POZNAŃSKA GMINA ŻYDOWSKA

Kronika Miasta Poznania 1992 R.60 Nr1/2

Czas czytania: ok. 1 min.

APP, Akta m. Poznania - sygn. 3204, k. 72 i 80, Komisariat Naczelnej Rady Ludowej z dnia 2 maja 1919 roku do Magistratu Poznania i Magistrat Miasta do Komisariatu Naczelnej Rady Ludowej z dnia 23 sierpnia 1919 roku.

APP, Akta m. Poznania - sygn. 3205, Komitet Rodzicielski XIV Szkoły Powszechnej w Poznaniu.

50 Rocznik Statystyczny Stół. m. Poznania za lata - 1929-1932, 1935-1936 i 1937-1938.

51 M. Fuks i in., Żydzi Polscy. Dzieje i kultura, Warszawa 1982, s. 85.

52 "Kurier Poznański" nr 318 z dnia 17. 07. 1937 r.

APP, Akta m. Poznania - sygn. 11683, Zestawienie poborów urzędników GWŻ w Poznaniu.

APP, Urząd Wojewódzki Poznański - sygn. 1296, k. l, Żydowska Biblioteka Ludowa im. S. L.

Pereca w Poznaniu.

APP, Akta m. Poznania - sygn. 2543, Protokół z posiedzenia Komisji Prawnej Magistratu, odbytego w dniu 22 stycznia 1936 roku. 56 J. Tomaszewski, Rzeczypospolita wielu narodów, Warszawa 1985, s. 160.

H. Wildecki, Niebezpieczeństwo rydowskie, Poznań 1934, s. 60.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania 1992 R.60 Nr1/2 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry