POZNAŃSKIE WARSZTATY FOTOGRAFICZNE W LATACH 1844 - 1914

Kronika Miasta Poznania 1991 R.59 Nr1/2

Czas czytania: ok. 3 min.

Przypisy:l Marceli Molly, Przechadzki po mleSCle. T.I s. 179, Warszawa 1957 2 Marceli Molly, Przechadzki..., TI s. 134-135 3 Magdalena Warkoczewska, Poznań na slarej fotografii, Poznań 1967, s. 9 4 Kartoteka archiwalna ewidencji ruchu ludności w Poznaniu, Archiwum Państwowe m. Poznania 5 Adresbuch der Residenzstadt Posen, lata 1844-1914 6 Marceli Mott y, Przechadzki po mieście. T.I i II 7 Aleksander Maciesza, Historia fotografii polskiej w latach 1839 - 1896. Płock 1972 8 Ignacy Płażewski, Spojrzenie w przeszłość polskiej fotografii. Warszawa 1982 'Magdalena Warkoczewska, Poznań na starej fotografii. Poznań 1967 10 Wanda Mossakowska, Dagerotypy w zbiorach polskich, Wrocław, Warszawa, Kraków, Gdańsk, Łódź 1989 "Grażyna Plutecka, Juliusz Garstecki, Fotografowie nietypowi. Kraków 1987 12 Dotyczy okresu uprawiania dagerotypu (obraz fotograficzny uzyskiwany na blaszce srebrnej lub posrebrzanej, w zależności od kąta padania światła dającej obraz pozytywowy lub negatywowy, technika uprawiana w latach 1839 - 1860) oraz stosowania tzw. mokrej płyty tzn. wykonywania bezpośrednio przed fotografowaniem mokrego podłoża negatywowego, była to technika negatywowo - pozytywowa, uprawiana do ok. 1890 r. 13 "Nadwiślanin", 1862 r., nr 130, 10 grudnia 14 Maria Wicherkiewicz, Najmilsze miasto w: Poznańskie wspominki. Poznań 1960, s. 178 15 Marceli Mott y, Przechadzki... T.I s. 180 - 181 16 Grażyna Plutecka, Juliusz Garstecki, Fotografowie ..., s. 44 - 45 17 Lata działalności i adresy fotografów podane wg Kartoteki ewidencji ruchu ludności Poznania i Ksiąg Adresowych z poszczególnych lat. 18 Marceli Mott y, Przechadzki... T s.180 19 Adresbuch der Residenzstadt Posen, 1848 r. s. 243 20 Marceli Mott y, Przechadzki... TI s. 180 21 Grażyna Plutecka, Juliusz Garstecki, Fotografowie... s.49 22 Marceli Mott y, Przechadzki... TI s. 181 Grażyna Plutecka, Juliusz Garstecki, Fotografowie... s. 50-52 23 "Gazeta Wielkiego Księstwa Poznańskiego", 1844 r. s. 1039, 1046 24 "Gazeta Wielkiego Księstwa Poznańskiego", 1860 r. s. 6 25 yj zbiorach Muzeum Historii m. Poznania znajduje się fotografia przedstawiająca nieznanego mężczyznę wykonana w Szamotułach nr inw. MNP D 1323 26 Marceli Mott y, Przechadzki... T.I. s. 181 27 Marceli M otty, Przec hadzki... T.I s. 181, 182 28 Marceli Mott y, Przechadzki... T.I s. 183 29 Marceli Mott y, Przechadzki... T.I s. 183 Grażyna Plutecka, Juliusz Garstecki, Fotografowie... s. 48 30 "Nadwiślanin", 1862 r. nr 130, 10 grudnia 31 "Dziennik Poznański", 1864 r. nr 279, s. 4 32Magdalena Warkoczewska, Poznań..., s. 12 33 Marceli Mott y, Przechadzki..., T.I s. 181 Magdalena Warkoczewska, Poznań... s. 11, 12 Wielkopolski Słownik Biograficzny, Warszawa, Poznań, 1981 r. s. 871 34 Odbitki znajdują się w fototece Muzeum Historii m. Poznania, oryginały w Bibliotece U AM 35 Magdalena Warkoczewska, Poznań ..., s. 15 A Magdalena Warkoczewska, Poznań... s. 19 * 37 »Tygodnik Ilustrowany", 1877 r. s. 24 38 Przewodnik po Poznaniu, Poznań, 1904 r.

39 "Gazeta Wielkiego Księstwa Poznańskiego", 1853, nr 142 s. 4

E. Modlibowska

40 "Gazeta Wielkiego Księstwa Poznańskiego", 1850 r. nr 47 "Gazeta Polska", 1850, nr 79, s. 340 41 "Posener Zeitung", 1857, nr 155, s. 7 42" Posener Zeitung", 1857, nr 404, s. 4 "Gazeta Wielkiego Księstwa Poznańskiego", 1857 r. s. 4 43 "Gazeta Wielkiego Księstwa Poznańskiego", 1854 r., nr 137, s. 4 44 "Dziennik Poznański", 1862 r. nr 17, s. 4 45 "Dziennik Poznański", 1860 r. nr 50, s. 3 46 "Gazeta Wielkiego Księstwa Poznańskiego", 1859 r. nr 117, s. 5 47 "Dziennik Poznański", 1864 r., nr 128, s. 4 48 "Dziennik Poznański", 1886 r., nr 94 s. 2 49 "Dziennik Poznański", 1861, nr 47, s. 3 50 "Dziennik Poznański", 1863 r. nr 127, s. 5 51 "Nadwis'lanin", 1862 r. nr 49 s. l, 2

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania 1991 R.59 Nr1/2 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry