SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI Miejskiego Ośrodka Informacji Gospodarczej

Kronika Miasta Poznania 1993 R.61 Nr1/2

Czas czytania: ok. 3 min.

M iejski Ośrodek Informacji Gospodarczej rozpoczął działalność 15 maja 1991 roku. W tym czasie dobrze zapisany w pamięci mieszkańców Poznania numer telefonu "informacji o usługach" (52-66-66) był nieczynny, a istniejące wówczas agencje informacyjne nie były w stanie wypełnić luki powstałej po zawieszeniu działalności tej instytucji. MOI G powstał jako rezultat współpracy Urzędu Miejskiego i spółki cywilnej Service-System założonej przez pracowników Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Przejęcie numeru 52-66-66 dało Ośrodkowi popularność, a patronat władz miasta zapewniał wiarygodność. Ten ostatni czynnik odegrał trudną do przecenienia rolę w rozwoju M O I G i procesie budowy zaufania klientów do tego rodzaju instytucji. Przez 2 lata, oprócz działalności statutowej pełnimy rolę stabilizatora rynku, który, z racji charakteru świadczonej usługi, silnie przyciąga nieuczciwych amatorów łatwego sukcesu. W ciągu 2 lat powstały w Poznaniu co najmniej 4 tego rodzaju firmy, które zniknęły z mapy gospodarczej miasta natychmiast po zainkasowaniu gotówki od przyszłych klientów. Ośrodek przy św. Marcinie 51 został ciepło przyjęty przez mieszkańców miasta, a także stał się cenną pomocą dla jego gości. Już w pierwszym miesiącu działalności obsługiwaliśmy ponad 50 klientów dziennie. W tym czasie w Ośrodku pracowała 1 osoba obsługująca telefon. We wrześniu 1991 roku został otwarty lokal przy św. Marcinie, gdzie klienci mogą zasięgnąć informacji bezpośrednio, zaś korzystające z naszych usług firmy wykładają swoje materiały reklamowe. Dla firm nasza działalność jest odpłatna. Opłata ma charakter abonamentu i jest bardzo niska w porównaniu z cenami usług agencji reklamowych. Klienci, którym udzielamy informacji za podstawową usługę nie płacą. Telefonuje i odwiedza nas ponad 400 osób dzień z o UJ oc -w o

OL N Ul CO S De O Z N O Z O lli

-i

Ul ł - < 5 CC O u. Z

AUWlłfAT TELEFONICZNY

INFORlłfACJA SERVICE ( ) SYSTEM sp. TELEFONICZNA

Wydział Działalności Gospodarczej Urzędu Miejskiego w Poznaniu O - I

Biuro Promocji Miasta

Konsumenci indvwidualni

Gospodarstwa domowe

Pacjenci

MIEJSKI OŚRODEK INFORMACJI GOSPODARCZEJ

Biznesmeni

Sklepy

Konkurs o tytuł najlepszej firmy usługowej roku organizowany przy współudziale: Urzędu Miejskiego. Radia Merkury, Telewizji Poznań, Głosu Wielkopolskiego, Wojewódzkiego Zrzeszenia Prywatnego Handlu i Usfug I

Współpraca z Gazetą Wielkopolską Gazetą Wyborczą

Sklepy soecialistvczne

Firmy usłuaowe

Gabinety lekarskie i kliniki

Przeds i ę bi o rstwa orodukcvine

Hurtownie

Poznański Informator Miejski (PI M)

wydawany wspólnie ź Komputerową Agencją Informacyjną "BOGART" z Wrocławia

SERVICE I

WEJ DŹ W NASZ S n" 1CE I SYSTEM sp ł=n VJ SYSTEM

I SYSTEM sp.

nie. Wśród nich są konsumenci indywidualni, turyści, handlowcy, przedstawiciele firm. Ośrodek dysponuje pełnymi danymi o ponad 4 tys. poznańskich firm i instytucji. Posiadamy adresy ok. 18 tys. podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Drugim obszarem działalności MOI G jest wydawanie informatorów.

Dotychczas wydaliśmy: Hurtownie Poznania (1991), - Sklepy i Gastronomia Poznania (1992), - Poznański Informator Miejski '93.

Ten ostatni będzie wydawany w cyklu rocznym.

W Ośrodku prowadzimy sprzedaż wydawnictw informacyjnych.

M O I G popiera podnoszenie jakości usług w mieście i jest inicjatorem i współorganizatorem corocznego konkursu o tytuł najlepszej firmy usługowej Poznania.

Zatrudniamy 2 osoby na pełnych etatach, a współpracuje z nami ponad 10 osób. Ośrodek jest skomputeryzowany.

W najbliższym czasie zamierzamy: - wznowić edycję Poznańskiego Informatora Miejskiego w ulepszonej werSJI, - nawiązać współpracę z podobnymi Ośrodkami w Lesznie i Zielonej Górze, - stać się jednym z elementów zintegrowanego systemu informacji . , .

w mIeSCIe.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania 1993 R.61 Nr1/2 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry