PRZ\3FPA DO PRAWA MIEISKIEGO W POZNANIU W IATAOI 1576 - 1600 195

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania: Antologia 1990 R.58 [Nr3/4]

Czas czytania: ok. 1 min.

i dzieci do Krakowa. W Poznaniu kanydat taki miał tylko kupić w mieście realność. 14 Patrz księga przyjęć, varia 58, str.l.

15 Tablica I. Miejsce pochodzenia.

* os [1« 3 TT co Ziemie: i» 03« Wielkopolska 13 10 13 45 24.2 Inne ziemio Polski 1 4 6 3,2 Sla.sk 3 8 3,2 Czechy 9 1 0,5 Węgry 2 1,1 Niemcy 2 1,1 Wioc hy 1 o,s Ucz p odań iii mie i scowości . 29 30 27 123 66,2 Suma 53 41 43 49 186 IOWł 16 Tablica II. Podział zawodów.

to 9 1! N azwa przemysłu: B.£ T ch N Przemyśl żywnościowy. 5 9 14 ił. O , 7,0 , , odzieżowo tkacki 10 1 11 11.7 5,6 " skorniezv ->0 (i 2, i S7.fi 13.4 metalowv. 8 t U) 10.6 5,1 7 - i 7..". .(.(i . , budowlany I -I . ",.1 2.6 Inne przemysły I zawody 1 H 10 10,1 ! 5.1 Handel I komunikacja 8 a 11 11.7 5.6 Suma obywateli o znano zawodach (i i ;w Mi 1 OU» li 18,0 Suma obywateli o niezn. zawód. 8(i Ki 102 52,0 Hazom 147 49 196 - KK)(Yo

17 Gilewicz: I. c, str.410.

* Z. Zaleski; Przemysł skórzany w średniowiecznym Poznaniu. Kronika m.

Poznania, R. VI, str.312.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania: Antologia 1990 R.58 [Nr3/4] dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry