SPIS TREŚCI

Kronika Miasta Poznania 1994 R.62 Nr3/4

Czas czytania: ok. 2 min.

Od redakcji

ŚWIĘCI POZNAŃSCY I WIELKOPOLSCY Kalendarz świętych, błogosławionych, świątobliwych i pobożnych Poznaniaków i Wielkopolan z pism staropolskich hagiografów Hiacynta Pruszcza, Stanisława Duńczewskiego i Floriana Jaroszewicza zestawiony, przez Wandę Karkucińską i Jacka Wiesiołowskiego wydany. . . . . . . . . . . . . . . .. ..7 Roch, Korsyn, Nepomucen i Benon - zapomniani patronowie miasta Poznania.

Wydał i opracował Jacek Wiesiołowski . . . . . . . . . . . . . . .104 Tadeusz M. Trajdos, Stanisław "Bydgosta" z Poznania . . . . . . . .128 Jan Długosz, Wielkopolska przygoda św. Stanisława ze Szczepanowa .140 Wanda Karkucińska, Kasper Drużbicki . . . . . . . . . . . . . . . .143 Hiacynt Pruszcz, Morze łaski Bożej. Opracował Jacek Wiesiołowski .150 Małgorzata Maciszewska, Poznańska Matka Boska ze Skępego. . . .164 Katarzyna Tietz- Mądry, Kapliczki, krzyże i figury przydrożne na terenie miasta Poznania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .174

BISKUPI POZNAŃSCY

Jana Długosza "Katalog biskupów poznańskich". Tłumaczyła Anna Pawlaczyk 207 Biskup poznański i relikwie św. Floriana. Tłumaczyła Anna Pawlaczyk .... 235 Józef Modrzejewski, Arcybiskup Teofil Wolicki zapomniany a przypomnienia godny. . . . . . . . . . . . . . . . . .. ................. .239

RADA MIEJSKA POZNANIA

Radni Rady Miejskiej Poznania 1990-1994. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .250 Przemówienie Przewodniczącej Rady Miasta Poznania Jadwigi Rotnickiej zamykające działalność Rady Miejskiej w kadencji 1990-1994. . . . . . . . .. .266 Sprawozdania z prac Komisji Rady Miejskiej Poznania za okres kadencji od maja 1990 roku do maja 1994 roku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .274 Stefan Żynda, Radni Rady Miejskiej Poznania w liczbach. Kadencja 1990-1994 314 Radni Rady Miejskiej Poznania 1994-1998. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .327

Spis treści

Katarzyna Sierżant- Doda, Wyniki wyborów do Rady Miejskiej Poznania w dniu 19 czerwca 1994 roku . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .......... .353 Krzysztof Podemski, Zróżnicowanie przestrzenne wyników wyborów do Rady Miejskiej 19 czerwca 1994 roku w Poznaniu . . . . . . . . . . . .388

MISCELANEA

Andrzej Kusztelski, Historia budowy i wyposażenia kościoła bernardyńskiego.

Z prac nad katalogiem zabytków Poznania . . . . . . . . . . . . . . .. .404 Henryk Walendowski, Posadzki szwedzkie z XVI-XVIII wieku w Poznaniu.. 427 Lech Słowiński, Z dziejów walki o tożsamość narodową pod pruskim zaborem.

Działalność oświatowa i społeczna Heleny Rzepeckiej (1863-1916). .437 Olgierd Kiec, Ewangelicka gmina Św. Mateusza na Wildzie 1889-1945. .456 Jerzy Borwiński, Budowa kościoła garnizonowego przy ulicy Szamarzewskiego w Poznaniu oraz dzieje związanej z nim dawnej gminy ewangelickiej Św. Łukasza na J eżycach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .470

ŻYCIE AKADEMICKIE

Lech Trzeciakowski, Dzieje Wydziału Filozoficznego. W siedemdziesiątą piątą rocznicę powstania Uniwersytetu Poznańskiego. . . . . . . . . . . . . .. .475 Aleksandra Smoczkiewiczowa, Wspomnienia o korporacjach akademickich .. 491 Karol Marian Pospieszaiski, Z nieznanych dziejów Uniwersytetu Poznańskiego.

Pierwszy powojenny Rektor Stefan Dąbrowski . . . . . . . . . . . . .. .508 Przemysław Zwiernik, "Biuletyn Informacyjny Studentów" i "Podaj dalej" czasopisma Niezależnego Zrzeszenia Studentów w Poznaniu .521

DZIAŁ BIEŻĄCY

Piotr Rapp, Kościół famy w Poznaniu. Charakterystyka i stan zachowania konstrukcji dachu nad nawą główną, prezbiterium i transeptami .541 Alfred Kaniecki, Anna Gogołek, Zbigniew Ziętkowiak, Zanieczyszczenia płytkich wód podziemnych w obrębie Starego Miasta w Poznaniu . . . . . . .. .554

PRZEGLĄD WYDARZEŃ W POZNANIU

Kwiecień - lipiec 1994. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .561

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania 1994 R.62 Nr3/4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry