MISCELLANEA

Kronika Miasta Poznania 1992 R.60 Nr1/2

Czas czytania: ok. 1 min.

PROFESOR KONSTANTY HRYNAKOWSKI (1878-1938) ZASŁUŻONY ORGANIZATOR FARMACJI W POZNANIU - w moich wspomnieniach -

ALEKSANDRA SMOCZKIEWICZOW A

(\ niektórych ludziach, którzy działali w Poznaniu A . J w okresie międzywojennym, i z których efektów działalności dotychczas się korzysta, - niewiele wie ogół społeczeństwa naszego miasta. Do takich postaci należy m. in. profesor Konstanty Hrynakowski, twórca i organizator studiów farmaceutycznych w U niwersytecie Poznańskim, niestrudzony działacz wśród aptekarzy i propagator nowoczesnego przemysłu leków w Polsce. Co prawda w ramach obchodów 70-lecia Uniwersytetu Poznańskiego i Akademii Medycznej w Poznaniu ukazały się opracowania zawierające życiorys i działalność profesora, mianowicie w Dziejach Wydziału Lekarskiego i Farmaceutycznego Uniwersytetu Poznańskiego i Akademii Medycznej (1919-1989)1 oraz w Informatorze Akademii Medycznej nr 2/41 2 . Także i w poprzednich latach zajmowano się dziełem życia profesora w czasopismach specjalistycznych. Wspomnieć tu należy biogramy opracowane przez Franciszka Adamanisa i Teodora Kik tę 45. Ostatnio przyjęta została przez Radę Wydziału Farmaceutycznego A.M. w Poznaniu praca magisterska w której zebrano materiały dotyczące profesora i jego współpracowników 6 . Ponadto w 50-lecie śmierci profesora Hrynakowskiego Wydział Farmaceutyczny Akademii Medycznej im. K. Marcinkowskiego zorganizował w dniu 19 grudnia 1988 roku w Collegium Chemicum uroczyste zebranie poświęcone pamięci profesora. Wygłoszone na nim zostały 2 referaty dotyczące dziejów życia i działalności naukowej

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania 1992 R.60 Nr1/2 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry