64 mechanik 29 głosów 2. Chmielewski Kazimierz lat 66 biolog 20 głosów 3. Marcickiewicz Jerzy lat 54 historyk 2 głosy 4. Ratajczak - Chudzyńska lat 54 ekonomista 10 głosów Urszula 5. Knapowski Kazimierz lat 57 inżynier technolog 19 głosów 6. Pacanowska - Wiśniewska lat 43 nauczyciel 5 głosów Halina 7. Zawada Jerzy la t 47 rencista 13 głosów

Katarzyna Sierżant-Doda

Lista Nr 17

Unia Samorządnych Wielkopolan - 824 głosy

1. Zieliński Marek lat 46 inżynier elektryk Unia Wielkopolan 370 głosów 2. Gretling Henryk lat 64 inżynier mechanik Wielkopolska Korporacja Techniczna 39 głosów 3. Gadomski Stanisław łat 45 przedsiębiorca budowlany Unia Wielkopolan 167 głosów 4. Ranus Krzysztof lat 44 bibliotekoznawca Unia Wielkopolan 54 głosy 5. Majchrzycka Stefania lat 49 lekarz Polskie Towarzystwo Lekarskie 111 głosów 6. Bielica Mariusz lat 43 inżynier elektryk Unia Wielkopolan 48 głosów 7. Stróżyk Jan lat 46 inżynier mechanik Wielkopolska Korporacja Techniczna 35 głosów

Lista Nr 21 - Komitet Wyborczy "Gospodarni dla Poznania"

284 głosy

1. Matylla Przemysław 2. Tomaszewski Jacek 3. Michalska Maria 4. SykuIski Jaceklat 41 lat 41 lat 38 lat 30lekarz weterynarz pracownik gazownictwa farmaceuta muzyk

113 głosów 66 głosów 70 głosów 35 głosów

W okręgu wyborczym Nr 7 obejmującym 7 mandatów zarejestrowano 9 list kandydatów. Mieszkańcy okręgu Nr VII głosowali w sposób następujący:

Lista Nr 1 - Komitet Wyborczy "Samorządna Wielkopolska - Poznań" - 3 961 głosów

1. May Jacek lat 38 architekt 1 465 głosów 2. Parysek Michał lat 37 inżyni e r U nia Wolności 1 252 głosy 3. Siwicki Jerzy lat 61 e me ryt 237 głosów 4. Urban Zygmunt lat 58 taksówkarz U nia Wolności 157 głosów 5. Dimke Waldemar lat 24 technolog żywności U nia Wolności 192 głosy 6. Szubarga Mirosław lat 35 policjant 70 głosów 7. Kijewski Eugeniusz lat 38 trener 588 głosów

Lista Nr 2 - Sojusz Lewicy Demokratycznej - 3 137 głosówl. Sadowski Lech Stanisław 2. Bączkiewicz Maria 3. Matczak Maciej 4. Jabłoński Ireneusz Marian 5. Anger Ziemomysł 6. Szukała Marek 7. Hybza Stanisławlat 45 lat 56 lat 37 lat 48 lat 65 lat 41 lat 48nauczyciel emerytka prywatny przedsiębiorca nauczyciel emeryt prywatny przedsiębiorca inżynier mechanik

Lista Nr 5 - Komitet Wyborczy "Nasz Poznań" - 3 602 głosyl. Frankiewicz Maciej 2. Hoffa Błażej 3. Kołodziejski Jacek 4. Simon Marek 5. Kruszona Krzysztof 6. Moenke Bogumił 7. Bąk Krzysztoflat 35 lat 25 lat 36 lat 43 lat 3 O lat 65 lat 47wydawca student specjalista d/s handlu pracownik naukowy inżynier budownictwa lekarz inżynier budownictwa

Lista Nr 7 - Komitet Wyborczy Unii '.Pracy - 616 głosówl. Ratajczak Leszek Antoni 2. Stefański Krzysztof 3. Buchert Małgorzata 4. Koschel Piotr 5. Krokos Janusz 6. Hołderny Bogusławlat 39 lat 47 lat 31 lat 34 lat 48 lat 56ekonomista matematyk nauczyciel magister chemii plastyk inżynier budownictwa

Lista Nr 9 - Komitet Wyborczy Bezpartyjny - "Łazarz"

1. Olkiewicz Czesławlat 55

433 głosyinż. bud. lądowego

Lista Nr 11 - Komitet Wyborczy "Bazar- PPS" - 97 głosówl. Plewa Jan 2. Maciejewski Zdzisław 3. Niewiadomski Marek 4. Peryt Halina 5. Rutkowska Alicjalat 47 lat 36 lat 35 lat 44 lat 60broker ubezpieczeń technik konstruktor filozof księgowa technik dentystycznyl 415 głosów 520 głosów 247 głosów 258 głosów 316 głosów 209 głosów 172 głosy

1666 głosów 330 głosów 126 głosów 614 głosów 181 głosów 172 głosy 513 głosów

256 głosów 91 głosów 121 głosów 33 głosy 24 głosy 91 głosów

433 głosy

18 głosów 14 głosów 15 głosów 7 głosów 11 głosów

Katarzyna Sierżant- Doda

6. Stukowski Aleksander 7. Turski Janlat 48 lat 75chemik adwokat

18 głosów 14 głosów

Lista Nr 14 - Lista Poznańskiej Partii Miejskiej - 691 głosówl. Grzesiek Stanisław Stowarzyszenie "Poznański 2. Jazdon Artur 3. Rozbicki Mirosław Zarząd Wojewódzki NSZZ 4. Rajewicz Henryk 5. Zakrzewska Gabriela 6. Stuermer Jerzy 7. Fertsch Pawełlat 48 Czerwiec'56" lat 38 filolog lat 39 policjant Policjantów lat 62 lat 40 lat 42 lat 35artysta plastyk

344 głosy 165 głosówinżynier rolnik nauczyciel handlowiec ekonomista

5 5 głosów 39 głosów 66 głosów 11 głosów 11 głosów

Lista Nr 17 - Unia Samorządnych Wielkopolan - 516 głosówl. Figiel Zbigniew lat 41 dziennikarz politolog Unia Wielkopolan 263 głosy 2. Galinowski Jan la t 63 inżynier mechanik Wielkopolska Korporacja Techniczna 67 głosów 3. Hoffmann Romuald lat 32 informatyk Unia Wielkopolan 100 głosów 4. Truskolaski Piotr lat 55 geolog Wielkopolska Korporacja Techniczna 37 głosów 5. Barczyński Przemysław lat 47 inżyni e r budownictwa Wielkopolska Korporacja Techniczna 49 głosów

Lista Nr 21 - Komitet Wyborczy "Gospodarni dla Poznania" 163 głosy

1. Szymczak Dariusz la t 32 prawnik 77 głosów 2. Dobosz Jerzy lat 35 inżyni er, prywatny przedsię biorca 22 głosy 3. Starczewska - Zakrzewska lat 31 prywatny przedsiębiorca 64 głosy Julia

W okręgu wyborczym Nr 8 obejmującym 8 mandatów zarejestrowano 12 list kandydatów. Mieszkańcy okręgu Nr VIII głosowali w sposób następujący:

Lista N r l - Komitet Wyborczy "Samorządna Wielkopolska - 6 497 głosów

Poznań"

1. Grobelny Ryszard la t 31 ekonomista Unia Wolności 2 651 głosów 2. Andrzejewski Roman la t 63 prawnik, ekonomista l 415 głosów 3. Kulak Wojciech lat 34 pracownik samorządowy 371 głosów 4. Pawlaczyk Czesław la t 52 fizyk Unia Wolności 761 głosów 5. Grala Bogumir la t 5 O matematyk Komitet Obywatelski 428 głosów 6. Zyk Jerzy la t 51 rzemieślnik elektromechanik Izba Rzemieślnicza 420 głosów 7. Raczak Marek lat 46 animator kultury Unia Wolności 451 głosów

Lista Nr 2 - Sojusz Lewicy Demokratycznej - 3 818 głosówl. Jarmolowicz-Chwiedorowicz lat 57 magister administracji Tadeusz Janusz 809 głosów 2. Matynia Jerzy la t 63 nauczyciel akademicki 530 głosów 3. Trawińska Jarosława la t 5 O rencistka 497 głosów 4. Heydrych Zbigniew lat 40 magister nauk społecznych 291 głosów 5. Szczałba Czesław la t 67 emeryt 257 głosów 6. Waszkiewicz Marian łat 64 emeryt 271 głosów 7. Skarupa Marian la t 63 ekonomista 253 głosy 8. Czachor Andrzej Janusz la t 38 nauczyciel akademicki 910 głosów

Lista Nr 5 - Komitet Wyborczy "Nasz Poznań" - 4 493 głosyl. Czerwiński Zbigniew 2. Witkowski Tomasz 3. Garstecki Maciej 4. Grossmann Michał 5. Kręglewski Wojciech 6. Cyfert Zdzisław 7. Wejs Waldemar 8. Pluta Idzilat 33 lat 31 lat 46 lat 25 lat 39 lat 55 lat 48 lat 68historyk przedsię biorca przedsię biorca student przedsię biorca technik budowlany urzędnik emeryt

976 głosów 641 głosów 337 głosów 124 głosy l 898 głosów 431 głosów 32 głosy 54 głosy

Katarzyna Sierżant-Doda

Lista Nr 7

Komitet Wyborczy Unii Pracy - 900 głosów

1. Słomiński Andrzej lat 56 inżynier elektryk 495 głosów 2. Dembski Janusz lat 65 historyk 134 głosy 3. Wieczorek - Filipiak lat 33 lekarz pediatra 92 głosy Mirosława 4. Arasimowicz- Banaszak lat 40 bakteriolog 55 głosów Grażyna 5. Narbuntowicz Zdzisław la t 44 dziennikarz 58 głosów 6. Gruszczyński Cezary lat 39 ekonomista 66 głosów

Lista Nr 8 - Komitet Wyborczy Bezpartyjny - "Newtona" - 262 głosy

1. Trojanek Stanisławlat 50inżynier mechanik

262 głosy

Lista Nr 10 - Komitet Wyborczy Samorządny Poznań - 194 głosy

1. Wiciak Henryka 2. Głowacka Aurelia 3. Piątyszek Dorota 4. Krejpcio Henrykalat 48 lat 38 lat 42 lat 36pedagog księgowa tokarz technik ekonomista

146 głosów 27 głosów 13 głosów 8 głosów

Lista Nr 11 - Komitet Wyborczy "Bazar-PPS" - 121 głosów

1. Błoszyk Jerzy 2. Bombicka- Derbin Anna 3. Gadek Bronisław 4. Grams Ryszard 5. Lempe Zygmunt 6. Próchnicka- Pajowa Katarzyna 7. Rzepa Krzysztof 8. Graj Zygmuntlat 51 lat 40 lat 45 lat 43 lat 53 lat 62lat 43 lat 70prawnik ekonomista kierowca księgarz dziennikarz filolog

38 głosów 27 głosów 20 głosów 9 głosów 5 głosówhistoryk stomatolog

10 głosów 9 głosów 3 głosy

Lista Nr 13 - Komitet Wyborczy "Działkowiec" - 195 głosów

1. Heigelmann Grzegorzlat 60technik budowlany

195 głosów

Lista Nr 14 - Lista Poznańskiej Partii Miejskiej - 229 głosów

1. Stoga Ryszard 2. Zalewski Jacek 3. Maryniak Czesławlat 57 lat 56 lat 48inżyni e r geograf, ekonomista technik budowlany

49 głosów 54 głosy 37 głosów

4. Korytowski Wojciech 5. Bartkowiak Roman 6. Bajerlein Grzegorzlat 57 lat 34 lat 42artysta plastyk inżynier ekonomista

38 głosów 15 głosów 36 głosów

Lista Nr 17 - Unia Samorządnych Wielkopolan - 734 głosy

1. Figas Seweryn lat 47 inżynier Wielkopolska Korporacja Techniczna 185 głosów 2. Pupek-Musialik Danuta lat 47 lekarz Polskie Towarzystwo Lekarskie 179 głosów 3. Grabowski Józef lat 50 fizyk Unia Wielkopolan 118 głosów 4. Ciesielski Andrzej lat 43 inżyni e r elektryk Unia Wielkopolan 124 głosy 5. Kowalski Włodzimierz lat 38 fototechnik Unia Wielkopolan 39 głosów 6. Nowakowski Andrzej lat 38 prawnik Unia Wielkopolan 89 głosów

Lista Nr 20 - Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

1. Pilecki Otton Wojciech 2. Kownacki Edmundlat 65 lat 48

283 głosyprawnik nauczyciel akademicki

68 głosów 215 głosów

Lista Nr 21 - Komitet Wyborczy "Gospodarni dla Poznania"

1. Wieczorek-Kabsch Elżbieta 2. Wożniak Jacek 3. Kłyszyński Krzysztoflat 42 lat 35 lat 37

152 głosyekonomista technik mechanik zootechnik

83 głosy 44 głosy 25 głosów

W okręgu wyborczym Nr 9 obejmującym 8 mandatów zarejestrowano 9 list kandydatów. Mieszkańcy okręgu Nr IX glosowali w sposób następujący:

Lista Nr 1 - Komitet Wyborczy "Samorządna Wielkopolska - Poznań" - 5 155 głosów

1. Wojtkowska Halina Unia Wolnościlat 40pracownik służby zdrowia

1 685 głosów

Katarzyna Sierżant- Doda

2. Mercik Marian lat 68 kupiec Wojewódzkie Zrzeszenie Handlu i Usług

3. Piotrowski Ryszard lat 43 technolog drewna Unia Wolności 4. Margowski Janusz lat 64 prywatny przedsiębiorca Unia Wolności 5. Wieczorek Michał lat 43 prywatny przedsiębiorca Unia Wolności 6. Małolepsza Urszula lat 40 informatyk U nia Wolności 7. N owak Włodzimierz lat 39 handlowiec Unia Wolności 8. Miziniak Wacław lat 39 historyk Unia Wolności

Lista Nr 2 - Sojusz Lewicy Demokratycznej - 3 794 głosy

463 głosy

720 głosów

260 głosów

374 głosy

648 głosów

291 głosów

714 głosów

1. Baraniecki Andrzej Zbigniew lat 60 nauczyciel akademicki l 445 głosów 2. Dobrzyński Robert Ryszard lat 27 pracownik samorządowy 564 głosy 3. Kliber Andrzej la t 43 nauczyciel akademicki 392 głosy 4. N owak Czesław Kazimierz lat 49 technik mechanik 227 głosów 5. Podbielski Zbigniew lat 66 emeryt Kazimierz 149 głosów 6. Prusak Bolesław lat 73 emeryt 187 głosów 7. Stróżyk Marian lat 61 emeryt 525 głosów 8. Tomaszewski Tomasz Jędrzej lat 29 handlowiec 305 głosów

Lista Nr 5 - Komitet Wyborczy "Nasz Poznań" - 4 452 głosyl. Wojciechowski Mieczysław 2. N owotny Andrzej 3. Skręty Jacek 4. Domański Mariusz 5. Schulz Jarosław 6. Chudobiecki Jan 7. Szelejewski Alojzylat 62 lat 33 lat 34 lat 30 lat 27 lat 45 lat 54budowniczy inżynier rolnik kreślarz prawnik nauczyciel inżynier technolog drewna inżynier budownictwa lądowego

Lista Nr 7 - Komitet Wyborczy Unii Pracy - 656 głosówl. Eckardt Jan 2. Politowska-Samecka Alicja 3. Kowalska Urszulalat 50 lat 57 lat 36inżynier budownictwa inżynier agrotechnik technik spożywczyl 054 głosy 848 głosów 535 głosów 418 głosów 177 głosów 758 głosów

662 głosy

210 głosów 137 głosów 115 głosów

4. Garcon Stanisław 5. Olejniczak Kazimierzlat 32 lat 52technik komunikacji specjalista AWF

Lista Nr 10 - Komitet Wyborczy Samorządny Poznań - 195 głosówl. Cieszyńska Wiesława 2. Jagła Adam 3. Jęczkowski Bogdan 4. Stelcer Bogusław 5. Troć Maciej 6. Łężniak Przemysław 7. Springer Ewa 8. Stańko Przemysławlat 43 lat 51 lat 58 lat 29 lat 23 lat 27 lat 62 lat 22ekonomista inżynier elektryk technik mechanik psycholog student technik mechanik archeolog lakiernik

Lista Nr 11 - Komitet Wyborczy "Bazar-PPS" - 256 głosówl. Chomicz Wiesława 2. Pretka Władysława 3. Sandorski Jan 4. Walewska Janina 5. Zimniak Karol 6. Żuchlewski Tadeusz 7. Dembińska Stanisława 8. Kroll Jarosławlat 40 lat 37 lat 53 lat 42 lat 68 lat 48 lat 45 lat 19nauczyciel technik prawnik nauczyciel emeryt lekarz cukiernik mechanik

Lista Nr 14

Lista Poznańskiej Partii Miejskiej - 736 głosów

1. F irlik Jan 2. Freyer Stanisław 3. Kmiecik Stanisław 4. Pikosz Marek 5. Janiszewski Stanisław 6. Rzejak Violetta 7. Majchrzak Teresa 8. Krzywiński Romanlat 47 lat 51 lat 44 lat 35 lat 63 lat 33 lat 52 lat 41inżynier elektryk technik mechanik inżynier mechanik technik elektronik rzemieślnik ekonomista nauczyciel technik budowlany

Lista Nr 17 - Unia Samorządnych Wielkopolan - l 030 głosówl. Ciesielski Ryszard Unia Wielkopolan 2. Tenerowicz Dobromiła Unia Wielkopolanlat 47lat 32inżynier mechanikprawnik

50 głosów 144 głosy

73 głosy 31 głosów 19 głosów 13 głosów 8 głosów 6 głosów 28 głosów 17 głosów

89 głosów 23 głosy 61 głosów 8 głosów 11 głosów 50 głosów 6 głosów 8 głosów

377 głosów 54 głosy 54 głosy 62 głosy 61 głosów 16 głosów 65 głosów 47 głosów

507 głosów

175 głosów

Katarzyna Sierżant-Doda

3. Ossowski Piotr lat 40 Wielkopolska Korporacja Techniczna 4. Kołakowska Krystyna lat 47 Wielkopolska Korporacja Techniczna 5. Piotrowski Paweł lat 37 Unia Wielkopolan 6. Szymczyński Wojciech lat 43 Unia Wielkopolaninżynie r mec hanik

82 głosyinżynie r mec hanik

44 głosytechnik poligraf

124 głosyrzemieślnik

98 głosów

Lista Nr 21 - Komitet Wyborczy "Gospodarni dla Poznania" - 224 głosy

1. Zapart Piotr 2. Hercka Tadeusz 3. Borowiecki Ryszardlat 24 lat 37 lat 37mechanik samochodowy technik budowlany historyk

92 głosy 46 głosów 86 głosów

Dane o kandydatach zostały zaczerpane z treści obwieszczeń Miejskiej Komisji Wyborczej w Poznaniu z dnia 3 czerwca 1994 r.

Lista kandydatów na radnych Rady Miejskiej Poznania, którzy otrzymali poparcie powyżej 500 mieszkańców uprawnionych do głosowania:

* Kaczmarek Wojciech Szczęsny * Grobelny Ryszard * Kayser Tomasz * Łukomski Jacek * Kręglewski Wojciech * Wojtkowska Halina * Frankiewicz Maciej * Rotnicka Jadwiga * Pietkiewicz Hanna * May Jacek * Baraniecki Andrzej Zbigniew * Stelmasiak Sławomir * Andrzejewski Roman * Sadowski Lech Stanisław * Chudziński Paweł * Bielerzewski Andrzej * Parysek Michał * Wierzbiński Paweł * Kretkowska Katarzyna

Okręg Nr IV/Lista Nr l Okręg Nr VIII/Lista Nr l O kręg Nr Ii/Lista Nr l Okręg Nr III/Lista Nr l Okręg Nr VIII/Lista Nr 5 Okręg Nr IX/Lista Nr l Okręg Nr VII/Lista Nr 5 Okręg Nr V/Lista Nr l O kręg Nr Ii/Lista Nr l Okręg Nr VII/Lista Nr l Okręg Nr IX/Lista Nr 2 Okręg Nr VI/Lista Nr l Okręg Nr VIII/Lista Nr l Okręg Nr VII/Lista Nr 2 Okręg Nr VI/Lista Nr l Okręg Nr IV/Lista Nr 4 Okręg Nr VII/Lista Nr l Okręg Nr VI/Lista Nr 5 O kręg Nr I/Lista Nr l

4 254 głosy 2 651 głosów 2 287 głosów l 950 głosów l 898 głosów l 685 głosów l 666 głosów l 617 głosów l 569 głosów l 465 głosów l 445 głosów l 420 głosów l 415 głosów l 415 głosów l 266 głosów l 261 głosów l 252 głosy l 185 głosów l 129 głosów

* Kukorowski Waldemar * Szczuciński Antoni * Wojciechowski Mieczysław * Wiesiołowski Jacek * Czerwiński Zbigniew * Mikuła Klemens * Perliński Miron * Czachor Andrzej Janusz * Smorawiński Adam * Paleczny Andrzej * Natalii Teresa * Stuligrosz Michał * Rosada Wojciech * N owotny Andrzej * Socha Ewa * J armołowicz - Chwiedorowicz Tadeusz Janusz * Rux Andrzej * Alexandrowicz Przemysław * Pawlaczyk Czesław * Chudobiecki Jan * Karaś Andrzej * Olszewski Ryszard * Porawski Andrzej * Piotrowski Ryszard * Kubis Tadeusz Marcelin * Miziniak Wacław * Gębała Przemysław Deskur Aleksander * Janowski Krzysztof * Bergmann Olaf * Pazder Janusz Szelejewski Alojzy Stawicki Piotr Małolepsza Urszula Witkowski Tomasz Szymański Konrad * Simon Marek Olejniczak Maciej Jerzy * Kijewski Eugeniusz * Dobrzyński Robert * Grześ Michał * Maćkowiak Stanisław Guderski Zdzisław * Rędziniak Jan

Okręg Nr V/Lista Nr 7 Okręg Nr III/Lista Nr 2 Okręg Nr IX/Lista Nr 5 Okręg Nr V/Lista Nr l Okręg Nr VIII/Lista Nr 5 Okręg Nr V/Lista Nr l Okręg Nr V/Lista Nr 2 Okręg Nr VIII/Lista Nr 2 Okręg Nr III/Lista Nr 17 Okręg Nr VI/Lista Nr 2 Okręg Nr II/Lista Nr 2 Okręg Nr II/Lista Nr 5 O kręg Nr Ii/Lista Nr 5 Okręg Nr IX/Lista Nr 5 Okręg Nr III/Lista Nr l

Okręg Nr VIII/Lista Nr 2 O kręg Nr I/Lista Nr 5 Okręg Nr V/Lista Nr 5 Okręg Nr VIII/Lista Nr l Okręg Nr IX/Lista Nr 5 Okręg Nr V/Lista Nr 2 Okręg Nr I/Lista Nr l Okręg Nr III/Lista Nr 5 Okręg Nr IX/Lista Nr l Okręg Nr VI/Lista Nr 2 Okręg Nr IX/Lista Nr l Okręg Nr V/Lista Nr 5 Okręg Nr V/Lista Nr l Okręg Nr I/Lista Nr 5 Okręg Nr VI/Lista Nr 5 Okręg Nr VI/Lista Nr l Okręg Nr IX/Lista Nr 5 Okręg Nr III/Lista Nr 5 Okręg Nr IX/Lista Nr l Okręg Nr VIII/Lista Nr 5 Okręg Nr VI/Lista Nr l Okręg Nr VII/Lista Nr 5 Okręg Nr VI/Lista Nr 2 Okręg Nr VII/Lista Nr l Okręg Nr IX/Lista Nr 2 Okręg Nr IV/Lista Nr 5 Okręg Nr Ił/Lista Nr 2 Okręg Nr IV/Lista Nr 4 Okręg Nr IV/Lista Nr 2l 110 głosów l 091 głosów l 054 głosy l 000 głosów 976 głosów 971 głosów 938 głosów 910 głosów 909 głosów 897 głosów 896 głosów 855 głosów 852 głosy 848 głosów 831 głosów

809 głosów 805 głosów 791 głosów 761 głosów 758 głosów 756 głosów 741 głosów 722 głosy 720 głosów 716 głosów 714 głosów 707 głosów 693 głosy 686 głosów 676 głosów 665 głosów 662 głosy 652 głosy 648 głosów 641 głosów 637 głosów 614 głosów 600 głosów 588 głosów 564 głosy 563 głosy 560 głosów 552 głosy 537 głosów

Katarzyna Sierżant- Doda

Skręty Jacek Kieliszewski Tadeusz * Matysiak Zenon Matynia Jerzy Stróżyk Marian Kokot Andrzej * Bączkiewicz Maria Konik Krzysztof Bąk Krzysztof * Sarna Piotr * T opolski Bolesław * Raczek Marek * Cenkiel Jacek * Stachowska Krystyna * Sankiewicz- Kalinowska Izabela * Gubernat Henryk * Dudzińska Krystyna ** Sadkowska Bożenna

Okręg Nr IX/Lista Nr 5 Okręg Nr III/Lista Nr 14 Okręg Nr I/Lista Nr 2 Okręg Nr VIII/Lista Nr 2 Okręg Nr IX/Lista Nr 2 Okręg Nr V/Lista Nr 5 Okręg Nr VII/Lista Nr 2 Okręg Nr VI/Lista Nr l Okręg Nr VII/Lista Nr 5 Okręg Nr III/Lista Nr 2 Okręg Nr Ii/Lista Nr l Okręg Nr VIII/Lista Nr l Okręg Nr III/Lista Nr l O kręg Nr I/Lista Nr 2 Okręg Nr IV/Lista Nr l Okręg Nr IV/Lista Nr l Okręg Nr IV/Lista Nr l Okręg Nr III/Lista Nr 17

535 głosów 533 głosy 531 głosów 530 głosów 525 głosów 523 głosy 520 głosów 516 głosów 513 głosów 505 głosów 459 głosów 451 głosów 290 głosów 283 głosy 202 głosy 197 głosów 174 głosy 170 głosów

* - kandydat otrzymał mandat radnego ** - Pani Bożenna Sadkowska otrzymała mandat Radnego Rady Miejskiej Poznania w wyniku rezygnacji Pana Adama Smorawińskiego kandydującego z Listy Nr 17 w Okręgu N r III.

Zestawienie Komitetów Wyborczych ubiegających się o mandat radnego

Lp. N azwa Komitetu O kręgi wyborcze Liczba zarejestrowanych Łącznie Liczba Wyborczego w których kandydatów liczba głosów uzyskanych zarejestrowano liste otrzymanych mandatów przez dany w Radzie Komitet Miejskiej liczba numery ogółem w poszczególnych Wyborczy Poznania okręgach l 2 3 4 5 6 7 8 1. Komitet Wyborczy 9 I do IX 63 1-6, II-7, III-6, IV-7, 43.155 28 " Samorządna V-8, VI-7, VII-7, Wielkopolska - VIII - 7, IX-8 Poznań" 2. Sojusz Lewicy 9 I do IX 65 1-6, II - 7, III - 7 , IV - 7 , 26.519 17 Demokratycznej V-8, VI-7, VII-7, VIII-8, IX-8 3. Komitet Wyborczy 2 IV, V 15 IV-7, V-8 1.479 SM "Osiedle Młodych" 2 3 4 5 6 7 8 4. Komitet Wyborczy IV 2 IV-2 1.813 " Samorządne Osiedla" 5. Komitet Wyborczy: 9 I - IX 62 1-6, II-7, III-6, IV-6, 28.519 17 "Nasz Poznań" '1-8, 'II-7, 'lII-7, 'lIII -8, IX-7 6. Polska Wspólnota I 6 1-6 83 Narodowa - Polskie Stronnictwo Narodowe 7. Komitet Wyborczy 9 I - IX 53 1-5, II-5, III-6, IV-7, 6.905 U nii Pracy '1-6, 'II-7, '111-6, 'II II -6, IX-5 8. Komitet Wyborczy 'lIII 'lIII -1 262 Bezpartyjny "Newtona" 9. Komitet Wyborczy 'III 'III -1 433 Bezpartyjny " " Łazarz" 10. Komitet Wyborczy 2 'lIII, IX 12 'lIII-4, IX-8 389 Samorządny Poznań 11. Komitet Wyborczy 9 I - IX 64 1-6, II-7, III-6, IV-7, 1.300 "Bazar-PPS" '1-8, 'II-7, 'lII-7, '1III-8, IX-8 12. . Komitet Wyborczy 'I 4 '1-4 109 " Zdrowa Woda" 13. Komitet Wyborczy 4 I, 1'1, 'II, 6 1-2, 1'1-1, 'II-2, 624 "Działkowiec" 'lIII 'lIII -1 14. Lista Poznańskiej 9 I - IX 62 1-5, II - 7 , III - 7 , IV - 7 , 4.676 Partii Miejskiej '1-8, 'II-7, 'lII-7, " 'lIII-6, IX-8 15. Komitet Wyborczy 2 III, 'II 14 III-7, VI-7 164 "W.K.R.S.T.K." jWielkopolskiego Robotniczego Stowarzyszenia Twórców Kultury / 16. Komitet Wyborczy 2 II, 'II 13 II-6, 'II-7 223 F orum Ruchu Demokratycznego Narodowego 17. Unia 7 I, II, III, 42 1-5, II-6, III-7, VI-7, 5.767 Samorządnych 'II, 'III, 'lII-5, 'lIII-6, IX-6 Wielkopolan 'lIII, IX 18. Komitet Wyborczy 'I 7 '1-7 68 Stronnictwo Narodowe

Katarzyna Sierżant-Doda 19. Komitet Wyborczy I V 7 V-7 462 - Mieszkańców Rataj 20. Komitet Wyborczy 4 II, III, V, 12 II-3, III-5, V-2, 745 Polskie Stronnictwo VIII VIII-2 Ludowe 21. Komitet Wyborczy 9 I - IX 30 1-4, II-4, III-3, IV-3, 1.757 "Gospodarni dla V-3, VI-4, VII-3, Poznania" VIII-3, IX-3 Razem 93 - 541 - 125.452 65

Zestawienie alfabetyczne kandydatów, którzy ubiegali się o mandat poselski W dniu 19 września 1993 r. i o mandat radnego w dniu 19 czerwca 1994 r.

lp. Nazwisko i imię

1. Alexandrowicz Przemysław

2. Balcerzak Władysław

3. Baraniecki Andrzej Zbigniew

4. Berełkowski Piotr

5. Bergmann Olaf

6. Bielerzewski Andrzej Marian

7. Borkowski Bohdan

8. Czerwiński Zbigniew

9. Deskur Aleksander

10. DziewanowskaPudliszak Aleksandra

11. EckardtJan

12. Frankiewicz Maciej

13. Gadomski Stanisław

N azwa Komitetu Wyborczego w wyborach do Sejmu RP

Liczba uzyskanych głosów w wyborach do Sejmu RP

KKW "Ojczyzna"

N.K.W. Polskiego Stronnictwa Ludowego

Sojusz Lewicy Demokratycznej

3.422

Koalicja dla Rzeczypospolitej

Unia Polityki Realnej

BBWR

U nia Pracy

KKW "Ojczyzna"

Kongres Liberalno- Demokra tyczny

KKW "Ojczyzna"

Unia Pracy

Koalicja dla Rzeczypospolitej

Polskie Stronnictwo Ludowe

Nazwa Komitetu Wyborczego w wyborach do Rady Miejskiej Poznania

KW "Nasz Poznań"

K.W. Polskie Stronnictwo Ludowe

Sojusz Lewicy Demokratycznej

K.W. "Nasz Poznań"

K.W. "Nasz Poznań"

K.W. "Samorządne Osiedla"

Unia Samorządnych Wielkopolan

K.W. "Nasz Poznań"

K.W. "Samorządna Wielkopolska - Poznań"

K.W. "Nasz Poznań"

K.W. Unii Pracy

K.W. "Nasz Poznań"

Unia Samorządnych ielkopolan

Liczba uzyskanych głosów w wyborach do Rady Miejskiej Poznania

1.445

1.261 693

14. Gemzicki Henryk Marian

15. Grala Bogumir Kazimierz

16. Grossmann Michał

17. Grześ Michał

18. Hoffa Błażej Paweł

19. Jegier Bolesław

20. Knapowski Kazimierz

21. Kołodziejski Jacek

22. .Kownacki Edmund

23. Kręglewski Wojciech

24. Król Eugeniusz

25. Kruszona Krzysztof

26. Kukorowski Waldemar

27. Łuczak Ryszard

28. Majchrzak Teresa

29. Majos Eugeniusz

30 Małolepsza Urszula

31. Marcickiewicz Jerzy

32. N eugebauer Marek

33. N owotny Andrzej

34. Olszewski Jerzy

35. Ossowski Piotr

36. Pawlaczyk Henryk

37. Pretki Janusz

BBWR

BBWR

U nia Polityki Realnej

Koalicja dla Rzeczypospolitej

U nia Polityki Realnej

Konfederacja Polski Niepodległej KPN

U nia Polityki Realnej

PSL-PL

KKW "Ojczyzna"

KKW "Ojczyzna"

"Ojczyzna- Lista Polska"

U nia Polityki Realnej

U nia Pracy

Sojusz Lewicy Demokratycznej

Koalicja dla Rzeczypospolitej

PSL- PL

K.K. NSZZ " Solidarność"

"Ojczyzna-Lista Polska"

Polska Wspólnota Narodowa - Polskie Stronnictwo Narodowe

K.K.W. "Ojczyzna"

Polska Wspólnota Narodowa - Polskie Stronnictwo Narodowe

"NOT -Stowarzyszenie Techniczne"

K.K.NSZZ "Solidarność"

BBWR

1.702

K.W. "Bazar-PPS"

K.W. "Samorządna Wielkopolska - Poznań"

K.W. "Nasz Poznań"

K.W. "Nasz Poznań"

K.W. "Nasz Poznań"

K.W. "Nasz Poznań"

K.W. Forum Ruchu Demokratycznego i Narodowego

K.W. "Nasz Poznań"

K.W. PSL

K.W. "Nasz Poznań"

K.W. Forum Ruchu Demokratycznego i Narodowego

K.W. "Nasz Poznań"

K.W. Unii Pracy

K.W. "Bazar-PPS"

Lista Poznańskiej Partii Miejskiej

K.W. "Nasz Poznań"

K.W. "Samorządna Wielkopolska - Poznań"

K.W. Forum Ruchu Demokratycznego i Narodowego

Polska Wspólnota Narodowa - Polskie Stronnictwo Narodowe

K.W. "Nasz Poznań"

Polska Wspólnota Narodowa - Polskie Stronnictwo Narodowe

Unia Samorządnych Wielkopolan

K.W. SM "Osiedle Młodych"

K.W. "Bazar-PPS"

1.898

1.110

38. Rajewicz Henryk

39. Rolewski Jarosław

40. Rosada Wojciech

41. Rux Andrzej

42. Skręty Jarek

43. Stelmasiak Sławomir

44. Szablewski Andrzej

45. Szymanowski Józef

46. Śmiełowski Jan

47. Urban Zygmunt

48. Waszak Mariusz

49. Wechmann Krystyna

50. Wieczorek - Filipiak Mirosława

51. Wierzbiński Paweł

52. Wiśniewski Mariusz

53. Witkowski Tomasz

54. Wojciechowski Mieczysław

55. Zawierowski Bogdan

Katarzyna Sierżant-Doda

Samoobrona Leppera

1.420

1.185

1.054

W wyniku aktu wyboru dokonanego w dniu 19 czerwca 1994 r. Lista Radnych Rady Miejskiej Poznania kadencji 1994 - 1998 przedstawia się następUjąco:

Konfederacje Polski Niepodległej KPN

U nia Polityki Realnej

Porozumienie Centrum

U nia Polityki Realnej

Kongres Liberalno- Demokratyczny

Porozumienie Centrum

Polskie Stronnictwo Ludowe

K.K.W. "Ojczyzna"

Unia Demokratyczna

U nia Polityki Realnej

Konfederacja Polski Niepodległej KPN

U nia Pracy

Porozumienie Centrum

Polska Wspólnota Narodowa - Polskie Stronnictwo Narodowe

U nia Polityki Realnej

K.K.W. "Ojczyzna"

Koalicja dla Rzeczypospolitej

1. Alexandrowicz Przemysław 2. Andrzejewski Roman 3. Baraniecki Andrzej Zbigniew 4. Bączkiewicz Maria 5. Bergmann Olaf 6. Bielerzewski Andrzej

Lista Poznańskiej Partii Miejskiej

K.W. "Nasz Poznań"

K.W. "Nasz Poznań"

K.W. "Nasz Poznań"

K.W. "Nasz Poznań"

K.W. "Samorządna Wielkopolska - Poznań"

K.W. "Nasz Poznań"

K.W. Polskie Stronnictwo Ludowe

Lista Poznańskiej Partii Miejskiej

K.W. "Samorządna Wielkopolska - Poznań"

K.W. "Nasz Poznań"

K.W. "Nasz Poznań"

K.W. Unii Pracy

K.W. "Nasz Poznań"

Polska Wspólnota Narodowa - Polskie Stronnictwo Narodowe

K.W. "Nasz Poznań"

K.W. "Nasz Poznań"

K.W. Stronnictwo Narodowe

7. Cenkiel Jacek 8. Chudobiecki Jan 9. Chudziński Paweł 10. Czachor Andrzej Janusz 11. Czerwiński Zbigniew 12. Dobrzyński Robert Ryszard

13. Dudzińska Krystyna 14. Frankiewicz Maciej 15. Gębala Przemysław 16. Grobelny Ryszard 17. Grześ Michał 18. Gubernat Henryk 19. Janowski Krzysztof 20. Jarmołowicz Tadeusz 21. Kaczmarek Wojciech Szczęsny 22. Kalinowska Izabela 23. Karaś Andrzej 24. Kayser Tomasz 25. Kijewski Eugeniusz 26. Kretkowska Katarzyna 27. Kręglewski Wojciech 28. Kubis Tadeusz 29. Kukorowski Waldemar 30. Łukomski Jacek 31. Maćkowiak Stanisław 32. Matysiak Zenon 33. May Jacek 34. Mikuła Klemens 35. Miziniak Wacław 36. N atalii Teresa · 37. N owotny Andrzej 38. Olszewski Ryszard 39. Paleczny Andrzej

40. Parysek Michał 41. Pawlaczyk Czesław 42. Pazder Janusz 43. Perliński Miron 44. Pietkiewicz Hanna 45. Piotrowski Ryszard 46. Porawski Andrzej 47. Raczak Marek 48. Rędziniak Jan 49. Rosada Wojciech 50. Rotnicka Jadwiga 51. Rux Andrzej 52. Sadowski Lech Stanisław 53. Sarna Piotr 54. Simon Marek 55. Sadkowska Bożenna 56. Socha Ewa 57. Stachowska Krystyna 58. Stelmasiak Sławomir 59. Stuligrosz Michał 60. Szczuciński Antoni 61. T opolski Bolesław 62. Wierzbiński Paweł 63. Wiesiołowski Jacek 64. Wojciechowski Mieczysław 65. Wojtkowska Halina

MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE:l) Obwieszczenia Miejskiej Komisji Wyborczej 2) Obwieszczenie Wojewódzkiego Komisarza Wyborczego w Poznaniu z dnia 20 czerwca 1994 r.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania 1994 R.62 Nr3/4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry