I\. * A YY

Kronika Miasta Poznania 1991 R.59 Nr1/2

Czas czytania: ok. 1 min.

5. Ozdobny papier lislowy z nadrukiem Ceni rai-Drogerie. (Fot.

G. Borowski)tJ CZBPC:lYKHH J ak i UNIVKRHt'M T sin " wsią" li« kii łttrt HnniMiim p n y ifm M Vttfaf Mi « MMi: to 4 hmt#ł W#Mk 4s p» mjrttlit «aten D U » W l « , t.j( S B CZEPCZYN l»kom»ti>w

S"AK. "AMh"T -iSEJdrŁlh.r aie«*_«TMA 1 KsEAsAss 1 _ nnn i ISiJ\Plr 1 1 i Ut ui rD[lkJ -1W]ni J tffitztel Bro))i&i naperaifo, sŁ Fr. RotojcziiKo 38 1 1 Tri. «-4» £

6, Wiersz reklamujący firmi; J. Czepcz.yński. (Fot. G. Borowski) Muzeum Ilislorii m. Poznania.

mntcjszc-m mm nujfemv , , IUJLW\\W lOZEfA CZEKZWSUiliSO

Kottpomcii Kupcom CtigztścuflfisjdCłi-tomoniu

ZflAZfl D _31?0 IM CJI KUDCOIUCH«K4cUł1riSICICH»POZnf1niupisanz:poznf1n, onm6jD>. 19Z3

. ?KPJ

8. Dyplom Seniora Korporacji Kupców Chrześcijańskich w Poznaniu dla J. Czepcj.yńskiego, 1923 r. Ze zbiorów Muzeum Historii m. Poznania. m. Poznania.

10. Pracownice Fabryki Chemicznej J. Czepczynski S.A. (dawniej R. Barcikowski). Fotografia z lat 30-tych XX wieku. Ze zbiorów Muzeum Historii m. Poznania.

1928 r. Ze zbiorów Muzeum I listorii m.

Poznania.

12. Pracownicy oddziału firmy). Czcpczyński w Warszawie (?), 1930 r. Ze zbiorów Muzeum Historii m. Poznania

13. Centralna Drogeria nocą, lata 30-te XX wieku. Ze zbiorów Muzeum Ilistorii m. Poznania.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania 1991 R.59 Nr1/2 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry