KRONIKA WYDARZEŃ W 1989 ROKU

Kronika Miasta Poznania 1991 R.59 Nr1/2

Czas czytania: ok. 4 min.

W sali wykładowej Szpitala im. Zeylandów przy ul. Szamarzewskiego rozpoczął się cykl wykładów o wpływie tytoniu na wzrok, krtań i płuca oraz układ pokarmowy. W "Esculapie" wystąpił Teatr Wznowiony prezentując "Dnia powszedniego sakrament" . 22.4. W Teatrze Wielkim, z okazji sześćdziesięciolecia Zakładów Koncentratów Spożywczych "Amino" odbyła się uroczystość jubileuszowa. Zakłady udekorowane zostały Orderem Sztandaru Pracy II klasy. Natomiast Krzyże Kawalerskie Orderu Odrodzenia Polski przyznano Wojciechowi Bobkowi, Helenie prymus i Wiesławowi Spiewakowskiemu. Aktu dekoracji dokona! zastępca przewodniczącego Rady Państwa Kazimierz Barcikowski. W sali Białej Urzędu Miejskiego odbyło się uroczyste założenie Klubu "Lions", nad którym patronat sprawują przedstawiciele ze Szwecji. Obecny był prezydent Międzynarodowego Zarządu Klubu "Lions" Austin Jennigs. Przewodniczącego poznańskiego Klubu funkcjonującym przy Państwowym Szpitalu Klinicznym Nr 4 zosta! dr Franciszek Wilamowski. W Środowiskowym Domu Kultury "Ralajan" repertuar polski i fiński przedstawiła Artystyczna Drużyna Harcerska "Słoneczna pięciolinia" pod batutą Wojciecha Tokiowicza. N a hippodroniie wolskim odbyły się międzynarodowe zawody konne o N agrodę Honorową - szablę 15 Pułku Ułanów Poznańskich. Kilkudziesięciu członków Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej wybranych na X Zjazd w województwach konińskim, leszczyńskim i poznańskim, spotkało się na rejonowej naradzie poprzedzającej Krajową Konferencję Delegatów. Przybyli także członkowie Biura Politycznego: Kazimierz Barcikowski i Gabriela Rembisz. Spotkanie prowadził I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Edward Łukasik. W auli Uniwersytetu im. Adama * Mickiewicza odbył się 224 Koncert Poznański. Orkiestrą symfoniczną Filharmonii Poznańskiej dyrygował Wojciech

Michniewski. Solistą był skrzypek Krzysztof Jakowicz. Przybyła do Poznania siedmioosobowa delegacja prowincji Kanion (Chińska Republika Ludowa).

W Domu studenckim "Esculap" wystąpił jednoosobowy Teatr im. A. Artauda (Roman Radomski) przedstawiając Hotel Pana Boga wg. scenariusza Jadwigi Jurga i R. Radomskiego.

23.4 Dni Ułana organizowane przez Uniwersytecki Klub Jeździecki. Odbyła się parada plutonu ułanów w historycznych mundurach, zastępu amazonek i jeźdźców cywilnych. Złożono wiązanki kwiatów pod pomnikiem Armii "Poznań" i 15. Pułku Ułanów. Na d. dziedzińcu koszarowym Cytadeli Poznańskiej odbyły się pokazy kawaleryjskie i gonitwa Św. Huberta. W auli U niwersytetu im. Adama Mickiewicza, w ramach cyklu "Stereo i w kolorze" koncertowała Orkiestra Barokowa "Concerto Avenna" pod kierownictwem artystycznym Andrzeja Mysińskiego. Solistą był flecista francuski Philippo Bernoid.

W Klubie "Słońce" przedstawi! się Trzeci Teatr z Bydgoszczy, prezentując Cmentarz wieloludów.

W przedstawieniu opery Giacomo Pucciniego Tosca w Teatrze Wielkim, partię tytułową śpiewała gościnnie solistka Teatru Wielkiego w Łodzi Joanna Mike-Cortez.

24.4. Prezydium Wojewódzkiej Rady N arodowej podjęło uchwałę w sprawie powołania składów osobowych Okręgowych Komisji Wyborczych nr 77, 78 i 79 oraz Wojewódzkiej Komisji Wyborczej.

Okręgowa Komisja Wyborcza nr 77 Poznań - Grunwald. Siedziba w Biurze Wielkopolskich Kopalni Surowców Mineralnych przy ul. Grunwaldzkiej 21. Przewodniczący: Jerzy Stankowski - prezes Sądu Rejonowego w Śremie; zastępcy przewodniczącego: Jan Kwiatkowski wiceprezes Sądu Wojewódzkiego, Zbyszko Markiewicz - starszy specjalista - projektant w Centralnym Laboratorium Akumulatorów i Ogniw, Andrzej N owaczewski naczelnik wydziału w Izbie Skarbowej; sekretarz: Andrzej Nawrot - kierownik wydziału Komitetu Wojewó

KRONIKA WYDARZEŃ W 1989 ROKU

dzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej; członkowie: Alfons Przesiński - prawnik w Zakładach Przemyślu Metalowego "H. Cegielski"; Janusz Doroszkiewicz - oficer Woj saka Polskiego, Zdzisław Grabarkiewicz nauczyciel w Zasadniczej Szkole Zawodowej Zakładów Przemysłu Cukierniczego "Goplana", Małgorzata Heller - Kaczmarska-adwokat w Zespole Adwokackim nr 7; Aleksandra Małecka - inżynier-rolnik; Longin Marchlewicz- zastępca redaktora naczelnego miesięcznika "Życie i myśl"; Antoni Marciniak - dyrektor oddziału Państwowego Zakładu Ubezpieczeń we Wrześni; Jan Olejniczak - starszy referendarz w Rejonie Przewozów Kolejowych w Poznaniu; Zygmunt Pęcherzewski - robotnik odlewni żeliwa w Śremie; Leszek Praczyk sekretarz Stowarzyszenia "Wisla-Odra"; Ligia Wojtkowiak - przewodnicząca Zarządu Miejskiego Ligi Kobiet Polskich; Marek Ziółkowski - docent, dyrektor Instytutu Socjologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.

Ludowego Wojska Polskiego, Magdalena Werczyńska - studentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Aleksander Zydorowicz - dyrektor Zakładu Produkcji Narzędzi i Urządzeń Technicznych "INCO" .

Okręgowa Komisja Wyborcza nr 79 Poznań-Slare Miasto. Siedziba w Izbie Rzemieślniczej przy ul. Marchlewskiego 108/112. Przewodniczący: Pawel Górski - adi unkt w Politechnice Poznańskiej; zastępcy porzewodniczącego: Zofia Dobrowska - wicedyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Postępu Technicznego w Sielinku; Andrzej Porawski - specjalisla-chemik w Instytucie Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Janusz Ruszyński - prezes Sądu Rejonowego; sekretarz: Włodzimierz Malendowski - kierownik Wydziału Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej; członkowie: Danuta Hednarska - kierowniksekcji socjalno-bytowej "Centrali Rybnej"; Wojciech Cielichowski - adwokat, Jadwiga Frankenberg - kierownik działu w Dyrekcji Wojewódzkiej "Polska Poczta Telegraf i Telefon"; Piotr Frydryszek - kierownik działu dokumentacji programowej Poznańskiego Radia i Telewizji; Katarzyna Jęchorek - kierownik magazynu "Ars Christiana"; Lucyna N owakowska - specjalistka do spraw socjalnych w Zakładach Przemysłu Cukierniczego "Goplana"; Zenon Przybylski - dyrektor oddziału Przedsiębiorstwa Produkcji Różnej, Handlu i Usług "Dempol"; Bogdan Śliwiński - oficer Ludowego Wojska Polskiego; Bogdan Wagner - emeryt; Anna Wilska - kierownik biura Wojewódzkiego Związku Plantatorów Roślin Okopowych; Zbigniew Woźniak - adiunkt w Akademii Medycznej; Bolesław Żebrowski - główny specjalista do spraw produkcji roślinnej Państwowego Gospodarstwa Rolnego Wojnowo.

Okręgowa Komisja Wyborcza nr 78 Poznań - N owe Miasto. Siedziba w Zakładowym Domu Kultury "Stomil" przy ul. Slarolęckiej 18. Przewodniczący: Jacek Mnichowski - zastępca dyrektora Zakładu Doświadczalnego "Energoprojekl"; zastępcy przewodniczącego: Stanisław Małek - wiceprezes Sądu Wojewódzkiego; Maria Mielcarzewicz - prezes Rejonowej Spółdzielni Ogrodniczo- Pszczelarskiej w Środzie; Marek Zieliński kierownik oddziału w Zakładach Metalurgicznych "Pomet"; sekretarz: Czesław N owak - dyrektor Międzywojewódzkiej Szkoły Partyjnej; członkowie: Edward Grabowski - rzemieślnik; Stanislaw Grzeszczak - robotnik z Gniezna; Stanisław Kieł - radca prawny; Marek Lenartowski - pracownik w Przedsiębiorstwie Usług Technicznych "Un i tronik"; Krystyna Nowak - pielęgniarka w Przemysłowym Zespole Opieki Zdrowotnej, Henryk Pietrzak - specjalista do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy w Hucie Szkła Antoninek, Jacek Ratajczak - radca prawny, Arkadiusz Siwiec - rencista, Stefan Szubert - mistrz z Wydziału W-7 w Zakładach Przemyślu Metalowego "H. Cegielski", Stanislaw Szymborski - oficer

Wojewódzka Komisja Wyborcza. Siedziba w Urzędzie Wojewódzkim przy ul. Stalingradzkiej 16/18. Przewodniczący: Wojciech Smoczyk - prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego; zastępcy przewodniczącego; Urszula Kasprzak-sekretarz Wojewódzkiego Komitetu Stronnictwa Demokratycznego, Maciej Musiał - starszy asystent w Instytucie Technologii

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania 1991 R.59 Nr1/2 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry