KRONIKA MIASTA POZNANIA 60-967 Poznań, pi. Kolegiacki 17

Kronika Miasta Poznania 1992 R.60 Nr1/2

Czas czytania: ok. 1 min.

Kwartalnik wydawany na zlecenie Rady Miejskiej Poznania

KOLEGIUM REDAKCYJNE

Jacek Wiesiołowski (przewodniczący), Jan Skuratowicz Lech Trzeciakowski, Bogdan Walczak Magdalena Warkoczewska, Marek Ziółkowski

Przedstawiciel Zarządu Miasta Jan Kaczmarek

Przedstawiciel Rady Miejskiej Janusz Pazder

Sekretarz Redakcji Katarzyna Zawiasa-Staniszewskaprojekt okładki i karty tytułowej Maciej Sylwanowicz

PL ISSN 0137-3552 ISBN 83-210-0949-2

Skład i łamanie komputerowe Wydawnictwo NEW TON s.c.

Poznań, os. Oświecenia 3/7 Druk: Zespół Redakcyjno-Wydawniczy Poznań, ul. Kościuszki 92/98am * 1 £9 551,

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania 1992 R.60 Nr1/2 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry