NIEDOLE KARMELITANEK POZNAŃSKICH W R. 1704klauzurę, która jest w miejskim murze, na ziemię obalono, goście pilnowali i szanc tam usypali i trupami byliśmy koło okien naszych obłożone, tylko nasza pociecha była w Przenajświętszej Matce Bożej Dobrodziejce naszej Częstochowskiej. A gdyśmy się w kupce wszystkie obaczyły, nie wiedząc, co się z którą stało, bo właśnie w takich niebezpieczeństwach Ta nas obroną Swoją zastawiała. Za co mój Dobrodzieju prosiemy podziękujcie W. Mość i oddajcie na zawsze do łaski i Macierzyńskiej opieki i (w) swoich Świętych modlitwach miejcie, bo my też w naszych grzesznych życzliwie Pana Boga za WMściów codziennie prosiemy.

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania: Antologia 1990 R.58 [Nr3/4]

Czas czytania: ok. 2 min.

W Poznaniu, w klasztorze naszym Najś. Imienia Matji, dnia 22 Iunii 1705.

W. M. Dobrodzieja najniższa sługa Siostra Agn(i)eszka od Pana Jezusa Baranka, Karmelitanka Bosa.

II.

Przewielebny w Chrystusie Mci Xięże Przeorze Dobrodzieju nasz! Mając tak dobrą okazją przez W. Ojca naszego wizytatora i osobą jego, (o com prosiła) i najniegodniejszą literą swą podziękować W. M. Dobrodziejowi i za oświadczoną łaskę w wotywach solennych i świątobliwych modlitwach za najmilszą chorą nasze matkę Eufrazją, która dotąd z Boskiej łaski i przyczyny Panny Przenajś. Częstochowskiej przy życiu i cokolwiek lepszem zdrowiu zostaje, gdyż kiedym na to święte miejsce niedawno posłała, nie było żadnej nadziej i życia, owszem rozumienie prędkiej śmierci. Panu Bogu naprzód i Przenajświętszej Pannie Częstochowskiej podziękowawszy i W. M. Dobrodziejowi z świątobliwymi ojcami uniżenie dziękuję za ś. modlitwy i ważne bardzo przed majestatem Boskim, doznawszy ich, o dalsze upraszając i żeby nas do końca Pan Bóg i Panna Przenajświętsza broniła od wszystkiego złego.

Zostaję z siostrzyczkami Siostra Agn(i)eszka od P. Jezusa, Karmelitanka Bosa.

12 Augusti 1705.

Na tern urywa się korespondencja S. Agnieszki.

[ KMP 1931, nr 1 ]

PRZYPISY.

l Jarochowski Kazimierz, Oblężenie miasta Poznania przez Patkula. Roczniki Tow. Przyj. Nauk Poznańskiego X. Poznań, 1878, str. 277 i nast. 2 Tamże, str. 277-329.

3 Obraz historyczno-statystyczny m. Poznania w dawniejszych czasach. Poznań, 1838, II, str. 356-365. 4 Ruciński, Przewodnik po Poznaniu. 1920, str. 128.

5 "Tomus primus miraculorum B. V. monasterii Cestochoviensis" k. 254255.

6 Był nim wówczas o. Izydor Krasuski 7 Bombami zapalającemi.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania: Antologia 1990 R.58 [Nr3/4] dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry