WIEŻA PRZY KOŚCIELE ŚW. MARCINAchcą być tylko zwykłymi zjadaczami chleba, ale dbałymi członkami ukochanego kościoła świętomarcińskiego, który teraz przetrwa może jeszcze wieki całe. Jak wielką była do tego ta ofiarność parafii i ludzi dobrej woli na wieżę i wewnętrzne jej urządzenie i zewnętrzne przyozdobienie złożyli, warto zapisać tutaj na wieczną pamiątkę dla parafjipo wojnie wyczerpanej wskutek dewaluacji legatów i kapitałów, o czem się wierzyć nie chce, że parafja i przechodni życzliwi kościołowi św. Marcina chrześcijanie złożyli tylko na ten cel 137.048,66 zł. na wieżę, dzwonnicę, zegar, pokrycie kopuły etc.

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania: Antologia 1990 R.58 [Nr3/4]

Czas czytania: ok. 3 min.

Na wieży zawieszono grupę, wykutą z piaskowca polskiego, przedstawiającą znaną scenę z życia św. biskupa Marcina, patrona tutejszej parafji, kiedy do rycerza biskupa podbiega żebrak w łachmanach, proszący o wsparcie. Św. Marcin nie mając ńic przy sobie krótko się decyduje po żołniersku. Chwyta za swój płaszcz rozcina go i połowę oddaje żebrakowi. Symbol najpiękniejszej zasady Chrystusa "Coście jednemu z najmniej szych uczynili, mnieście uczynili ". Obyśmy wszyscy patrząc na wyrazisty ten symbol czynnej miłości bliźniego zawsze go nosili w pamięci, a czynem poparli. N am i ludzkości najlepiej z tern będzie. Rzeźbę wykonał znany i ceniony nasz artysta rzeźbiarz p. Marcin Rożek, a poświęcona po wykończeniu została bez rozgłosu dnia 31 maja 1929 r. przez proboszcza świętomarcińskiego z rusztowania, które tam stało. Teraz więc po ukończeniu, niech wieża ta odtąd stoi znowu na chwałę Bożą dla której powstała, jako symbol głębokiej wiary, która ją postawiła z tern gorącem pragnieniem, by ten Chrystus tam na wyżynach zawieszony trzymał straż nad ukochanym naszem Poznaniem, by kochał wiarę swoją św. i dał się dla niej, gdyby tego zaszła potrzeba, porąbać, jak dawni nasi rycerze. - By dzieje swoje układał znowu na zasadzie wiary św. we wszystkich warstwach społecznych; by u wszystkich zapanowało to głębokie przekonanie: "Christus vincit, Christus regnat,Christus nunc et in aeternum" (Chrystus zwycięża, Chrystus panuje, Chrystus teraz i po wszystkie wieki). Temu samemu celowi niech służą i w dalsze wieki stare wiekowe nasze dzwony, które przeszło wiek wisiały w starej, biednej dzwonnicy, kiedy chorągiewka wywieszona na niej podaje rok 1777 jako rok jej powstania obok patrona kościoła św. Marcina. Niech odtąd dzwony nasze umieszczone w godnem miejscu głoszą chwałę Bogu, ład i karność obywateli Najjaśniejszej Rzeczypospolitej do końca wieków.

Na nowej i pięknej wieży zawieszone niech nadal tak jak w dalekich już wiekach, bo od roku 1563 służyły wiernie dziadom i pradziadom naszym w chwilach smutku i bólu, lecz i w chwilach radości i wesela życia swojego niech i teraz nam w rodzinie i w całej Najjaśniejszej Rzeczypospolitej nadal w przyszłości najwierniej służą.

[ KMP 1929, nr 3 ]

Ks. Wacław Mayer

PRZYPISY.

l Już pO napadach Szwedów i Brandenburczyków w r. 1655 i w następnych , latach, gdzie prawie cały Poznań zniszczono, a szczególnie Sw. Marcin za murami, jak zwano wtenczas par. św. Marcina, ówczesny proboszcz Andrzej Wilczkiewicz, którego dzielne rządy nad parafją trwały od roku 1670 - 1680 wystawił wieżę od wschodniej co prawda strony kościoła, gdzie od zewnątrz kościoła po bokach wielkiego ołtarza wystające dwie szkarpy jasno na to wskazują. A następca jego Andrzej Chrościński, będąc proboszczem na św. Marcinie od r. 1692 - 1721, więc prawie lat 30, jeszcze dawną wieżę upiększył, dając jej dwie kopuły. Musiano jąjednak zerwać w r. 1745, ponieważ groziła upadkiem. Łatwo tę wieżę dostrzec można, oglądając w Księdze Pamiątkowej miasta Poznania, wydanej w r. 1929, nakładem Magistratu stołecznego miasta Poznania, na stronie 40., gdzie na umieszczonym ogólnym tam widoku miasta Poznania z r. 1740 Nr. 5., okazale właśnie przedstawia się ta wieża i cały św. Marcin, podnosząc estetyczny wygląd bogatego naonczas w wspaniałe budowle kościelne naszego miasta Poznania.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania: Antologia 1990 R.58 [Nr3/4] dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry