KRONIKA WYDARZEŃ W 1989 ROKUznaczeniami regionalnymi, resortowymi i zakładowymi. Piętnastolecie Liceum Muzycznego i dziesięciolecie klasy lutnictwa Akademii Muzycznej. Z okazji owych jubi1euszy, zjechało do Poznania ok. 80 artystów-lutników z całego kraju. Uczestniczyli w seminarium i otwarciu wystaw prezentujących instrumenty - uczniów, studentów i pedagogów. W "Browarze" odbył się konkurs małych śpiewaków - kandydatów do chóru włoskiego "Piccolo coro deli Antoniano ". Przybyło ponad 50 dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Do warszawskiego finału awansowali: Joanna Czabajska, Barbara Gierak, Joanna Jurkowlaniec, Małgosia Mikołajczak i Piotr Stefaniak. Zjazd delegatów Wielkopolskiego Towarzystwa Gospodarczego Związku Spółek Zarobkowych reprezentujących 37 wielkopolskich spółek nawiązujących do tradycji Związku Spółek Zarobkowych Polskich księdza Piotra Wawrzyniaka.

Kronika Miasta Poznania 1991 R.59 Nr1/2

Czas czytania: ok. 4 min.

Pierwszym prezydentem towarzystwa został Michał Wojtczak, prezes rady nadzorczej przedsiębiorstw grupy "Snów". W Poznańskim Teatrze Lalki i Aktora odbyła się premiera "Kopciuszka" Jana Brzechwy w adaptacji i reżyserii Zdzisława Reja, scenografii Jana Zielińskiego i z muzyką Aleksandra Radzewskiego. W premierowej obsadzie wystąpili: Małgorzata Binkowska (Kopciuszek); Magdalena Dehr i Iwona Kuik (Siostry), Bożena Tychnicz-Hoffmann (Macocha) oraz Jerzy Goldbeck, Piotr Grabowski i Bogdan Jonas.

Jubileusz siedemdziesięciolecia II Liceum Ogólnokształcącego im. Heleny Modrzejewskiej. W pierwszym dniu odbyły się uroczystości oficjalne, które uświetnił m.in. występ Akademickiego Chóru kameralnego "Collegium Posnaniense" pod dyrekcją Barbary N owak. W Domu Kultury "Olimpia" odbyły się okręgowe eliminacje Turnieju Kulturalnego Młodzieży Szkolnej z sześciu województw. Zakończyła pobyt w Poznaniu grupa pracowników archiwum państwowego ze Stawropola (Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich).

W wieku siedemdziesięciu dziewięciu lat zmarł emerytowany wiceprokura

tor mgr Alfons Lehmann, wybitny znawca zagadnień międzynarodowych w zakresie ścigania zbrodni hitlerowskich, długoletni kierownik zespołu śledczego Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich w Poznaniu, udekorowany Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. 9.4. Otwarte drzwi na Uniwersytecie im.

Adama Mickiewicza na Wydziale Nauk Społecznych.

W Collegium Novum U niwesytetu im. Adama Mickiewicza zakończyła się XII Ogólnopolska Olimpiada Języka Niemieckiego. W finale znalazły się czterdzieści dwie osoby. I miejsce przyznano Sebastianowi Szumigajowi z 37 Liceum Ogólnokształcącego w Warszawie.

W sali Klubu Wojsk Lotniczych przy ul. Niezłomnych, w cyklu Poznańskie Spotkania Chóralne koncertowały: Chór Kameralny "Collegium Cantorum" pod dyrekcją Małgorzaty Kawśnik-Chmielewskiej, Chór Męski "Arion" Pałacu Kultury pod kierownictwem Andrzeja Niedziałkowskiego oraz Chór Mieszany Akademii Medycznej pod dyrekcją Przemysława Palki. Zakończenie Turnieju Kulturalnego Młodzieży Szkolnej w Domu Kultury "Olimpia". W kategorii piosenki przyznano dwa wyróżnienia: duetowi "Marek i Tomek" z Jawora i Krzysztofowi Kaczmarkowi z Kalisza. Pierwszą nagrodę w grupie teatrów otrzymał zespół "Bromba Dwcy" z Zespołu Szkół Budowlanych nr l w Poznaniu. W tańcu najlepszy okazał się zespół folklorystyczny z Trzcianki. Z podróży artystycznej na Węgry powróci! Chór Nauczycieli m. Poznania pod dyrekcją Eligiusza Szczepaniaka. 10A. W pawilonach Międzynarodowych Targów poznańskich otwarto salony Międzynarodowej Ekspozycji Maszyn Poligraficznych "Poligrafia" i III Międzynarodowych Targów Elektroniki i Telekomunikacji Komputerowej "Infosystem 89". N a Cmentarzu Junikowskim odbył się pogrzeb red. Józefa Tulasiewicza. Przy trumnie wartę honorową zaciągnęli koledzy z "Głosu Wielkopolskiego" i "Gazety Poznańskiej". Chór Związku N auczycielstwa Polskiego żegnał Go chorałem. N ad

KRONIKA WYDARZEŃ W 1989 ROKU

otwartą mogiłą zasługi Zmarłego przypomniał prezes zarządu oddziału wielkopolskiego Stowarzyszenia Dziennikarzy PRL Kazimierz Marcinkowski.

Inauguracyjne spotkanie klubu lewicy pn. Poznańska Grupa Akademicka Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Akademii Ekonomicznej, prof. Wacław Wilczyński mówił na temat "Czy rzeczywiście żyjemy ponad stan?". Kilkudziesięcioosobowa grupa członków organizacji kombatanckiej b. więźniów hitlerowskich obozów koncentracyjnych spotkała się w Komitecie Wojewódzkim Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej z sekretarzem Stanisławem Piotrowiczem. Wieczór muzyki gitarowej w sali Kominkowej Pałacu Kutury. W Klubie "Merkury" ostatni wieczór XIV Salonu Poetyckiego poświęcony Ryszardowi Milczewskiemu- Brunowi. W sali Herbowej Urzędu Wojewódzkiego wręczono nagrody za 1988 r. dla osób wyróżniających się w pracy na rzecz inwalidów i osób niepełnosprawnych. Otrzymali je: Mieczysława Choleszczyńska, Włodzimierz Goszczyński, Czesława Górecka, Jadwiga Lesińska, Władysław Rogala, Marian Roszak.

N agrodę zespołową otrzymali absolwenci Politechniki Poznańskiej Szymon Bielawski i Piotr Cieślewicz za pracę dyplomową pt. Centrum Rehabilitacji dla Dzieci Niepełnosprawnych w Kiekrzu".

W Izbie Rzemieślniczej rozpoczęły się pokazy nowoczesnych fryzur, demonstrowane przez fachowców zachodnioniemieckiej firmy "Weila". Na zaproszenie VIII Liceum Ogólnokształcącego przybyła 30-osobowa grupa ucznlOW ze szkoły średniej w Berlinie Zachodnim (Gustaw Heinemann Oberschule). Jej pobyt w Poznaniu był rewizytą. Uczniowie VIII Liceum bawili w Berlinie Zachodnim w dniach 24-29 X 1988 r.

Zmarł mgr inż. Henryk Kłyszewski, były dyrektor Przedsiębiorstwa Hydrogeologicznego i Zakładu Robót Wiertniczych prezes oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa, odznaczony Krzyżami Oficerskim i Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

11.4. Na zaproszenie Komisji do spraw Wspólnych Kontaktów Międzynarodowych Młodzieży i Studentów przybyła sześcioosobowa reprezentacja Miejskiej Rady Młodzieży z Hanoweru. Goście uczestniczyli w seminarium zorganizowanym przez Instytut Zachodni pt. "Stosunki polsko-niemieckie i ich historia" i zostali przyjęci przez prezydenta Poznania Andrzeja Wituskiego. Ziemniaki bogactwem narodowym.

Pod takim hasłem obradowali w "Domu Technika" uczestnicy konferencji naukowo- technicznej, zorganizowanej przez Polską Spółkę Przemysł Ziemniaczany "Polzicm". Wygłoszono szereg referatów specjalistycznych, na temat produkcji ziemniaków, przechowalnictwa, przetwórstwa oraz nowych lechologii w przemyśle ziemniaczanym. N a krótko zaslrajkowali pracownicy centrali międzymiastowej i centrali telegraficznej, demonstrując niezadowolenie z niskich płac. W sali Odrodzenia poznańskiego Ratusza nadano imiona jedenastu dzieciom urodzonym w rocznicę wyzwolenia miasta (23 II 1989). "Skutki porannej mgły. Kraksa trzech tramwajów. Jadąc rano do pracy spotkaliśmy wyjątkowo trudne warunki atmosferyczne (...) Z tego, co widzieliśmy w mieście możemy powiedzieć o beztrosce niektórych kierowców. Widać było - i to nawet często - jadące bez świateł samochody: nawet ciężarowe (...) przed mostem Marchlewskiego wydarzyła się kolizja: malucha, "taxi" i kolejnego malucha (...) za mostem Marchlewskiego tramwaj linii nr ,,5" uderzył w tył stojącej "szóstki" a ta pchnięta z impetem uderzyła w stojący skład linii 23. Trzem osobom poszkodowanym trzeba było udzielić pomocy". ('Gazeta Poznańska, 10 IV 1989).

W siedzibie Wojewódzkiego Komitetu Stronnictwa Demokratycznego obradowała Wojewódzka Komisja Współdziałania Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego, Stronnictwa Demokratycznego z udziałem sygnatariuszy deklaracji w sprawie Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego. Obrady prowadził

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania 1991 R.59 Nr1/2 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry