PRZYJĘCIA DO PRAWA MIEJSKIEGO W POZNANIU W LATACH 1576 - 1600 181

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania: Antologia 1990 R.58 [Nr3/4]

Czas czytania: ok. 2 min.

Tablica 1

{etu Z poza granic Polski i Sląska przybyło najwięcej osób z N i e m i e c - 7 7 osób (7,2%), dalej następuje Szkocja, z której przyjęto 10 osób (0,9%) i Włochy z9 osobami (0,9%). Przybysze z Włoch - to przeważnie murarze przynoszący do Poznania nowe formy budowy w stylu Odrodzenia, Szkoci natomiast - to element kupiecki, uchodzący z kraju z powodu prześladowań religijnych. Obywatelstwo miejskie przyjął Grek, pochodzący z wyspy Kefalonji* (r. 1590, fol. 67. "Jacobus Barketinn Graecus de Insula Cephalonia"). Z Czech przybyło 4, z Węgier - 1, Francji - 1, Szwecji - 1, Niderlandów - 4, Belgji - 2. , Obcych z zagranicy, nie licząc Sląska przybyło 147, czyli 13,9%.

Marian J.Mika

Z powyższych danych widzimy, że głównym ośrodkiem, skąd napływa ludność do Poznania, -to miasteczka i wsi Wielkopolskie, oraz , Sląsk. Nieznaczny tylko procent przypada na resztą ziem polskiech i zagranIcę.

Tablic« 2.

I 1 o s c p r z y b Y 1 Y c li w n k r e s a c li 5 - I e 1 11 I c li.

w» . i . .

SS ość przybyłych 189 202 180 287 198 1005 Srednia roczna . 37.8 40.4 37.8 57,4 39,6 42.6

Tablica 3.

l' o c li o (1 z <. u i c n o w o i> r /. y j c 1 y c h.

. J-ł cała 0* S! u 1 1 . 1 E"7 CO <ffi3. es <0>.- -AB en r--U") aę E ct?s.

-W miast 82 70 98 144 108 508 07,7 47,7 30 30 42 S2 5!) 243 32,3 22,8 Suma obywateli o znano miejsc. 112 100 140 220 167 751 UKI»j. 70.5 Bez pod. miejsc. 77 90 4« 01 31 3U 29,5 Kaze i n r 189 202 189 287 198 1005 - 1011j»

Tablica 4.

I l ość s z 1 iic h t Y P r z y j ID uj ą c ej pil a \ \ u ID i ej s kic.

S D OT» ca t s i ET car» »j-» Szlachty przybyło. U? 10 14 10 52 'p> w stosunku tło ogółu . . . 4.4 5.2 4.8 5.0 4.8

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania: Antologia 1990 R.58 [Nr3/4] dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry