ODZNAKI WŁADZY NADBURMISTRZA I PREZYDENTA POZNANIA. 179

Kronika Miasta Poznania 1991 R.59 Nr1/2

Czas czytania: ok. 2 min.

4 W. Maisel, Op. cit, s. 239-242.

5 Archiwum Państwowe w Poznaniu, Akta miasta Poznania (dalej w skrócie; A.m.P.) 2076,2077; Księga pamiątkowa miasta Poznania,. Poznań 1929, s.101-103; A. Kronthal, Ryszard Witting. Szkic biograficzny, "Kronika miasta Poznania" R.8 :1930 nr 4 s. 343-355 6 A.m.P. 50, k. 2, 8, 23.

7 Ibidem, k. 21, 25 8 "Aus dem Posener Lande" R.8 :1913 nr 10 9 A.m.P. 1174 k.42,43 la A.m.P. 54 k.33v 11 A. Więcek, Dzieje sztuki medalierskiej w Polsce. Kraków 1972 s.296-304.

12 Zob. J. Olejniczak, Herb miasta Poznania. Poznań 1967.

13 A. Brosig, Materiały do historii sztuki wielkopolskiej. Poznań "'34, s. 92.

14 A.m.P. 54 k. 24 15 A.m.P. 1555 k.260-262, 287-289; "Orędownik Wielkopolski" nr l z l stycznia 1926 r.

l6J .Eckhardt, Jan Wysocki i jego rzeźby i medale. Poznań 1929. s. 46 i ilustracja 92. 17 J. Dembski, Kasztelan ratusza - Józef Jóźwiak, "Kronika miasta Poznania" R.30: 1970 nr l s.

109-112 ISZob. ilustracje: "Kronika miasta Poznania" R.21:1948 s.6 R.35:1967 nr l s. 21 i wkładka między s. 18 a 19, R.39: 1971 nr 4 s. 134, 135; N owa odznaka przewodniczącego Miejskiej Rady Narodowej - zob. "Kronika Miasta Poznania" R.52: 1984 nr l s. 19.

'* Zob. ilustracje: "Kronika Miasta Poznania" R.39: 1971 nr 2 s. II; "Gazeta Poznańska" nr 134 z 9-10.6.1990, "Glos Wielkopolski" nr 134 z 9-10.6.1990."Dzisiaj" nr 113 z 12.6.1990. znania) opuszcza w towarzystwie cesarza Wilhelma II ratusz poznański, 1913 r. ("Aus dem Posencr Lande" R.8: 1913 nr 10)

3. Medalion z herbem Poznania. (Fot. autor

2. Łańcuch prezydenta Poznania. (Pot. autor)

4. Medalion z poznańskim ratuszem, (lot. autor)

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania 1991 R.59 Nr1/2 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry