WARSZTATY ZŁOTNICZE SZULCÓW I KRUKÓW W XIX I XX WIEKU 65

Kronika Miasta Poznania 1991 R.59 Nr1/2

Czas czytania: ok. 4 min.

Dzisiaj firma nadal siq powiększa - przy ulicy Pułaskiego powstają nowe warsztaty złotnicze, firma "W. Kruk" zaangażowana jest w działalność hurtowni jubilersko-zegarmistrzowskiej "Atu", zaś z okazji tak poważnego jubileuszu otrzymał Poznań elegancki salon jubilersko-zegarmistrzowski przy ulicy Paderewskiego.

Przypisy:

I T. Szulc - W Poznaniu i wokół niego. Poznań 1956 (maszynopis). Autor badając przeszłość rodziny natrafił na polską pisownię nazwiska, którą posługiwał się Franciszek Szulc a także na zapis "Schultz" w księdze cechu szewskiego 1790 roku. "Pierwszą była Niemka Kunegunda Dannert. Por. T. Szulc, W Poznaniu... 3 Ostatnim przedstawicielem był ks. Józef Schultz, zmarły w lalach dwudziestych XX wieku.

Por. T. Szale, W Poznaniu... 4 Tadeusz Szulc sugeruje, że znajomość J.N. Szulca z K. Libeltem mogła się zawiązać przez ich ojców, gdyż obydwaj byli członkami jednego cechu szewskiego. Por. T. Szulc, W Poznaniu... M.L. Trzeciakowscy, W dziewiętnastowiecznym Poznaniu, Poznań 1982 Z Zakrzewski, Ulicami mojego Poznania, Poznań 5 M.L. Trzeciakowscy, W dziewiętnastowiecznym Poznaniu, Poznań 1982 6 J. Eckhardt, Rzemiosło artystyczne do końca XIX wieku, W: X wieków Poznania, Poznań - Warszawa 1956, 1.3 Archiwum m. Poznania: "Księga Protokołów" - w 1855 roku zebrało się czterech członków aby rozliczyć kasę cechu złotniczego. 7 M.L. Trzeciakowscy, W dziewiętnastowiecznym Poznaniu, Poznań 1982 8 W lalach dziewięćdziesiątych XIX wieku przedzielono drzwi wejściowe uzyskując wąskie okno, w którym wystawiano przedmioty będące na składzie u Szulca. Por. T. Szylc, W Poznaniu... 9 Dziennik Poznański z dn. 15.XII 1891 r.

10 Mechanizm sprowadzono ze Szwajcarii II Adressbuchy z 1894 i 1896 r.

12 Reklama z Dziennika Poznańskiego z dn. 15 XII 1891 r.

13 Według Tadeusza Szulca 14 Wielkopolski Słownik Biograficzny, Warszawa 1981 15 Karol Gustaw Blau, Warsztat złotniczy w latach 1826-1850.

E. Jaśkowska, B. Starczewska, "Zlotniciwo poznańskie w okresie zaborów", Poznań 1972 (praca magisterska przechowywana w Instytucie Historii Sztuki UAM) Znanym złotnikiem był również Jan Blau, być może ojciec Karola Gustawa.

16 Kartoteka ewidencji ludności. Na karcie Antoniego Kruka wpisany jest syn Wawrzyniec, zamieszkujący na ulicy Wodnej u Skrzetuskiego (26 II 1886 r. i l V 1897 r.) 17 Wśród talarów znajdują się: lalar morawski Ferdynanda III z 1624 r., lalar saski z XVII w., talar arcybiskupa Salzburga Parisa (1677-1753), talar wielkiego księstwa Toskanii, księcia Cosima III (1670-1723), talary bawarskie z 1694,1770 r., księcia Maksymiliana Emanuela (1679-1727), księcia Maksymiliana Józefa z poło XVIII w., talary węgierskie z 1742 i 1782 r., ruble Piotra I z 1724 i 1729 r.

18 Patrz: podanie S. Szulca do Izby Rzemieślniczej z dn. l X 1939 (archiwum prywatne) 19 Cz. Łuczak, Położenie ekonomiczne rzemiosła wielkopolskiego w lalach 1918-1939, Poznań 1964 20 Wierzytelny rejestru handlowego z 1938 r., karta ewidencyjna Izby Rzemieślniczej w Poznaniu z dn. 14 V 1936 r. (archiwum prywatne) 21 Podanie do Izby Rzemieślniczej z dn. l X 1938 r. (archiwum prywalne) "*2,, Gtos Rzemieślnika" z 1938 r. Poznań - Polska zajęła drugie miejsce, otrzymała 32 medale, 4 nagrody honorowe. Prócz Szulca prezentowali galanterię złotniczą: Feist i Tyrała 23 Podanie do Izby Rzemieślniczej z dn. l X 1938 r. (archiwum prywatne)

K. Gieszczyńska- Nowacka

24 Akademia Ekonomiczna w Poznaniu 1926-1976, Warszawa - Poznań 1976 25 J. Sokolnicki, Zaginiony puchar, W: Tydzień, Magazyn Ilustrowany, Poznań 1976 26przegląd zegarmistrzowski i złotniczy. Gazeta handlowa rynku zegarmistrzowskiego, złotniczego, biżuterji, optyki, branż pokrewnych. Poznań 1925 nr 18 i 19 27Kurjer Rzemieślniczy, W: Kurier Codzienny 1949, nr 325 28 Wielkopolski Słownik Biograficzny, Warszawa 1981 29 Przegląd zegarmistrzowski i złotniczy... 30 Florian Krzyżaniak - najzdolniejszy uczeń Szulca został "dla nabrania znajomości wytwornej biżuterii i drogich kamieni" wysłany do Hannau i Paryża (według podania do Izby Rzemieślniczej) 31 Zawód złotnika posiadała córka S. Szulca - Danuta Sokolnicka, lecz nie pozwolono jej przejąć rodzinnej firmy 32 Kronika Miasta Poznania 1959, nr 4 oraz 1960 nr 4 331. Kuntzsch, Ghanz und Zauber des Schmucks, Leipzig 1978 34 Z. Zakrzewski, Ulicami mojego Poznania, Poznań 1985 35 Broszura z 1930 r. (archiwum prywatne) 36 Ilustrowany Kurier Polski 1962, nr 264 ,,40 lal pracy zawodowej i społecznej I Ienryka Kruka" 37 Poznańskie wspominki 1918-1939, Poznań 1973 1883 r. (Fot. nu lor)

2. W. Szulc. Zegarek kieszonkowy, 1883 r.

(Fol. autor)

4. St. Szulc. Pierścień biskupa Kioske, 1912 r. (Fot. autor)

3. W.Szulc. Zegarek kieszonkowy, 1883 r. (Fot. autor) okres międzywojenny (Fot. aulor)

7. St. Szulc. Łańcuch rcklorski dla Szkoły Handlowej w Poznaniu, 1926 r. (Fot. autor)

6. SI. Szulc. Odlew pierścienia, ok. 1919-1926 (Fot. aulor)

8. Si. Szulc. Pierścionek z kameą, okres międzywojenny (Fol. aulor) i Pewuki, 1929 r. (Fot. aulor)

11. L. Skrzcluski. Naczynie na olcjc, przed 1893 r. (Fot. aulor)

10. L. Skrzcluski. Pacyfikał, przed 1893 r. (Fol. aulor)

12. L. Skrzcluski. Pacyfikał, przed 1893 r. (Fot. autor) a u lor)

15. W. Kruk. Patera, 1910-1918 r. (Fol.

a u lor)

16. W. Kruk. Świecznik, przed 1919 r.

(Fol. a u lor)

17. W. Kruk. Papierośnica, przed 1919 r.

(Fol. a u lor)

19. W. Kruk. Patera, przed 1919 r.

(Fot. autor)

20. H. Kruk. Filigranowy koszyczek z monetami, okres międzywojenny. (Fot. autor)

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania 1991 R.59 Nr1/2 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry