FABRYKA MEBLI ARTYSTYCZNYCH JÓZEFA SROCZYŃSK1ECO.

Kronika Miasta Poznania 1991 R.59 Nr1/2

Czas czytania: ok. 1 min.

znakomitą, skrótową uwagę Mieczysława Porębskiego dotyczącą źródeł i charakteru form polskiego pawilonu na wystawie paryskiej. W: Tegoż, Ten kraj. "Pismo" 1983 nr 5, s. 52. 37 Zakupiony w salonie firmy przy ulicy Focha 13 lutego 1934 roku (zachował się kwit sprzedaży). Do Muzeum Narodowego w Poznaniu, Oddziału Rzemiosł Arlystycznych kupiony w 1979 roku. Inwentarz Działu Mebli MNP nr Rd. 1249. A Z o b. Inwentarz Działu mebli MNP, nr Rd. 1440.

35 Zo b. Antoni Liedtke, Zamek Bierzglowski. Op. cit, apartament biskupa Okoniewskiego.

40Cytowana korespondencja i dokumenty związane z procesem przejęcia zakładu przez państwo w posiadaniu Marii Sroczyńskiej.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania 1991 R.59 Nr1/2 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry