WŁOSI W POZNANIU NA PRZEŁOMIE XV NA XVI WIEK

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania: Antologia 1990 R.58 [Nr3/4]

Czas czytania: ok. 2 min.

165 vVicherkiewiczowa, Rynek poznański i jego patrycjat. Poznań, 1925, str.

152-153.

166 Acta consularia Pozn. 1494-1507, k. 20v; Wierzbowski, Matricularum III, Supplementum, nr 244.

167 Acta consularia Pozn. 1494-1507, k. 22.

168 Acta scabinalia Pozn. 1483-1497, k. 209; Wierzbowski, Matricularum III, Supplementum, nr. 247.

169 Zeissberg, op. c, str. 379; wymienione tu błędnie imię Mirica Jakób należy sprostować na Jan, por. zresztą indeks str. 334 i 436. Mirica jest identyczny z Heydekiem, błędu tego uniknął Ptaśnik, Kultura, str. 158, znający dobrze osobę Heydeka ze sprawy Wita Stwosza. 170 Ptaśnik, Bonerowie. Rocznik krak. VII. Kraków, 1905, str. 26, przypisek 1.

171 Warschauer, Stadtbuch von Posen, 1892, str. 300-301.

172 Ptaśnik, Kultura włoska, str. 120.

,łJ Dogiel, Codex diplomaticus Regni Poloniae, 1, str. 435.

174 Kniaziołucki, Johann I Albrecht. Leipzig, 1875, str. 23.

175 Kroniki Bernarda Wapowskiego część ostatnia 1480-1535, wyda. Józef Szuj ski, Kraków, 1874, str. 16-17.

176 Wierzbowski, Matricularum Regni Polonae summaria, II, nr. 172.

177 Kroniki Bernarda Wapowskiego, str. 16.

178 Papee, Jan Olbracht w Historji politycznej Polski. Cz. I. Kraków 1920, str. 606.

179 Acta terrestria Poznaniensia Nr. 23, k. 1 w Archiwum państwowem w PoznanIU. 180 Codex diplomaticus, I, str. 435-438.

181 Papee, op. c. I, str. 589-590.

182 Lewicki Codex epistolaris, saeculi decimi quinti. Kraków, 1894, III, str.

412, nr 396.

183 Kniaziołucki, op. c, str. 25, 57, przypisek 80 według Miechowity.

184 Wapowski, op. c, str. 17 podaje pobyt posłów roczny.

iss Wierzbowski, Matricularum, II, nr. 288. 186 Papee, op. c, str. 606.

187 Acta scabinalia Pozn. 1460-1463, k. lIv.

188 Kaczmarczyk, Akta radzieckie poznańskie. 1. 1434-1470. Poznań, 1925, nr. 900, 901. 189 Kodeks dypl. Wielkopolski V, nr. 320, 323 i 585.

190 Acta advocatalia Pozn. 1514-1516, k. 21v.

191 Acta advocatalia Pozn. (tcrtius) 1514-1516, k. 100.

192 Tamże, k. 21; Acta causarum coram advocato et scabinis Poza 1521-1533, k. 71v.

193 Acta causarum . . . k. 73v.

194 Acta advocatalia 1514-1516, k. 83v, 110.

195 Tamże, k. 141, 142, 142v.

196 Acta advocatalia Pozn. 1521-1536, k. 66.

197 Tamże, k. 76, r. 1529.

, 198 Ulanowski, Acta capitulorum II, nr. 1839.

199 Schleese, Die Handelsbeziehungen, str. 211, 225, 242, 243.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania: Antologia 1990 R.58 [Nr3/4] dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry