KRONIKA WYDARZEŃ W 1989 ROKU

Kronika Miasta Poznania 1991 R.59 Nr1/2

Czas czytania: ok. 4 min.

Międzynarodowych Targów Poznańskich wręczono sztandar. Przekazał go wiceprzewodniczący Wojewódzkiej Rady Narodowej Ryszard Witkowski. Przemawiali: Prezes Polskiej Izby Handlu Zagranicznego Tadeusz Żyłkowski, dyrektor Międzynarodowych Targów Poznańskich Stanislaw Laskowski, wicewojewoda Bogdan Zaslawny i prof. dr Piotr Zaremba.

Sesja Dzielnicowej Rady Narodowej Stare Miasto, na której naczelnikowi Chleboslawowi Adamczykowi udzielono absolutorium stosunkiem 72 głosów za - 5 przeciw.

Tragedia przy zbiegu ulic Grunwaldzkiej i Cześnikowskiej. Ogodz. 6.00, kierowca ciężarówki "Jelcz" z przyczepą wiozący materiały budowlane, w tym pręty stalowe, nagle zahamował . Jadący za nim autobus z pracownikami Zakładów Mechanicznych Przemysłu Papierniczego wpadł na tył przyczepy. W wyniku zderzenia stalowe pręty przeszyły autobus godząc także w ludzi. Troje z nich w stanie bardzo ciężkim odwieziono do szpitala. Na nadzwyczajnym zebraniu przedstawicieli Klubu Sportowego" Warta" dokonano wyboru nowego prezesa. Został nim Władysław Malinowski. Przybyła do Poznania 4-osobowa delegacja charkowskiego Komitetu Obwodowego Komunistycznej Partii Ukrainy z I sekretarzem Władysławem P. Mysniczenko. Inauguracja II Poznańskich Spotkań Artystycznych Inwalidów.

Koto Naukowe Studentów Akademii Medycznej zaprosiło na swą sesję wybitnego kardiochirurga prof. dra Zbigniewa Religę. Wygłosił referat na lematy związane z transplantacją w ogóle a transplan - tologią w szczególności. Recital organisty Mi rosła wif Pi erki ewicza w auli Akademii Muzycznej. W Klubie "Krąg" koncertowała poznańska grupa "Stare dobre małżeństwo" . W Klubie im. Włodzimierza Pietrzaka, z okazji czterdziestolecia Instytutu Wydawniczego PAX o jego działalności edytorskiej mówili Anna Radwanowa i Andrzej Mierzyński.

Na zaproszenie IV Liceum Ogólnokształcącego przybyła grupa młodzieży z Charkowa. '.5. Podpisanie umowy o dalszej współpracy w różnych dziedzinach między obwodem charkowskim a województwem poznańskim. Rozpoczął się Zjazd N a ukowy Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego. Brygady Poznańskiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego Nr 2 rozpoczęły przebudowę portu lotniczego na Ławicy. W wieku osiemdziesięci j eden lat zmarł Feliks Taborski, dyrektor naczelny Przedsiębiorstwa Farmaceutycznego "Cefarm" w lalach 1962-1969, udekorowany Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. 1.5. W Urzędzie Wojewódzkim odbyło się spotkanie I sekretarza Komilelu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Edwarda Łukasika i wojewody - Bronisława Stęplowskiego z metropolitą poznańskim arcybiskupem Jerzym Strobą. W Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Edwarda Raczyńskiego odbyło się spotkanie autorskie z Wojciechem Żukrowskim. Na posiedzeniu Kolegium Wojewody Poznańskiego przedstawiono program rozwoju telekomunikacji w regionie do roku 2010 zakładający osiągnięcie wskaźnika gęstości telefonicznej w wysokości 36 abonentów na 100 mieszka ńcó w. W poznańskim Ratuszu koncertował Chór Kameralny z Veutspils (Łotwa) pod balulą Edwarda Grawilisa. Do Poznania zawitał Andrzej Rosiewicz. Koncert w sali sportowo-widowiskowej "Arena" zorganizował Komitet Obywatelski "Solidarności", wykorzystując go dla kolejnego zaprezentowania swoich kandydatów i zebrania środków na fundusz wyborczy. Delegacja partyjna z Charkowa zakończyła wizytę w Poznaniu. Z podróży artystycznej do Czechosłowacji powrócił Zespół Teatru Wielkiego pod dyrekcją Mieczysława Dondajewskiego. Dano dwukrotnie operę Krzysztofa Pendereckiego Czarna maska

KRONIKA WYDARZEŃ W 1989 ROKU

w Pradze i Brnie (w ramach "Dni Poznania"). W podróż artystyczną do Czechosłowacji udał się Chór chłopięcy i Męski Filharmonii Poznańskiej pod dyrekcją Stefana Stuligrosza. 19.5. W sali Białej Urzędu Miejskiego odbył się recital fortepianowy kanadyjskiego wirtuoza Andrzeja Żaka. W Klubie im. Włodzimierza Pietrzaka szczecińska grupa teatralna" Signum" przedstawiła Odnowiciela Jerzego Jesionowskiego . Zmarł kupiec Zdzisław Koźlicki, b. prezes zarządu Zrzeszenia Kupców Chrześcijan (1939), prezes zarządu Zrzeszenia Kupców m. Poznania w lalach 1945-1946.

W wieku trzydziestu dziewięciu lat zmarł piłkarz Józef Szewczyk, b. reprezentant Polski, zawodnik ligowej drużyny piłkarskiej Kolejowego Klubu Sportowego "Lech" w latach 1974-1983, mistrza Polski w 1983 r. i zdobywcy Pucharu Polski (1982). 20.5 Dwa miliony czterysta tysięcy złotych przyniosła skóra z tygrysa na aukcji w Wielkopolskim Parku Zoologicznym na Malcie. Za skórę węża boa zapłacono 700 000 zł. Łącznie, Wielkopolski Park Zoologiczny wzbogaci! się o 10 min. zt Dochód przeznaczono na budowę pawilonu dla zwierząt o aktywności nocnej. Ulicami Poznania przeciągnął uroczysty capstrzyk strażaków. Była to inauguracja Dni Ochrony Przeciwpożarowej. W sali widowiskowo-sportowej "Arena" odbyła się uroczystość absolutoryjna studentów Akademi Rolniczej. Po przemówieniu rektora prof. dra hab. Włodzimierza Fiszera najlepsi w nauce i pracy społecznej otrzymali nagrody oraz wyróżnienia. Dyplomy absolutoryjne otrzymało 557 osób ze wszystkich wydziałów; prymusem został Maciej Kunda z Wydziału Technologii Drewna. W Klubie Studenckim "Trops" (Rocha 9) odbył się final Konkursu Poetyckiego im. Andrzeja i Stanisława Babińskich.

W sali sesyjnej Wojewódzkiej Rady N arodowej obradował XI Krajowy Zjazd Delegatów Zrzeszenia Sportowego Spółdzielczości Pracy "Start".

Obrady Xli Wojewódzkiego Zjazdu Polskiego T owarzystwa Turystyczno Krajoznawczego.

Odbyła się, zorganizowana przez poznański oddział Komitetu Obrony Prdw Dziecka konferencja na temat samotności dziecka w szpitalu, skutków psychicznych i fizycznych jakie się z tym wiążą. Obecni byli lekarze, pielęgniarki oraz działacze Komitetu z Marią Łopatkową na czele. W Pałacu Kultury zakończyły się III Poznańskie Spotkania Artystyczne Inwalidów.

21.5. W auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza odbył się koncert orkiestry pod dyrekcją Mirosława Trzeciaka z udziałem hiszpańskiej gilarzystki Marii E. Cuzman Bianca.

22.5. Sesja Miejskiej Rady Narodowej, na której prezydent miasta Andrzej Wituski otrzyma! absolutorium stosunkiem głosów 79 za, 8 przeciw i l wstrzymujący się. VI Sesja Dzielnicowej Rady N arodowej N owe Miasto. Ostatnie posiedzenie Wojewódzkiego zespołu poselskiego, w IX kadencji Sejmu. Przewodniczył Jerzy Lutomski. W auli U niwersytetu im. Adama Mickiewicza rozpoczęło się VIII Biennale Sztuki dla Dziecka. Otworzył je dyrektor Ogólnopolskiego Ośrodka Sztuki dla Dzieci i Młodzieży Maciej Olejniczak.

Ogłoszono listę hitów książkowych 1988 r. wybranych w plebiscycie młodych czytelników. Wręczono jedyny na świecie, przyznawany przez dzieci Order Uśmiechu, ustanowiony przez redakcję "Kuriera Polskiego". Wyróżnienia otrzymali założyciel i prezes Stowarzyszenia Pomocy Mieszkaniowej dla Dzieci N iewidomych w Owińskach Edmund Oses. Inaugurację uświetnił koncert Marka Slachowskiego pi. "Magiczny zegar czyli baśń o czarodziejskich kurantach". Grala orkiestra Państwowej Filharmonii w Zielonej Górze. Inauguracja Poznańskich Dni Techniki.

23.5. W Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Edwarda Raczyńskiego odbyło się spotkanie autorskie Małgorzaty Musierowicz. 24.5. W sali Domu Technika odbyło się spotkanie wyborcze z udziałem kandydujących do Sejmu z okręgu Poznań-Stare

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania 1991 R.59 Nr1/2 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry