PRZYJĘCIA DO PRAWA MIEJSKIEGO W POZNANIU W LATACH 1576 - 1600 191

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania: Antologia 1990 R.58 [Nr3/4]

Czas czytania: ok. 2 min.

Przemyśl oi1ziczowv 1 tkacki.

Kra w cv 4 i) .i 11> r> .

!) 3.3 I i Czapnicy .) 3 o i o 13 U) 1.2 11 Sukiennicy » -j i.i in S :i.") 4,!) :;.:1 i".

Plociennicy '1 .> 3 .) li 2,0 1.3 12 Postm - ftnczc l l O.:i 0.2 ) Pasamonik l 0,2 0.1 \ Razem 12 IT . >.) 3« 2.1 14.2 tt.i S5

Handel i komunikacja.

o o 1(5 ?o S c' i. o m os os 1(5 1(5 2.4 o o 00 i-i 7 Rodzaj za'wodu 1 1 1 1 :) 00 . 05 tą Jf 1(5 l 1(5 \J Kupcy l 4 4 9 1.2 0,8 ? Krojown. sukna - 2 l 3 0,4 0.3 3 Winiarz o l l l l - 4 0,6 0.4 3 Księgarze O - l l l 5 0.7 0,5 4 Aptokarzc - 2 4 2 l !) 1.2 o.S A Woźnice 2 2 3 20 .... 2!) 4,1 2.7 20 '" Razem i> <r i) 30 !) :.o 8.3 S.5 41

Za wody wolu e i u nysie w u.

Balwierze l (i ;i o 12 1,7 1,1 !t MUZYQV l l .> ., - (i 0,8 O,(i 5 Malarze - l - o l 4 0.0 0,4 4 . Mincerze - - - - l l 0,1 - l Soltvsi 2 - - l l 4 0.0 0.4 > Razem 3 3 l 8 fi ."i 27 3,8 2,51 *1

Sil izba niej * <a.

Słudzy l 2 - O 0.8 0,0 Razem l 2 - ;) - li 0,8 O,(i IM

VI. Z a koń c z e n i e. Przedstawiłem w rozdziałach poprzednich, na jakich warunkach w latach 1576 - 1600 przybysz uzyskiwał prawo miejskie w Poznaniu (rozdział II), skąd pochodził (rozdział IV), oraz do jakich zawodów należeli poszczególni przybysze (rozdział V). J ak widzimy - niewyzyskane dotąd źródła rękopiśmienne przyjęć do obywatelstwa zawierają mnóstwo bardzo ciekawych wiadomości. Gros emigrantów pochodzi z Wielkopolski, stanowią bowiem 33,6% ogółu przyjętych, oraz ze

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania: Antologia 1990 R.58 [Nr3/4] dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry