WAMP

Kronika Miasta Poznania 1991 R.59 Nr1/2

Czas czytania: ok. 2 min.

10. Salon. IIolcl "Bazar" w Poznaniu (1922 - 24). Proj. Edmund Wccławski. Nie zachowany.

11. Sypialnia. Hotel "Bazar" w Poznaniu (1922-24). Proj. Edmund Weclawski. Nie zachowana.

'"

"

........

....

--:;.

, '?"

, .

..

..

,-..

't...

.'ł.

.::::: = ., , .... --= -:::::=- ł ) .

'< \.

\,.. ( ...

>, iłI

, f,

II

..... .

.c ł

....

..

.,

..

.....

....Y' .l , '. . " .tIt .

,.,'c. , ... "

ł' ,

.0

ł,

"", l: '\ ł.. ·

, ... ,

, ,e.

1\

-f .. ,.

t ..."" ,

:.

l it, " " . ł'" J.. f -...., J' ., f et ;. .

Ił ;.

, " , .

.. '* li , ,$

,." , .

... . ' \ .--.", \ \, · . . I. .

J \ t . \

': .

"

.1 ,

,.

" 'ł .. i " \{- 1\. ... ił) · -4 .. , ł'\ 'I 'ą \ , \ ., ....r: LJ r:: " .

z

:.:2 JJ S "':; U J >..>

'""":j c:: ::I ,... c: :-:!

.--.

,... ..... ,...

..--.. ....r: u -.. J :ł

"":j "" Lor: ...; u Q Q.. -...c u >.

> ..,.

o c o r:: Jj ::J ,... c: Lo :::I --C ..--.. (">.. L. r:: CJ c ri r::: -ł-- ;:

14. Projekt bufetu (1946 -48). Rys. Edmund Węclawski. Wlasnos'c prywatna. (Fot. autor) Ix _ Kabr me ar.. ; BOCZYNSU POZNAŃ · FOCHA Lf 'UARSZAUA - · »« ! » ff «& 11

15. Reklama firmyJ.Sroczyński -Fabryka Mebli Artystycznych (1935). Proj. Edmund Węclawski.

. ) x J.

7* f »fi

, */,

«i {....

Z r »<0> Jr g » » *

16. Scrwantka (ok. poło lat trzydziestych). Proj. Edmund Widawski Własność prywatna. (Fot. autor)

17. Projekt serwanlki (1946 - 48). Rys. Edmund Wccławski. Własność prywatnab - r o L, t A-C. .

18. Projekt mebli (1946 - 48). Rys. Edmund Weclawski. Własność prywatna.

19. Stolik z garnituru mebli gabinetowych (ok.

pol. lat trzydziestych). Proj. Edmund Weclawski. Własność prywatna. (Fot. autor)

20. Fotel z garnituru mebli gabinetowych (ok.

pot. lat trzydziestych). Proj. Edmund Weclawski. Własność prywatna. (Fot. autor)

22. Hiurko z garnituru mebli gabinetowych, detal (1. pol. lat trzydziestych). Proj. Lidmund Weclawski. Własność Izby Skarbowej w Poznaniu. (Fot. autor) tych). Proj. Edmund Weclawski. Własność Izby Skarbowej w Poznaniu. (Fol. autor)

24. Szafa gabinetowa, delal - intarsja na wcwnęlrzncj stronic drzwi (ok. pot. lat trzydziestych). Proj. F.dmund Wecławski (?). Własność prywatna. (Fot. aulor) watna. (Fot. autor)jRS Nie zachowane.

S' 27. Zamek wBierzgłowie k.Torunia. Korytarz pierwszego piętra (1935 - 36). Proj. mebli Edmund Weclawski. Nie zachowane. Jastrzębowski. (Fot. R. Rau)

29. Krzesło z tego garnituru. (Fot. R. Rau) Proj. Józef Czajkowski. (Fol. R. Rau)

31. Krzesło z garnituru mebli gabinetowych (1925).

Proj. Józef Czajkowski. (Fot. autor)

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania 1991 R.59 Nr1/2 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry