POWSTAŁ PIERWSZY SAMORZĄD 000

Kronika Miasta Poznania 1992 R.60 Nr1/2

Czas czytania: ok. 1 min.

rząd składać się będzie z przewodniczącego oraz czterech członków, którzy są przedstawicielami stałych zespołów problemowych Rady Osiedla. Na drugiej sesji w dniu 9 marca zaakceptowano utworzenie czterech stałych zespołów problemowych oraz ich składy osobowe. Są to: - Zespół Ochrony Środowiska, - Zespół DIS Bytowych Osiedla,

- Zespół Bezpieczeństwa i Porządku, - Zespół Rozwoju Osiedla.

Ponadto powołano doraźny Zespół Statutowy.

N a wniosek przewodniczącego Zarządu, Rada powołała w skład Zarządu Osiedla:aljako wiceprzewodniczących: - Eugeniusza Gąsiorka (Zespół Rozwoju Osiedla), - Andrzeja Dlutkowskiego (spoza Rady, przedstawiciel Zespołu dis Bytowych Osiedla) ,bljako członków: - Jerzego Juszczyńskiego (Zespół Ochrony Środowiska), - Janusza Weidnera (Zespół Bezpieczeństwa i Porządku).

Ponadto dokonano wyboru Komisji Rewizyjnej, której przewodniczącą została Wierzchosława Stachowiak.

N a marginesie powołania pierwszej Rady Osiedla nasuwa się kilka wniosków: 11 długi okres czasu jaki upłynął między wyrażeniem woli powołania osiedla a faktyczną realizacją tej woli zniechęcił mieszkańców (co uwidoczniło procentowe zaangażowanie mieszkańców w procedurze powołania Osiedla i Rady Osiedla), 21 uproszczeniu powinna ulec procedura akceptowania wyników wyborów: Radę Miejską powinno się angażować tylko w przypadku złożenia protestów (obecna procedura opóźniła o miesiąc inaugurację Rady Osiedla Poznań - Smochowice).

Rada Osiedla Poznań - Smochowice

1. Antoni CHMIELEWSKI 2. Zbigniew CICHY 3. Andrzej CZARNECKI 4. Przemysław D RECZKOWSKI 5. Eugeniusz GĄSIOREK Ó.J erzy JUSZCZYŃSKI 7. Mieczysław KLA WITTER

A. Szelejewski

8. Czesław KORDYLEWSKI 9. Leszek MACHNICKI 10. Izydor OLEJNICZAK 11. Jan RYMASZEWSKI 12. Elżbieta SIERŻANT 13. Wierzchosława STACHOWIAK 14. Alojzy SZELEJEWSKI 15. Jerzy WALACHOWICZ 16. Marian WAWRZYNIAK 17. Zygmunt WAWRZYNKIEWICZ 18. JanuszWEIDNER

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania 1992 R.60 Nr1/2 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry