KRONIKA WYDARZEŃ W 1989 ROKU

Kronika Miasta Poznania 1991 R.59 Nr1/2

Czas czytania: ok. 4 min.

'Drewna, Marek Slaszak - prokurator w Prokuraturze Rejonowej w Środzie; sekretarz: Henryk Pólrolniczak - członek sekretariatu Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej; członkowie; Zygmunt Brodnicki - oficer Ludowego Wojska Polskiego, Marian Chmurak - adiunkt Akademii Rolniczej; Dionizy Danielewicz - działacz Wielkopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Przemysłu Poligraficznego, Andrzej Dudek - student Akademii Wychowania Fizycznego, Przemysław Kwilecki przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego Unii ChrześcijańskoSpołccznej, Zdzisław Lewandowski - robotnik w Zakładach Przemysłu Metalowego "H. Cegielski"; Zofia Matuszewska - emerytowany sędzia Sądu Rejonowego, Jan Moszyński - kierownik Wydziału w Oddziale Wojewódzkim Stowarzyszenia PAX, Jerzy Pomiń - adwokat, Wojciech Sosiński - specjalista w Instytucie Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Zbigniew Szmidt-zastępca inspektora oświaty i wychowania w Śremie, Andrzej Woźnicki - prezes Okręgowej Rady Adwokackiej. W Kościele Wszystkich Świętych odbył się recital organowy Julii Smykowskiej. Orkiestra symfoniczna Filharmonii Poznańskiej pod dyrekcją Wojciecha Michniewskiego udała się w podróż artystyczną do Turcji. Z podróży artystycznej do Łotewskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej powrócił Chór Dziewczęcy "Skowronki" pod batutą Honoraty Cebuli. 25.4. Szkoła Podstawowa nr 7 im. Erazma z Rotterdamu na Os. Kopernika podejmowała gości holenderskich A. P van den Berga oraz F.J.Ph. Falke. Coście przywieźli w podarunku aparaturę video wraz z kasetą o Holandii, mikroskop powiększający 5000 razy oraz inne pomoce naukowe. V sesja Dzielnicowej Rady N arodowej Jeżyce poświęcona była sprawozdaniu z wykonania planu i budżetu dziełnicy za rok 1988. Radni przyjęli sprawozdanie udzielając absolutorium naczelnikowi dzielnicy. W związku z rezygnacją złożoną przez Witolda

Pawłowskiego, w tajnym glosowaniu na przewodniczącego Dzielnicowej Rady N arodowej wybrano Zbigniewa Szczota, dotychczasowego wiceprzewodniczącego Rady.

Otwarto przychodnię zdrowia na Osiedlu Bolesława Chrobrego.

Po południu, w Sali Odrodzenia poznańskiego Ratusza trzynastu wojewodów podpisało układ wzajemny w sprawie przywrócenia ładu ekologicznego w dorzeczu Warty. Zakłada on m.in. wspieranie finansowe Fundacji Warty i wspomaganie wszelkich wspólnie podejmowanych działań ekologicznych. Przy podpisaniu układu obecny był minister ochrony środowiska i zasobów naturalnych Józef Kozioł. N a terenach Międzynarodowych Targów Poznańskich otwarto Międzynarodową Wystawę Aparatury i Systemów Pomiarowo- Kontrolnych dla Ochrony Środowiska "Enviromcs" oraz Międzynarodową Wystawę Ekologiczną "Pol-Eko" a w jej ramach wystawę "Przywróćmy życie Warcie". W obu tych imprezach uczestniczyło 96 firm, wśród nich z Austrii, Danii, Finlandii i Republiki Federalnej Niemiec. Otwarcia dokonał minister ochrony środowiska i zasobów naturalnych Józef Kozioł. Obecny był prezes Agencji do spraw Inwestycji Zagranicznych w Polsce Zdzisław Skakuj oraz przedstawiciele władz wojewódzkich z wojewodą Bronisławem Slęplowskim. W hali 12 Międzynarodowych Targów Poznańskich, otwarto wiosennągiełdę obuwia. Trzydzieści państwowych fabryk obuwia oraz kilkudziesięciu spółdzielczych i "polonijnych" producentów butów, pantofli, sandałów, kaloszy ilp. zaoferowało swe wyroby na II półrocze 1989 r. W Klubie im. Włodzimierza Pietrzaka prof. dr Irena Kwilecka wygłosiła prelekcję pt. "Biblia dawniej i dzisiaj". iA. W auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza odbył się jubileusz siedemdziesięciolecia Powszechnej Kasy Oszczędności. Przybyli bankowcy okręgu łódzkiego, płockiego, sieradzkiego, skierniewickiego, włocławskiego i zielonogórskiego oraz dziesięciu oddziałów okręgu poznańskiego. W spotkaniu uczestniczyła

KRONIKA WYDARZEŃ W 1989 ROKUteż delegacja bankowców z Litwy. Gości powitał dyrektor Jerzy Kepel. Życzenia i gratulacje pracownikom - jubilatom złożył wicewojewoda Bogdan Zastawny. W części artystycznej koncertowała Orkiestra Wojsk Lotniczych oraz soliści scen poznańskich. W Domu Polonii, w imieniu bawiącej w Poznaniu delegacji Związku Polaków w Niemczech, wiceprezes Rady Naczelnej Edward Kloniecki przekazał dar organizacji w Karlsruhe - 200 000 zł na uzupełnienie kosztów wakacyjnego wypoczynku dla podopiecznych Domu Dziecka przy ul. Pamiątkowej. < W sali Kominkowej Pałacu Kultury, podczas zebrania wyborczego poznańskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek wręczono Nagrody w Konkursie Wielkopolskiego Towarzystwa Kulturalnego i Wydziału Kultury Urzędu Wojewódzkiego za najpiękniej opracowaną edytorsko książkę, związaną z Wielkopolską. Jury, któremu przewodniczył prof. dr Gerard Labuda, przyznało N agrodę zespołowi redakcyjnemu l tomu Dziejów Poznania. W zebraniu uczestniczył prezes Zarządu Głównego Andrzej Kurz. N a czele nowo wybranych władz stanął ponownie Bronisław Kledzik. W Teatrze Wielkim odbył się galowy koncert, na który, zdaniem recenzentów prasy lokalnej, publiczność poznańska czekała dwanaście lal. N a estradzie pojawiła się Teresa Żylis-Cara - jedna z najsłynniejszych współczesnych śpiewaczek świata. Powitano ją owacyjnymi oklaskami po uwerturze do opery Giuseppe Veriego N abucco w wykonaniu orkiestry pod dyrekcją Mieczysława Dondajewskiego. W pierwszej części koncertu śpiewaczka wykonała arię Manon z II aktu opery Manon Lescaut Giacomo Pucciniego, arię Adriany z IV aktu opery Adriana Lccouvreur Francesco Cilei oraz arcytrudną arię Elżbiety z ostatniego aktu Verdiowskiego Don Carlosa. W drugiej CZęSCl, po uwerturze do Mocy przeznaczenia Verdiego zabrzmiały arie z oper Stanisława Moniuszki: Paria i Halka. Oficjalnie koncert zakończyła scena finałowa z Anny Boleyn Gaetano Donizellicgo, wołania o bis i Sto lat, które na stojąco odśpiewała poznańska publiczność. Dawno nie słyszano w gmachu "pod Pegazem" tylu braw, na które Teresa Żylis-Gara odpłaciła trzema bisami. W trzecią rocznicę tragedii czerdbylskiej, kilkaset osób - zarówno młodych jak i starszych manifestowało na pi. Adama Mickiewicza. Skandowano hasła przeciwko budowie elektrowni w Klempiczu oraz w rodzaju: "Nie chcemy nowego Czernobyla". "Gdy chcesz chleba na talerzu, nie trzymaj bomby w spichlerzu", "Tylko półgłówek chce atomówek". Przemawiał Ryszard Gołdyn z Wielkopolskiego Klubu Ekologicznego. W hotelu "Poznań" rozpoczęła się międzynarodowa konferencja ekologiczna pt. Pomiary i systemy pomiarowe w ochronie środowiska. Wydarzeniem dnia było otwarte spotkanie w pawilonie 14 Międzynarodowych Targów Poznańskich z reprezentantami międzynarodowej organizacji "Greenpeace" .

W galerii Pracowni Sztuk Plastycznych udostępniono wystawę rysunków Jędrzeja Cołasia.

N a dworcu głównym rozpoczął funkcjonowanie lokalny system komputerowej rezerwacji miejsc w 4 pociągach expressowych: "Lech", "Warta", "Lubuszanin" i "Pomorzanin" . 27 A. VIII sesja Dzielnicowej Rady Narodowej Wilda. Sprawozdanie z wykonania planu społeczno-gospodarczego i budżetu dzielnicy w 1988 r. złożył naczelnik Marek Miński. Radni akceptując wykonanie ubiegłorocznego planu i budżetu, niemal jednogłośnie udzielili mu absolutorium. Interpelacje i wnioski dotyczyły fatalnie funkcjonującej komunikacji w mieście. Celem manifestacji zorganizowanej przez Klub Inteligencji Katolickiej oraz Stowarzyszenie "Wolność i Ład" było poparcie dla projektu U stawy o zakazie przerywania ciąży. Po mszy świętej w Kościele przy ul. Fredry, o godz. 17.00 pochód ruszył na pi. Adama Mickiewicza pod transparentami: "Ład i wolność dla Polski", "Bóg, I Ionor, Ojczyzna" oraz "Matko, nie zabijaj". Tutaj oczekiwali także zwolennicy aktualnie obowiązującej U stawy o przerywaniu ciąży pod hasłem "Życie - tak, więzienie - nie". Przema

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania 1991 R.59 Nr1/2 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry