SPIS TREŚCI

Kronika Miasta Poznania 1992 R.60 Nr1/2

Czas czytania: ok. 1 min.

OD REDAKCJI. . . . . .

. . . . . . . . . . . . . .5

DZIAŁ HISTORYCZNY

L. Trzeciakowski: Polacyi Niemcy w życiu codziennym w Poznaniu w XIX wieku. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7 Z. Kurzawa: Katolicy niemieccy przy kościele 00 Franciszkanów w Poznaniu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .19 L. Czacharowski: Przyczynek do dziejów kultury muzycznej mniejszości niemieckiej Poznania w XIX-XX w. . . . . . . . . . . . . . . .. .31 Z. Dworecki: Mniejszość niemiecka w Poznaniu w latach II Rzeczypospolitej. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .3 7 B. Walczak: Wpływy niemieckie w polszczyźnie Poznania . . . . . .67 L. Trzeciakowski: Społeczne i polityczne przemiany wśród Żydów Poznania w początkach XIX wieku . . . . . . . . . . . . . . . . . .76 I. Kowalski: Poznańska gmina żydowska w latach II Rzeczypospolitej .... 81 E. Stęszewska- Leszczyńska: Poznańskie synagogi . . . . . . . . . . .102

WSPOMNIENIA

J. Kołacki: Komentarz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .119 G.Rhode: Spotkanie z miastem mojej młodości. . . . . . . . . . . .122 H. Ch. Scholz: Kłopoty z nazwami miejscowości . . . . . . . . . . .129 A. Wagner- Triebsch: Kiedy Poznań w 1918 roku stał się polskim miastem . . . . . . . . . . . . . .. ...... .131 A. Wagner- Triebsch: Tekla była "bamberką". . . . . . . . .135 K. Dobers:Dziadek opowiadał mi o "dyngusie" w Poznaniu .138 W. Prenzler: Spotkanie z naszym starym Poznaniem . . . . .140

DZIAŁ BIEŻĄCY

J. Lewandowski: Jeżycjada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .145 T. Smiełowski: Zlot chórów chłopięcych w poznańskim gnieździe. .154 A. Szelejewski: Powstał pierwszy samorząd osiedlowy w Poznaniu 158 T. Smiełowski: Wskrzeszenie gimnazjum-legendy Ad Sanctam Mariam Magdalenam w Poznaniu

MISCELIANFA

A. Smoczkiewiczowa: Profesor Konstanty Hrynakowski (1878 -1938).

Zasłużony organizator farmacji w Poznaniu- w moich w omnienioch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Z ŻAŁoBNEJ IV\RIY

Z. Bartkowiak: Wspomnienie o lekarzu medycyny śp. Krzysztofie Dzikowskim . . . . . . . . . PRZEGlĄD WYDARZEŃ

A. Król: Przegląd wydarzeń (styczeń-maj 1992) . . . .

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania 1992 R.60 Nr1/2 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry