WWSI W POZNANIU NA PRZEWMIE XV NA XVI WIEKlewski pozwalający im przebywać w Polsce. Baiaban, Dzieje żydów w Krakowie i na Kazimierzu. Kraków, 1912, I, str. 65. 87 Acta causarum coram advocato et scabinis 1521-1533, k. 30.

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania: Antologia 1990 R.58 [Nr3/4]

Czas czytania: ok. 3 min.

88 Acta advocatialia Pozn. (tertius) 1521-1536, k. 12.

89 Acta causarum . . . 1521-1533, k. 32v i 33.

90 Tamże, k. 36v.

91 Tamże, k. 37v.

92 Metryka kor. XXXVI, 434; Wierzbowski, Matricularum IV, 2 nr. 13737.

Bersohn, Dyplomatarjusz dotyczący żydów w dawnej Polsce. Warszawa, 1910, nr. 468, daje błędną datę 1527 i przedmiot sporu "zboże ". 93 Acta iudicii civilis Pozn. 1522-1524, k. 24.

94 Tamże, k. 26v.

95 Acta causarum coram advocato et scabinis 1521-1533, k. 43.

96 Acta iudicii civilis Pozn. 1522-1534, k. 26v.

97 Tamże, k. 29v.

98 Tamże, k. 32.

99 Acta causarum coram advocato et scabinis 1521-1533, k. 56.

100 Acta iudicii civilis Pozn. 1522-1534, k. 36.

101 Acta causarum coram advocato et scabinis 1521-1533, k. 59.

102 Tamże, k. 71 v.

103 Acta advocatialia Pozn. (tertius) 1521-1536, k. 21.

104 Metryka kor. XLVII, 313-315, Wierzbowski, Matricularum IV, 2 nr. 16337.

105 Acta causarum coram advocato et scabinis 1521-1533, k. 6, 6v, 9, 103v.

106 Metryka kor. XXXV, 247, Wierzbowski, Matricularum IV, 1 nr. 3082.

07 Regestrum exactionis integre ann i 1514, str. 3.

08 Kutrzeba, Szos królewski w Polsce w XIV i XV wieku. Kraków 1900, str.

48.

Acta consularia Pozn. 1507-1525, str. 216.

Acta scabinalia Pozn. 1512-1526, k. 137v.

Tamże, v. 139v.

Acta iudicii civilis Pozn. 1522-1534, k. 9.

Acta consularia Pozn. 1507-1525, k. 267.

Ulanowski, Acta capitulorum II, nr. 1817.

Acta consularia Pozn. 1507-1525, str. 274.

Acta iudicii civilis Pozn. 1522-1534, k. 11; Acta consularia Pozn. 15071525, k. 160v.

Acta iudicii civilis Pozn. 1522-1534, k. 67v.

Tamże, k. 90.

Acta advocatialia Pozn. (tertius) 1521-1536, k. 137v.

Acta causarum coram advocato et scabinis 1521-1533, k. 33, 33v.

121 Tamże, k. 159v i Acta consularia Pozn: 1507-1525, str. 279.

Acta scabinalia Pozn. 1512-1526, k. 99v.

123 Acta iudicii civilis Pozn. 1522-1534, k. 24.

Acta advocatialia Pozn. (tertius) 1521-1536, k. 201.

125 Acta scabinalia Pozn. 1526-1534, k. 208v.

Kazimierz Kaczmarczyk

126 Regestrum exacti6nis unius integrae 1534, str. 3.

127 Acta advocatialia Pozn. (tertius) 1522-1534, k. 76.

128 Ulanowski, Acta capitulorum II, nr. 1839. t 129 Acta scabinalia Pozn. 1512-1526, k. 159; Acta consularia Pozn. 1507-1525, str. 279. 130 Acta causarum coram advocato et scabinis 1521-1533, k. 22; Acta scabinalia Pozn. 1512-1526, k. 160, 177; Acta iudicii civilis Pozn. 1522-1534, k. 2, 7, lIv.

131 Metryka kor. XXXIV, 247; XXXVll, 303, XLVII, 313.

132 Metryka kor. XLVII, 313.

133 Acta advocatialia Pozn. 1521-1536 (tertius) , k. 177v.

134 Ptaśnik, Kultura włoska, str. 86.

135 Kaczmarczyk, Libri iuris civilis Crac. 1392-1506, Kraków, 1913 nr. 9186; Ptaśnik, Gli Italiani a Cracovia, Roma, 1909, str. 87.

136 Warschauer, Stadtbuch von Posen, str. 303, nr. 171.

137 Schleese, Die Handelsbeziehungen Oberdeutschlands, insbesondere Nurnbergs, zu Posen im Ausgange des Mittelalters. Zeitschrift der hist. Gesellschaft fur die Provinz Posen. XXIX, 1915, str. 258-259. , 138 Gumowski, Wpływy polskie na pieniężne stosunki Sląska w pierwszej połowie XVI wieku. Kraków, 1915, str. 32; Ptaśnik, Kultura włoska, str. 146. 139 Acta consularia Pozn. 1507-1525, str. 188.

140 Tamże, str. 199; Acta castrensia Pozn. nr. 866, k. 505.

141 Warschauer, Stadtbuch von Posen, str. 309-310, nr. 209, 210, 216.

142 Wierzbowski, Matricularum III, nr. 2022.

143 Acta consularia Pozn. 1507-1525, str. 18.

144 Tamże, str. 17.

149 Tamże, str. 28.

146 Tamże, str. 28.

147 Acta causarum coram advocato et scabinis 1521-1533, k. 5.

148 Tamże, k. 9.

149 Tamże, k. 6v.

150 Acta causarum coram advocato et scabinis 1521-1533, k. 103v.

151 Tamże, k. 104v.

152 Tamże.

153 Acta consularia Pozn. 1507-1525, str. 153.

154 Acta consularia Pozn. 1494-1507, k. 115.

155 Acta causarum coram advocato et scabinis 1521-1533, k. 21.

156 Acta iudicii civilis Pozn. 1522-1534, k. 45v.

157 Acta causarum coram advocato et scabinis 1521-1533, k. 76.

158 Acta consularia Pozn. 1494-1507, k. 16.

159 Acta advocatialia Pozn. 1521-1536, k. 3v.

160 Die polnische Geschichtschreibung des Mittelalters. Leipzig, 1873.

161 Historja Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kraków, 1900.

162 Mistrz Jakób z Paradyża. Kraków, 1900.

163 Kultura włoska wieków średnich w Polsce. Warszawa, 1922.

164 Pomnik Kallimacha, Rocznik krak. xx. Kraków, 1926.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania: Antologia 1990 R.58 [Nr3/4] dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry