POWSTAŁ PIERWSZY SAMORZĄD OSIEDLOWY W POZNANIU

Kronika Miasta Poznania 1992 R.60 Nr1/2

Czas czytania: ok. 2 min.

ALOJZY SZELEJEWSKI

Z godnie ze Statutem Miasta Poznania z dnia 29 czerwca 1991 roku wspólnotą samorządową mieszkańców części Poznania jest samorząd osiedlowy, tworzony z inicjatywy mieszkańców osiedla. Inicjatywę utworzenia samorządu osiedla Poznań - Smochowice poparło 914 dorosłych mieszkańców osiedla, co stanowi 22,4% elektoratu. Osiedle Smochowice położone jest w północno-zachodniej części miasta Poznania. Aktualnie liczy ok. 7 tysięcy mieszkańców (docelowo przewidywane jest ok. 16 tys. mieszkańców). W granicach tej wspólnoty samorządowej znalazły się osiedla: Krzyżowniki, Smochowice, Sytkowo oraz Wola "B".

Po podjęciu Uchwały Rady Miejskiej Poznania nr XLIII/224/91 z dnia 19 listopada 1991 r. o powołaniu Osiedla Smochowice, w dniu 19 stycznia 1992 roku odbyły się wybory powszechne 18-osobowej Rady Osiedla. W wyborach udział wzięło 404 mieszkańców, co stanowi 10,0% elektoratu. Ważność wyborów potwierdzona została uchwałą Rady Miejskiej Poznania nr L/264/92 z dnia 3 marca 1992 roku (poniżej przytacza się pełen wykaz radnych osiedlowych). Dopiero po tym terminie Rada Osiedla mogła ukonstytuować się i przystąpić do normalnej pracy. Ukonstytuowanie się nastąpiło w dwóch sesjach w dniach 7 i 9 marca 1992 roku. W pierwszej części sesji inauguracyjnej, prowadzonej przez Jadwigę Rotnicką, Przewodniczącą Rady Miejskiej Poznania, po złożeniu ślubowania przez radnych osiedlowych, dokonano wyboru przewodniczącego Rady Osiedla. Został nim Jerzy Walachowicz, profesor Wydziału Prawa i Administracji UAM.

W trakcie drugiej części sesji inauguracyjnej, prowadzonej przez nowo wybranego przewodniczącego Rady Osiedla, dokonano wyboru dwóch wiceprzewodniczących Rady Osiedla. Zostali nimi Jan Rymaszewski i Antoni Chmielewski. Również w tej części sesji inauguracyjnej na przewodniczącego Zarządu Osiedla wybrano Alojzego Szelejewskiego. Ponadto, Rada zaakceptowała wnioskowaną przez nowo wybranego przewodniczącego Zarządu strukturę Zarządu Osiedla. W myśl tej propozycji Za

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania 1992 R.60 Nr1/2 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry