.«.».». «MM»* * HAfiASYH #al

Kronika Miasta Poznania 1991 R.59 Nr1/2

Czas czytania: ok. 4 min.

Fort pianów u d fi I k fi Fa I k », W ryiikąj JS* 89.

W ci«Ru tego tygodnia otrzymam znaczny wybór i D« tru aD e i i t« w « k D Y d ł a w y c h, ktdryrb wartości nie potrzebuję «<chwaląc, gdy iylko w części wymienię rękodziełnie Leichta, Bessa! ie, Brandt* i I. d.

z których pochodzą. Wierny przedsięwzięciu inciru ofiarowania kuputącym odemnie tylko na lepszego towaru, polecić w tzczególnnic) mogę jak naihpie) iuól terażmeisty · kład jako dobór przednich i nader trwałych fortepianów, zape wnialilc o naj r ze te I ni e iszeni u«tużrniu i nadmieniane, ii nawet · o do natprzednirfsiego towaru zga dzam się bez podwyższenia reny do łagodnych wedle życzenia warunków kupna. i'oznan, doi« 1. Vł rześnia 1841.

Inserat z Gazety Wielkiego Księstwa Poznańskiego z 1841 roku

4. Naklejka reklamowa na beczkę do smalcu firmy L.Jezierski, pocz. XX wieku. Ze zbiorów Muzeum Narodowego w Poznaniu.

\j £ In BeHln K«Mcf*vINt Amt V».. Nr.

-. ...i-t.

" li

L. JEZIERSKI

Posen

1.f\ł\ł-I "

Berlinfe*tMt«*v- L. J«>i«>rshi Pown O. I, Am Bcrl.it. r Tor IS.

Weitestes und grosstes en gros Geschaft von Speck, Scbmeer. Setimalz und D a m .

1UltiiiKlr I;.vii....ini-llr Im IVii.,I'.'v,.iiiiifrr

StfekM MMI I'rfwh. VJm.....i, Kt*H*., KJ***». ,M,. A" i n - IIIHI NlrkarflUrmFnftl

5n. SIrona tytułowa cennika firmy L.Jezierski z 1911 r. Ze zbiorów Muzeum Narodowego w Poznaniu.

5b. Cennik firmy L.Jezierski z 1911 r. Ze zbiorów Muzeum Narodowego w Poznaniu. sukna

:: krajo ego :: 1 zagrarucznegowf.

Jzź;s&Ź&CAUsja £i 2. go n (3i

0- 2 n 2 wg

N. e O 0* E'?

6. Ogłoszenie sklepu odzieżowego F. Lisieckiego przy Starym Rynku 57. Reprodukcja z "Kupca" z 1912 r. po zn a n Star; Rynek, Telefon !. I

Września

Wielkie zapasynowości sezonowych eleganckiej garderoby mązkiej i dla chłopców. Ceny uderzająco tanie i ściśle stałe! W mych oddziałach zamówień na miarę odstawiani tylko pierwszorzędną pracę pod gwaiancyą za dobry krój. Oddział hurtowy gotowej garderoby icsl zawsze zaopatrzony w dobre i tłwale fab1Ykaty w lepszem wykonaniu. Na życzenie służę wyborem.

JELKOPOLSKl.PRUS I SLASKA.

7. Okładka Albumu Przemyślu i Handlu Wielkopolski, Prus i Śląska, wydanego w Poznaniu w 1906 r. (Fot. Z. Ratajczak)

XXXll1 <A<A\<A<AAOfi

C. Adamski

Poznań - Bazar = Telefon 1237 = Gniezno, Fryderykowska ul. 5.

Pierwsza polska fabryka czapek. Specyalność: Maciejówki.

l l llłk założem IDU m

A »i. A gj I ujj f e 2 A * A A AĘĘĘ A A A III''F/af' A H F C.ADAMSKIlłk zahiżem <OC! M

ZŁ illtii li-Śkl -

POZNAŃ BAZAR y polski fiurłoiDnyskład kapeluszy . Rekaujiczbi - Bielizna - Krawaty etc.

najtańsze żródfo zakupu dla sprzedających z drugiej ręhiiq r p o l < U I

Parowa fabryka karmelków i cukrówi ii iM im ii m m ii i im m i n iti ii ii i ii ii i in ii i ii ii i ii ii i ii il i ii i itii ii iti i i ii il i i

\\\nttn jdolnH >'b>« rLoM""f,....J" hl'.

uri'!" L ,.., iO j" !>-lliJ R Inwniejszymi fabrykami nht\mt. a na w\fctaAu- p,,--fŹ*- *Z>

8. Inserat z Księgi Kupieclwa i Przemysłu Polskiego m. Poznania z 1909 r. (Fot. G. Borowski)

9. Inserat z Księgi Kupieclwa i Przemyślu Polskiego m. Poznania z 1909 r. (Fol. G. Borowski)

.,

» H o b n w e i «' l « ; « »f wefnajsl awmei-.z1'h fabrykatów ktqjowyc4ji zagranicznych, poleca po cenach fabrycznych, uzy- * iran-i oddaję po nader przystępnych. UttzYI111..yę, skład pneumatyków i przyborów. Fachowy warsztat do naprawy z npędefil olektr.J Ot6zemy Garage.

St. Brzec Vi.

l'ABB55A

A A A A A ApaDJ IkSL«?

Poznań

Stacya dla benzyny, oliwy it{ 3?ąjetaf!<ie i najwięktee ptzedsiębioImwo tego rodutju u Księstwie.

Ueneralny zastępca fabryk: Adler T. Akc. we Frankfurcie njM i Durrkopp & Ska T. Akc.w Bielefeld

10. Ogłoszenie salonu samochodowego S.Brzeskiego. Reprodukcja /. Księgi Kupiectwa i Przemyślu Polskiego..., Poznań 1909.

11. Reklama na wozach transporlowych firmy spedycyjnej Jan M urkowski. Reprodukcja z Albumu Przemyślu i Handlu. Poznań 1907 r. Rynku nr 50. Fotografia z ok. 1911 r. Jedno z pierwszych okien wystawowych w Poznaniu.

13. Witryny sklepowe w pot. XIX w. w Motelu Północnym przy Placu Wilhclmowskim (Wolności).

Lit. M.Jaroczyńskicgo. (Pot. B.Drzewiecka) Carbary (obecnie nieistniejącego). Fotografia z 1910 r. Ze zbiorów Muzeum Narodowego w Poznaniu. tajczaka). Reprodukcja z Albumu Przemyślu i Handlu..., Poznań 1906.

15b. Wnętrze drogerii "Universum" B.Snicgockicgo przy ul. Rycerskiej (Ratajczaka). Reprodukcja z Albumu Przemyślu i Handlu..., Poznań 1906. o x wskim 10 (Wolności). Reprodukcja z Albumu Przemyski i I Tandlu..., Poznań 1907 r.

18. Wnęlrze sklepu i pracowni strojów damskich firmy "S. Hoffmann" w Bazarze.

Reprodukcja z Albumu Przemyślu i Handlu..., Poznań 1907.

19. Witryna sklepu cygar, tabaki i papierosów firmy ,J. N cumann" przy PI. Wilhelmowskim 8 (Wolności). Fotografia z 1880/81 r.

20. Okna wystawowe sklepu delikatesowego A. Cichowicza przy ul. Berlińskiej 4 (Ratajczaka). Fotografia z 1880/81 r. prowadził sprzedaż materiałów piśmiennych, towarów galanteryjnych, allenidow i tapet). Fotog rafia z 1880/1881 r.

22. Model domu lowarowego Kajetana Ignatowicza. Reprodukcja z Albumu Przemyślu i Handlu... Poznań 1906.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania 1991 R.59 Nr1/2 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry