KRONIKA WYDARZEŃ W 1989 ROKUwiali działacze kól katolickich, "Ładu i Wolności" oraz dwaj kandydaci na posłów z ramienia Komitetów Obywatelskich "Solidarność". Z podróży artystycznej do Turcji powróciła orkiestra symfoniczna Filharmonii Poznańskiej pod dyrekcją Wojciecha Michniewskiego. Dała dwa koncerty w Ankarze. Towarzyszyli Krzysztof Jakowicz (skrzypce) i Maria Korecka (fortepian) . 28.4. Poznański Komitet Obywatelski "Solidarność" przedstawił na wiecu w sali sportowo-widowiskowej "Arena" swoich kandydatów do obu izb w przyszłym parlamencie. Wiec otworzył przewodniczący Komitetu prof. Janusz Ziółkowski. Po nim głos zabrali Janusz Pałubicki, Zbigniew Bujak i Gabriel Janowski oraz kandydaci na posłów i senatorów: Ryszard Ganowicz, Paweł Łączkowski, Ireneusz Pięta, Hanna Suchocka i Michał Wojtczak. Na wiecu odczytano m.in.

Kronika Miasta Poznania 1991 R.59 Nr1/2

Czas czytania: ok. 4 min.

uchwalę Komitetu Obywatelskiego wzywającą studentów do niepodejmowania akcji strajkowych i równocześnie apelującą do władz o zarejestrowanie Niezależnego Związku Studentów. Wiec zakończono odśpiewaniem hymnu narodowego. O godz. 12, grupa studentów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza zakończyła 24-godzinny strajk okupacyjny uczelni. Po godz. 12, z okazji zbliżającego się Święta Pracy, pod pomnikiem bohaterów oraz działaczy ruchu robotniczego złożono kwiaty. W Muzeum Historii Ruchu Robotniczego im. Marcina Kasprzaka, I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Edward Łukasik wręczył dwudziestu ośmiu osobom Medale im. Marcina Kasprzaka. W imieniu wyróżnionych przemawiał Franciszek Łozowski. Inauguracja Sceny Kameralnej w Domu Kultury "Pod Lipami". Dano program dla dzieci pt. Bajkolandia. Ostatni dzień wystaw międzynarodowych poświęconych problematyce ochrony środowiska: "Enviromes" i "PolEko". W obu imprezach udział wzięło 113 wystawców, a wśród nich firmy z Au

strii, Danii, Finlandii i Republiki Federalnej Niemiec. W auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza rozpoczęła występy krakowska "Piwnica pod Baranami" prezentując kabaret pi. "Pasą się, pasą barany wełniane". Z podróży artystycznej do Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich powrócił Chór Chłopięcy i Męski Filharmonii Poznańskiej pod dyrekcją Stefana Stuligrosza. Koncertował m.in. we Lwowie i Żytomierzu. W wieku dziewięćdziesięciu dwóch lat zmarł arlysla-muzyk Mieczysław Wojciechowski, pracownik Poznańskiej Rozgłośni Polskiego Radia w roku 1939 oraz w latach 1950-1961, kompozytor kilkudziesięciu utworów rozrywkowych, adaptacji i aranżacji w tym wielu poświęconych Poznaniowi, m.in. "Poznański latarnik", "Stary Poznań"; wyróżniony w Konkursie Kompozytorskim Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania za piosenkę "Przy Arkadii" do słów Włodzimierza Scisłowskiego (1962), autor sławnego przeboju na orkiestrę rozrywkową "Polskie echa"(1938). L4. W sali Wielkiej Pałacu Kultury wznowiono imprezy artystyczne z cyklu "Młodzież szkolna społeczeństwu miasta Poznania". Audycję pt. "Miłosław historia i współczesność" przedstawiła młodzież szkolna z Miłosławia, Czeszewa i Orzechowa. Na scenie Teatru Wielkiego odbyła się premiera baletów: Dom Bernardy Alba według dramatu Frederico G. Lorki, do muzyki będącej collage'm hiszpańskich kompozycji gitarowych Tangerine Dream oraz Quassimodo według powieści Victora llugo "Katedra Panny Marii w Paryżu" z muzyką Arthura Lłoneggera (Symfonie nr 2 i 3), w choreografii i inscenizacji Mirosława Różaiskiego. Scenografię obu baletów projektował Ireneusz Domagała. Muzyka z taśmy. Obsada premierowa. Dom Bernardy Alba: Małgorzata Piątkowska (Bernarda Alba), Jolanta Dybuś (Augustias), Eugenia Pisarczyk (Magdalena), Ewa Misterka (Amelia), Grażyna Najder (Martirio), Violclla Jankowiak (Adela), Zofia Stróżniak (Poncja), Jacek Szczytowski (Pepe Romcro). Quasimodo: Jacek Szczytowski (Quasimodo),

KRONIKA WYDARZEŃ W 1989 ROKU

Eugenia Pisarczyk (Esmeralda), Wiesław Kościelak (Frollo), Sławomir Balcerek (Febus).

30.4. "Piwnica pod Baranami" zakończyła występy w Poznaniu. W muszli Parku Marcina Kasprzaka prezentowały się zespoły artystyczne Pałacu kultury: Kapela Dudziarzy Wielkopolskich, Harcerski Zespół Artystyczny "Chruptaki" , Chór Dziewczęcy "Skowronki" . Tragedia przy ul. Hetmańskiej.

28-letni mężczyzna wszedł do trafostacji energetycznej, przez nieuwagę wytworzył luk elektryczny (napięcie 15 000 voll) i spłonął doszczętnie. W wieku siedemdziesięciu ośmiu lat zmarł prof. dr hab. Bolesław Zabielski, emerytowany profesor zwyczajny Akademii Rolniczej, dziekan Wydziału Leśnego, kierownik Katedry Dendrometrii, organizator i długoletni kierownik Katedry Urządzania Lasu, organizator i kierownik Międzywydziałowej pracowni Izotopowej, przewodniczący Rady Uczelnianej' Związku Nauczycielstwa Polskiego, Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski i wyróżniony tytułem honorowym "Zasłużony Nauczyciel PRL".

Bruk jednej Strony maszynopisu red.

Świtały - przyp. red.

2.5. Odbyły się dwie okręgowe konwencje, wyłaniające kandydatów do Sejmu na mandaty zarezerwowane dla Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej i bezpartyjnych, w okręgach wyborczych nr 77 i 79. W Wielkopolskich Zakładach Teleelcktronicznych "Teleira" odbyła się konwencja dla Okręgu Wyborczego nr 77 którą prowadził Marian Olszewski. Organizacje Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej z tego okręgu zgłosiły na kandydatów na posłów: Marka Króla i Wacława Rogalewicza (mandat nr 293) oraz Felicjana Rozynka, Jerzego WisIockiego i Wiesławę Ziółkowską (mandat nr 296). Natomiast na kandydata na senatora zgłoszono Jana Kołodziejczaka. Ponadto, organizacje partyjne postanowiły zgłosić Zdzisława Skakuja (mandat nr 294) oraz Wojciecha Guglasa (mandat nr 297). Podczas konwencji dla Okręgu Wyborczego nr 297, prowadzonej przez An

drzeja Rakowskiego, przyjęto kandydatury na posłów: Jerzego Lutomskiego, Mariana Podjackiego i Antoniego Czubińskiego (mandat nr 303), Andrzeja Aumillera, Jerzego Pawlaka i Jana Jakobsźe (mandat nr 304). Ponadto konwencja poparła kandydatów koalicyjnych na senatorów: Jana Kołodziejczaka i Mariana Króla.

N a Międzynarodowych Targach Poznańskich odbyło się otwarcie proeksportowej wystawy "Polskie Meble 89". Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali: minister współpracy gospodarczej z zagranicą Dominik Jastrzębski, wicewojewoda poznański Tadeusz Zając oraz prezydent Poznania Andrzej Wituski. W godzinach popołudniowych z ekspozycją zapoznał się premier Mieczysław Rakowski.

W Ośrodku Radiowo-Telewizyjnym wręczono nominacje nowemu kierownictwu. Dyrektorem - redaktorem naczelnym Ośrodka zosta! Wojciech Piekarski a redaktorem naczelnym programów telewizyjnych - Zenon Rubczak. Nominacje wręczał wiceprezes Komitetu do spraw Radia i Telewizji Jerzy Slabicki w obecności sekretarza Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Jerzego Silskiego.

W Klubie Wojsk Lotniczych odbyło się plenarne posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego Związku Bojowników o Wolność i Demokrację. Jedenastu kombatantów odznaczono Krzyżami Kawalerskimi Orderu Odrodzenia Polski.

W Teatrze Wielkim rozpoczęły się uroczystości święta Stronnictwa Demokratycznego. Po akademii połączonej z wręczeniem odznaczeń państwowych, wieczór uświetniło przedstawienie opery J erry Bocka Skrzypek na dachu w wykonaniu zespołu Teatru Wielkiego. Orkiestra dęta Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego pod batutą Mariana Frankowskiego udała się w podróż artystyczną do Holandii. Duże zmiany w komunikacji miejskiej w związku z modernizacją ronda Grunwaldzka- Reymonta.

3.5. Przed pomnikiem Tadusz Kościuszki zebrali się w południe przedstawiciele różnych środowisk, aby złożyć hołd twór

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania 1991 R.59 Nr1/2 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry