ROZSZERZENIE GRANIC POZNANIA 281 W dniu 1. stycznia 1925 liczył w takich warunkach "wielki" Poznań: Mieszkano, cywilno w tern rzymsk - kat. protest. izraelito innych . nieznane Poznań 193 251 184 134 6932 1698 487 Główna 6764 6 542 152 70 KomandoIja 345 336 9 Rataje 1426 1411 10 5 Starołęka Mała 2162 1956 194 12 Winiary 4217 4118 87 6 6 N aramowice 281 278 3 Dębieć 1386 1329 56 l Wielki Poznań 209 832 200 104 7 443 1704 581 t.j. % 100 95,37 3,54 0,81 0,28

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania: Antologia 1990 R.58 [Nr3/4]

Czas czytania: ok. 1 min.

Liczby powyższe podajemy z wyraźnem zastrzeżeniem; tak np. liczby Rataj i Dębca są te same co w r. 1921. Liczbę ewangelików i innych wyznań niekatolickich przyjęto w tej samej sile co w r. 1921, choć na całej linji od czasu owego stwierdzono znaczny ubytek żywiołu niekatolickiego (w Poznaniu samym zmiejszył się poczet protestantów z 8 759 do 6 932). Chodzi nam tutaj tylko o zobrazowanie sprawy dla ogólnej orjentacji. Przyrost ludności wynikający z przyłączenia gmin jest nieznaczny. Terenowo natomiast rozszerza się miasto prawie w dwójnasób. Ogólne powiększenie obszaru obejmuje 3170 ha 73 a 14 m 2 , w tem gruntów zabudowanych 132,98,94 ha, niezabudowanych 2,614,72,64 ha, pod drogami i placami publicznymi 344,20,64 ha, wód 78,80,92 ha. Zabudowań podano ogółem 2.601, w tem mieszkalnych 880, przemysłowych 737, gospodarczych 984.

[ KMP 1925, nr 1 ]

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania: Antologia 1990 R.58 [Nr3/4] dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry