KRONIKA WYDARZEŃ W 1989 ROKU

Kronika Miasta Poznania 1991 R.59 Nr1/2

Czas czytania: ok. 4 min.

mu w kształtowaniu i realizacji konstytucyjnych praw i wolności obywatelskich" . Przybyta grupa archiwistów z archiwum państwowego wStawropolu (Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich) . Stanislaw Adamczyk i Wojciech Wolarski założyli (prywatną) oficynę wydawniczą SA WW. W centrum miasta przy ul. Czerwonej Armii dokonano kidnappingu dziewięcioletniej Patrycji. Trzej sprawcy uprowadzili dziewczynkę odrywając ją silą od opiekunki. Jeden odjechał samochodem, dwaj pozostali przedstawili się przerażonej kobiecie jako funkcjonariusze Milicji Obywatelskiej i wezwali do udania się z nimi na Komendę przy pi. Wolności. W pewnej chwili jednak... ulotnili się. Ktoś przytomny zanotował jednak numer rejestracyjny samochodu. Szybka operacja milicji pozwoliła na zatrzymanie -jeszcze przed południem - trzech mężczyzn, którzy uczestniczyli w porwaniu a około godz. 14, na przejściu granicznym z Niemiecką Republiką Demokratyczną w woj. szczecińskim zatrzymano obywatela czechosłowackiego, w którego samochodzie znajdowała się uprowadzona dziewczynka. Dowcipny inserat w "Gazecie Poznańskiej": "Bez wielkiego żalu zawiadamiamy, że w roku 1989 umrze śmiercią naturalną, nie przeżywszy nawet jednego dnia, Elektrownia Klempiczzdomu czarnobylska. Nie zdąży zniszczyć naszego środowiska naturalnego, zrujnować naszej gospodarki, zabić naszych dzieci. Niech pozostanie w naszej pamięci jako zły sen. Wielkopolska Akcja Obywatelska. Polski Klub Ekologiczny Okręg w Poznaniu". Bawiąca w Poznaniu, na zaproszenie Szkoły Podstawowej nr 34 grupa uczniów szkól charkowskich, udała się w podróż powrotną do kraju. W wieku siedemdziesięciu sześciu lat zmarł red. Józef Tułasiewicz ("Ziutek"), dziennikarz, współpracownik od 1934 r. "Dziennika Poznańskiego" i "Ilustrowanego Kuriera Zachodniego". Należał do zespołu tworzącego w 1945 r. pierwszy dziennik w wyzwolonym Poznaniu -

"Glos Wielkopolski", jako sekretarz redakcji (1945-1959), kierownik Działu Kultury i Łączności z Czytelnikami w "Gazecie Poznańskiej" (1959-1976). Członek Kolegium Redakcyjnego "Kroniki Miasta Poznania" w lalach 1960-1964, działacz Stowarzyszenia Polskiego Towarzystwa Turystyczno- Krajoznawczego w lalach 1953- 1955, udekorowany Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. 4.4. W Wydziale Społeczno-Administracyjnym U rzędu Wojewódzkiego zarejestrowano Stowarzyszenie Wychowanków Gimnazjum i Liceum im. Karola Marcinkowskiego oraz Stowarzyszenie Miłośników i Wychowanków Gimnazjum i I iceum im. św. Marii Magdaleny. Dni kuchni węgierskiej w hotelu "Merkury" zorganizowane przez fachowców z Gyor. Rozpoczęła się konferencja naukowotechniczna zorganizowana przez oponiarski Ośrodek Badawczo-Rozwojowy "Stomil", poświęcona nowym surowcom, materiałom i urządzeniom dla przemysłu gumowego i kablowego. Uczestniczyło 280 specjalistów oraz przedstawiciele 25 firm zagranicznych.

Na inauguracyjnym posiedzeniu zebrała się Rada do spraw młodzieży. Przewodniczył wicewojewoda Bogdan Zastawny. 5.4. Galowy koncert Chóru Seniora Związku N auczycielstwa Polskiego pod batutą Antoniego Lewińskiego w auli Liceum Muzycznego przy ul. Solnej. VI Sesja Wojewódzkiej Rady N arodowej poświęcona w głównym punkcie porządku dziennego sprawom ekologii a przede wszystkim budowie elektrowni jądrowej "Wada" w Klempiczu. Uchwalono program ochrony środowiska dla województwa poznańskiego na lata 1989-2010.

O godz. 18.00, po podniesieniu stawek godzinowych piekarze zawiesili strajk. Chór Nauczycieli m. Poznania im.

Karola Kurpińskiego pod dyrekcją Eligiusza Szczepaniaka udał się w podróż artystyczną na Węgry. "Zegarek za 16 milionów złotych.

Z zaciekawieniem oglądają poznaniacy wystawiony do sprzedaży w sklepie Ju

KRONIKA WYDARZEŃ W 1989 ROKUbilera zegarek znanej szwajcarskiej firmy (...) Zawierający 22,5 grama złota próby 0,750. Czasomierz można nabyć za ... 16 milionów złotych ".("Glos Wielkopolski", 5 IV 1989) 6.4. Obrady Kolegium Wojewody poświęcone m.in. ocenie działalności wszelkiego rodzaju stowarzyszeń. W VI Liceum Ogólnokształcącym rozpoczęło się trzydniowe spotkanie przedstawicieli szkół twórczych i przodujących poświęcone tak zwanym klasom autorskim. M.in. mgr Michał Preisler demonstrował na stokach Cytadeli wspinaczkę wysokogórską jako jedną z niekonwencjonalnych metod nauki geografii w jego klasie. W Studenckim Klubie "Akumulatory" koncertował brytyjski muzyk osiadły w Polsce John Porter. W sali sportowo-widowiskowej "Arena" rozpoczął się XII Międzynarodowy "Turniej Wiosny" w gimnnastyce artystycznej. W Bibliotece Uniwersyteckiej odbyło się otwarcie wystawy ośmioletniego dorobku twórczego Robotniczych Stowarzyszeń Twórców Kultury. 7.4. Przed rozpoczynającym się XIV Kongresem odbyło się posiedzenie planarne Wojewódzkiego Komitetu Stronnictwa Demokratycznego. Obradom przewodniczył Andrzej Grudziński. W Urzędzie Wojewódzkim przedstawiciele władz administracyjnych spotkali się z grupą lekarzy i organizatorów opieki zdrowotnej, społecznej i epidemiologi - cznej. Dyskutowano nad nowymi warunkami finansowania ochrony zdrowia. W godzinach popołudniowych odbył się "Biały marsz" - manifestacja zorganizowana przez Tymczasową Komisję Koordynacyjną "Solidarności" Służby Zdrowia i Niezależny Związek Studentów Akademii Medycznej. Od Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia przy ul. Szkolnej ulicami Walki Młodych, placem Wolności i dalej do gmachu Urzędu Wojewódzkiego przemaszerowało ok. 2500 osób. Uczestnicy marszu domagali się reformy służby zdrowia i poprawy sytuacji materialnej lecznictwa. Przed Urzędem odśpiewano "Rolę" i uczestnicy manifestacji rozeszli się.

Zakończyło się dwudniowe spotkanie rektorów i prorektorów do spraw studenckich tzw. uczelni eksperymentalnych. Status ten minister edukacji narodowej przyznał pięciu uczelniom, wśród nich Uniwersytetowi im. Adama Mickiewicza.

W Galerii Biura Wystaw Artystycznych "Arsenał" na Starym Rynku otwarto wystawę pt. "Rzeźbiarze poznańscy 89", prezentację ok. 150 rzeźb artystów poznańskiego środowiska rzeźbiarskiego. W Pałacu Kultury, z okazji 75 rocznicy urodzin i 55-lecia pracy artystycznej, otwarto retrospektywną wystawę akwarel Zbigniewa M. Graczyka pt. "Uroki i piękno dawnej architektury". W Galerii Osiedlowego Domu Kultury "Orle Gniazdo" (Os. Lecha) otwarto wystawę malarstwa Reginy Osińskiej. Z okazji Dnia pracownika służby zdrowia w budynku pokoszarowym u zbiegu ulic Grunwadzkiej i Szylinga przekazano do użytku poliklinikę Szpitala Wojskowego (20 gabinetów specjalistycznych oraz laboratoriów medycznych). W uroczystym otwarciu uczestniczyli m.in. główny kwatermistrz Wojska Polskiego gen. broni Władysław Oliwa oraz szef służby zdrowia gen. bryg. Andrzej Kaliwoszka. Z inicjatywy grupy osób ze środowisk naukowych, twórczych i przemysłowych zarejestrowano w U rzędzie Wojewódzkim Towarzystwo Współpracy Polska - Republika Federalna Niemiec.

U roczyste otwarcie XVIII Biennale Fotografii Przyrodniczej w salonie Poznańskiego Towarzystwa Fotograficznego. 8.4. Jubileusz siedemdziesięciolecia Poznańskich Zakładów Ziopatrzenia Ortopedycznego. Udział wzięli, obok pracowników, zaproszeni goście m.in.: Gabriela Rembisz - członkini Biura Politycznego Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, prof. dr Wiktor Dega - twórca polskiej szkoły rehabilitacji, Bernard Łuczewski - wieloletni dyrektor Zakładów, Wojciech Guglas - przewodniczący Krajowej Federacji Związków Zawodowych Pracowników Ochrony Zdrowia. Najbardziej zasłużonych członków załogi wyróżniono od

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania 1991 R.59 Nr1/2 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry