ZAPISKI

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1929 R.7 Nr1

Czas czytania: ok. 1 min.

Dziejów domowych Cy,:.'usa. późniejszego tłumacza D)Orleans'a Historji hiszpańskiej, i ks. Giecego, autora Ziemiopisma i licznych kazań. Najchętniej słuchał Hoene zapewne wykładów matematyki, w którym to przedmiocie miał później rozgłos pewien zdobyć. Nauczycielem Hoenego w matematyce i fizyce był Jan Krzewski, wcale dobry i biegły w swoim fachu 17) zajmował się również miernictwem i był m. in. autorem planu m. poznania, sporządzonego w r. 1785 z polecenia Kapituły h&.

11) Wierzbowski l. c. str. 206 n 26.

18) Plan ten wydany został w r. 1926 przez Urząd pomiarów ruia.

sta Poznania.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1929 R.7 Nr1 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry