SPIS TREŚCI

Kronika Miasta Poznania 1993 R.61 Nr3/4

Czas czytania: ok. 2 min.

OD REDAKCJI. . ,

, . . , . , , . , . .5

ZIELEŃ I ARCHITEKTURA POZNANIA

Magdalena Mrugaiska - Banaszak, Uroki Drogi Dębińskiej - zapomniany trakt spacerowy dawnego Poznania . . , . , , . , . . , . , , . , . . , . , , . , . , , . , , ., . ,7 Waldemar Karolczak, Parki publiczne, skwery i promenady dawnego Poznania 38 Jan Skuratowicz, Kiedy Poznań stawał się wielkomiejski... (o architekturze przełomu XIX i XX wieku). , . , . , . . , . , . , , . , . , . . , . , . , , . , . , . . , . , ., .98 Lech Ławicki, Architektura Poznania w latach 1927-1929. , . . , . . , . , , . , , . .106 Władysław Czarnecki, Tak kiedyś w Poznaniu projektowano i budowano... (fragmenty wspomnień) - oprać. Janusz Dembski , . , , . , . , . . , . , . . , . , . ., .131 Katarzyna Gieszczyriska - Nowacka, Zapomniane projekty architektoniczno-urbanistyczne Zygmunta Szpingiera . , , . . , , . . , , . . , , . . , , . . , , . . , , . . " .153 Izabela Pilecka- Lasik, Poznańskie kościoły współczesne - o języku architektury sakralnej 162 Józef Modrzejewski, Przemiany w Śródmieściu , , , , , , , , , , , , , . . . . .. .195

DZIAŁ HISTORYCZNY

Aleksander Holas, Relikt romański w Katedrze Poznańskiej - baptysterium czy kierat? 208 Andrzej Gulczyński, Wizyty premiera i obrady rządu w Poznaniu w pierwszych latach drugiej Rzeczypospolitej. . , . . , , . . , , . , , . . , , . , , . . , , . , , . ., .224 Magdalena Jarzewicz, Ochrona zabytków w międzywojennym Poznaniu , , . . . . . .245 Tadeusz B6hm, Poznańskie bataliony Obrony Narodowej w wojnie obronnej 1939 r. 264

RODY POZNAŃSKIE

Sławomir Leitgeber, Poznańska rodzina Sławskich . , , , Maria Paradowska, Bambrzy w Poznaniu - wczoraj i dziś.

.292 .311

MISCELLANEA

Tomasz Stępnik, Z badań nad osadnictwem w rejonie Starego Miasta w Poznaniu 336 Michał Kara, Wstępne wyniki badań wczesnośredniowiecznego cmentarzyska szkieletowego z okresu pierwszych Piastów z ulicy Wodnej w Poznaniu , , , , . . .343 Zbigniew Karolczak, Średniowieczna Brama Wodna w Poznaniu - wyniki badań archeologicznych , . . , . . , . . , , . , , . . , . . , . . , , . , , . . , . . , . .3 51

Spis treści

Janusz Pietrzak, Piotr Wawrzyniak, Przyczynek do historii kamienic poznańskich - badania archeologiczno-architektoniczne w kompleksie kamienic przy Starym Rynku 97/98. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .362

DZIAŁ BIEŻĄCY

Barbara Pawłowska, Rafa! Drozdowski, Mieszkańcy Poznania wobec przemian politycznych, gospodarczych i społecznych w latach 1989-1993. , . . . . . . . . . . , , KrzysztofPodemski, Zróżnicowanie wyników wyborczych w Poznaniu - przyczynek do ekologii politycznej miasta . , , . . , , . . , , . . , , . . , , . . , , . . , , . . Eugeniusz Biderman, Zdzisław Kamiński, Rola Poznania w procesie regionalnej redystrybucji ludności , . , , . , . , . , , . , . , . . , . , . , . . , . , . , . . , . , Piotr Matczak, Możliwości i ograniczenia komunikacji rowerowej w Poznaniu Alfred Kaniecki, Renata Graf, Bogdan Jackowiak, Iwona Ludwiczak, Jerzy Ptaszyk, Zbigniew Ziętkowiak, Problem zagospodarowania doliny Strumienia Junikowskiego Wincenty Pezacki, Aktualne zmiany poznańskiego rynku mięsnego.

40-lecie Szpitala im. Franciszka Raszei w Poznaniu . , , , , Andrzej Niziołek, Dwadzieścia lat wydawnictwa "W drodze".

.371

.381

.404 .422 .455 .493 .501

Z ŻAŁOBNEJ KARTY

Ewa Borkowska - Bagieńska, Profesor Witold Maisel . .

. . . . . . . . .504

PRZEGLĄD WYDARZEŃ W POZNANIU Andrzej Król, Przegląd wydarzeń (czerwiec - wrzesień 1993). , , , , . . . . . , , , .508

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania 1993 R.61 Nr3/4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry