SPIS TREŚCI

Kronika Miasta Poznania 1992 R.60 Nr3/4

Czas czytania: ok. 2 min.

OD REDAKCJI. . . . . . .

. . . . . . . . . . . . .5

LEGENDA BOŻEGO CIAłA

1. Histo1)ja o dziwnym znalezieniu Ciała Bożego... przez Tomasza Rerusa, wydała Wanda Karkucińska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7 2. Jan Chryzostom Sikorski o cudzie trzech hostii w Poznaniu w roku pańskim 1399, wydała i przetłumaczyła Anna Pawlaczyk . . . . . . . . . . . . . . . .. .15 3. Z historii poznańskiego sanktuarium Bożego Ciała (przyg. J. Wiesiołowski). .17 4. Tadeusz M. Trajdos, Legenda Bożego Ciała u poznańskich karmelitów i działalność kultowa klasztoru w 1 poł. XV wieku . . . . . . . . . . . . . . . .. .27 5. Hanna Węgrzynek, Dzieje poznańskiej legendy o profanacji hostii do połowy XVII wieku 45 6. Zofia Kurzawa, Replika z 1871 roku . . . . . . . . . . . . . . . . . .57 7. Księga cudów Bożego Ciała . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .59 8. Jacek Wiesiołowski, Funkcjonowanie poznańskiego kultu pątniczego w kościele Bożego Ciała (kon. XV - pocz. XVII wieku). . . . . . . . . . . . . . . . . . . .128 9. Anita Magowska, Kronika cudów dokonanych w kościele Bożego Ciała w Poznaniu jako compendium medicum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .160 10. Zofia Kurzawa, Monstrancje-relikwiarze w kościele Bożego Ciała w Poznaniu 169

DZIAŁ IllSTORYCZNY

1. Józef Modrzejewski, W wielkopolskim kręgu rodziny Fryderyka Chopina .190 2. Aleksandra Czarnecka, Komunikacja miejska w poznańskich dokumentach archiwalnych 211 3. Stanisław Antczak, Pożyczki krajowe i zagraniczne samorządu miasta Poznania w okresie prezydentury Cyryla Ratajskiego (1922 - 34). . . . . . . . . . . . . . . .229 4. Jarosław Mulczyński, "Poznaniak na kresach" czyli rysunki Franciszka Burkiewicza z wypraw artystycznych na Wołyń i Polesie (1935 r.) oraz na Podole (1939) 237

DZIAŁ BIEŻĄCY

1. Andrzej Gulczyński, Premier Hanna Suchocka i jej pierwsze wizyty w Poznaniu 253 2. Samorządy Osiedlowe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .261 3. Eugeniusz Biderman, Tomasz Kaczmarek, Zdrowotność mieszkańców Poznania w latach 1980-198 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 268

Spis treści

4. Jarosław Sobkowiak, Przestrzenne zróżnicowanie poziomu obsługi mieszkańców Poznania w zakresie publicznej komunikacji miejskiej. . . . . . . . . .. .284 5. Barbara Nowak, Jerzy J. Parysek, Centrum muzyczne miasta Poznania .291 6. Andrzej Gulczyński, 25-lecie działalności chóru akademickiego DAM w Poznaniu 303

Z ŻYCIA TOWARZYS1WA MIŁOŚNIKÓW MIASTA POZNANIA

1. Stanisław Nawrocki, Spotkanie miłośników miast i regionów. . . . .

2. Poczet Prezesów Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1922 -1992.

.307 .313

MISCEllANEA

1. Maria Aleksandra Smoczkiewicz, Profesor Franciszek Adamanis - zasłużony organizator powojennej farmacji w Poznaniu . . . . . . 2. Józef Modrzejewski, Nad zeszytami "Tęczy".

3. Bolesław Zimny - introligator. . . . . . .

.318 .326 .330

Z ŻAł:DBNEJ KAR1Y

1. Teodor Śmiełowski, Pamięci Profesora Zbigniewa Zakrzewskiego. . . . . . . . . .332

PRZEGlĄD WYDARZEŃ l. A. Król, Przegląd wydarzeń (czerwiec-grudzień 1992). . . . . . . . . . . . . . .334

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania 1992 R.60 Nr3/4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry