SPIS TREŚCI

Kronika Miasta Poznania 1991 R.59 Nr1/2

Czas czytania: ok. 2 min.

WSTĘP REDAKCYJNY . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . .7

DZIAŁ HISTORYCZNY

1. W. Lip ow i c z: Fabryka mebli J. Sroczyńskiego. Z dziejów meblarstwa poznańskiego w l poł. XX wieku. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 2. Z. D o l c z e w s ki: Fabryka mebli Zeylanda w Poznaniu w 2 poł. XIX wieku. .23 3. J. Sku ra to wicz: Domy towarowe Poznania na przełomie XIX i XX wieku. .33 4. E. M o d l i b o w s k a: Zakłady fotograficzne Poznania w 2 poło XIX wieku. .41 5. K. G i e s z c z y n s ka - N o wa c ka: O warsztatach złotniczych Kruków i Szulców od 2 poło XIX wieku do 1939 roku. . . . . . . . . .51 6. A. Ł u c z ak: Firma Kruków. . . . . . . . . . . . . . . . .67 7. W. C z e p c z y ń s ki, uzu p. Leszek Gustowski: Historia Centralnej Drogerii J. Czepczyński w Poznaniu. . . . . . . . . . . .80 8. W. Karolczak: Reklama handlowa w dawnym Poznaniu (do 1918 r.). .111 9. Premiowanie okien wystawowych w Poznaniu. .127

DZIAŁ BIEŻĄCYl. K. P o d e m s ki: Zachowania wyborcze w Wielkopolsce 1984-1990. 2. A. Z a r z y c ki: Z dni Cyryla Ratajskiego. . . . . . . .

.131 .149

Z ŻAŁOBNEJ KARTY

1. W. Ja mrozek: Stanisław Michalski (1928-1990). . . .

2. Z. K a n d z i o r a: Pamięci Redaktora Tadeusza Świtały.

.155 .158

MISCELLANEA

1. W. Ma i sei: Napad szlachty wielkopolskiej na ratusz poznański (1692). .163 2. A. G u Iczyński: Odznaki władzy nadburmistrza i prezydenta Poznania .169 3. A. Kusztelski: Pierwszy klasztor bernardynów w Poznaniu (Z prac nad katalogiem zabytków Poznania). . . . . . . . . . . . . . . . .180

KRONIKA

1. T. Ś w i t a ł a : Kronika wydarzeń w 1989 r. (część druga).

2. A. Król: Przegląd wydarzeń (styczeń -czerwiec 1991). .

.185 .224

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania 1991 R.59 Nr1/2 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry