"WR 7 ..hiR-.k , j'

Kronika Miasta Poznania 1991 R.59 Nr1/2

Czas czytania: ok. 1 min.

PoSE.'S

13. Zakład fotograficzny J. Turskiego. Portret nieznanego mężczyzny. Ze zbiorów Muzeum Historii m. Poznania.

14. Zakład fotograficzny I. Turskiego. Portret nieznanego dziecka. Ze zbiorów Muzeum Historii m. Poznania. »

7, ///u/ww A -:mik

15. Zakład fotograficzny K. Ignalowicza. Porlrel nieznanej młodej pary. Ze zbiorów Muzeum I listorii m. Poznania.

16. Zakład folograficzny J. Mackiewicza. Porlrel nieznanej rodziny. Ze zbiorów Muzeum Historii m. Po Cifc4 U gJWmrtan4t> RueBismarcn6j9

17. Zakład fotograficzny K. Sz.ymonowicza. Portret dziecka. Ze zbiorów Muzeum Historii m. Poznania.

18. Zakład fotograficzny A. i F. Zcuschnerów. Portret nieznanego mężczyzny. Ze zbiorów Muzeum Historii m. Poznania.

19. Zakład fotograficzny J. CieśTińskiego, dawniej F.. Mirskiej. Portret nieznanej pary. Ze zbiorów Muzeum Historii m. Poznania.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania 1991 R.59 Nr1/2 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry