KRONIKA MIASTA POZNANIA

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1929 R.7 Nr2

Czas czytania: ok. 1 min.

Rocznik VII. - Nr. 2.

żY.CIORYS HRABIEGO EDWARDA RACZYNSKIEGO NAPISANY PRZEZ M. E. SOSNOWSKIEGO PO NIEMIECKU W ROKU 1885.

u wag a: Jakkolwiek dzięki pracy p. '0'1'. Andrzeja Wojtkowskiego (Edward Raczyński i jego dzieło) badania nad życiorysem Raczyńskiego posunęły się o olbrzymi krok naprzód, pragniemy uprzystępnić starszą literaturę o Edwardzie Raczyńskim, ogłaszamy przeto tłumaczenie pracy M. E. Sosnowskiego z przed 44 laty. Edward hr. Raczyński, fundator Bibljoteki miasta Poznania.

nazwanej mianem jego rodu, pochodził z starodawnej, niegdyś bardzo możnej polskiej rodziny szlacheckiej N.ałęczów. Ród ten powstał - według legendy herbowej - za czasów Króla Bolesława Krzywoustego, a według innej wersji już za czasów Mieczysława I. względnie jego syna Bolesł.awa Chrobrego. i rozgałęził się z biegiem czasów w stosiedemdziesiątkilka rodzin. Rodzina Raczyńskich stała się w życiu publicznem Polski głośną od przeszło trzechset lat. W poh)wie siedmnastego stulecia był Zygmunt Raczyński sędzią ziemskim Nakielskiem i ..tarostą Jasienieckim. Ignacy Raczyński. prawnuk jego drugiego syna Franciszka Stefana został w roku ,1792 Biskupem poznańskim. a 3 maja 1805 r. Arcybiskupem gnieźnieńskim. Zrezygnował w roku 1820 i mając lat 84 umarł w Toku 1'823.

Józef, wnuk tegoż Franciszka Stefana jest założycielem Raczyńskich żyjących dziś w Kurlandji. którzy mają odziedziczyć majorat Obrzycki, ufundowany przez hr. Atanazego Raczyńskiego. Trzeci syn Zygmunta Raczyńskiego. Michał Kazimierz. Wojewoda Poznański (t 1738) pozostawił dwuch synów: Wiktora i Leona. Syn Wiktora, Kazimierz, gener.ał Ziem Wielkopolskich marszałek dworu i starosta Czerwonogrodzki (t 1824) miał dwie córki: Magdalenę, żonę księcia Michała Lubomirskiego i Michalinę. Leon pozostawił tylko j.ednego syna. polskiego generała - majora Filipa. starostę Mieściskiego, i dwie córki: Esterę i Katarzynę.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1929 R.7 Nr2 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry