WŁOSI W POZNANIU NA PRZEŁOMIE XV NA XVI WIEK

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania: Antologia 1990 R.58 [Nr3/4]

Czas czytania: ok. 3 min.

11 Tamże, str. 85-87.

12 Die Handelsbeziehungen Oberdeutschlands, insbesondere Niirnbergs, zu Posen im Ausgange des Mittelalters. Zeitschrift der historischen Gesellschaft.

XXIX, Posen, 1905, str. 224.

13 Handel Poznania z Zachodem w wiekach średnich. Kronika m. Poznania V, Poznań, 1927, str. 358-359.

14 Wierzbowski, Matricularum I, nr. 590.

15 Ptaśnik, Kultura, str. 86.

16 T .

amze. 17 O nim bliższe szczegóły u Czaplewskiego, Senatorowie świeccy, podskarbowie i starostowie Prus Królewskich 1454-1772. Toruń, 1921 str. 231. 18 Ulanowski, Acta capitulorum nec non iudiciorum ecclesiasticorum selecta. Kraków, 1902, II, nr. 1441. 19 Acta consularia Posnaniensia, 1470-1494, k. 85 v.

20 Wicherkiewiczowa, Rynek poznański i jego patrycjat. Poznań, 1925 str.

152.

21 Acta consularia Pozn. 1470-1494, k. 85 v.

22 Acta scabinalia Pozn. 1483-1497, k. 117.

23 T .

amze. 24 Acta consularia Pozn. 1494-1507, k. 2.

25 Archiwum m. Krakowa. Acta consularia Cracoviensia, nr 430 str. 364; Ptaśnik, Kupcy. Rocznik krak. XIV, Kraków, 1910, str. 98-99.

26 Acta consularia Pozn. 1494-1507, k. 2.

27 Acta consularia Pozn. 1494-1507, k. 13.

28 Acta consularia Pozn. 1494-1507, k. 9v.

29 Tamże, k. 9v.

30 Tamże, k. 12v.

31 Acta consularia Pozn. 1494-1507, k. 13v.

32 Tamże, k. 14.

33 Acta consularia Pozn. 1494-1507, k. 20.

34 Acta castrensia Pozn. nr. 856, k 173v.

35 Ptaśnik, Akta norymberskie do dziejów handlu z Polską w wieku XV.

Archiwum kom. hist. Akad. Urn. T. XI, Kraków, 1912, str. 299; Acta consularia Crac. nr. 430, str. 474.

36 Acta consularia Pozn. 1494-1507, k. 20v., 22.

37 Acta scabinalia Pozn. 1483-1497, k. 20v.

38 Acta scabinalia Pozn. 1483-1497, k. 205.

39 Metryka kor. XXI, 255; Wierzbowski, Matricularum III, nr. 2357.

40 Metryka kor. XXVIII, 147; Wierzbowski, Matricularum IV, 1 nr. 2402.

41 Acta causarum coram advocato et scabinis Pozn. 1521-1533, r. 76.

42 Acta consularia Pozn. 1470-1494, k. 85v., 86v.

43 Acta scabinalia Pozn. 1483-1497, k. 117.

** Warschauer, Stadtbuch von Posen, str. 309, nr. 206.

45 Warschauer, Stadtbuch von Posen, str. 309-313, nr. 206-211, 213-216,219221 i 230- 234.

Kazimierz Kaczmarczyk

46 Tamże, str. 315, nr. 256 i 257.

47 Acta consularia Pozn. 1494-1507, k. 2.

48 Tamże, k. 13.

49 Tamże, 1507-1525, str. 191.

50 Acta castrensia Pozn. nr. 856, k. 455, 457.

51 Acta consularia Pozn. 1507-1525, str. 197, 199.

52 Acta castrensia Pozn. nr. 866, k. 55, 505.

53 Tamże, k. 400 i 400v.

54 Acta consularia P ozn. 1494-1507, k. 66v.

55 T .

amze. 56 Tamże, k. 93v.

57 Warschauer, Stadtbuch, str. 303, nr. 171.

58 Tamże, str. 311, nr. 224.

59 Acta consularia Pozn. 1494-1507, k. 71.

60 Ulanowski, Acta capitulorum II, nr. 774.

61 Acta consularia Pozn. 1507-1525, str. 99.

62 Tamże, str. 103.

63 Tamże, str. 115.

64 Tamże, str. 54.

65 Tamże, str. 207, 216, 244, 267.

66 Tamże, str. 146.

67 Acta consularia Pozn. 1507-1525, str. 149.

68 Tamże, str. 160.

69 Acta castrensia Pozn. nr. 866, k. 338v.

70 Acta consularia Pozn. 1507-1525, str. 207.

71 Tamże, str. 149.

72 Acta iudicii civilis Pozn. 1522-1524, k. 16v, 21, 21v, 23v.

73 Acta advocatiala Pozn. (tertius) 1521-1536, k. 97v.

74 Tamże, k. 136.

75 Tamże, k. 150.

76 Tamże, k. 64v.

77 Tamże, k. 97v, 100.

78 Tamże, k. 128v, 129.

79 Acta consularia Pozn. 1507-1525, str. 229.

80 Karol Holzschuher umarł 1516 r. Warschauer, Die Chronik der Stadtschreiber von Posen. Posen, 1888. 81 W zapisce "Acta causarum coram advocato et scabinis. . . II 1521-1533, k. 21 kończy się jego nazwisko na: ". . . risani", pierwsze litery nieczytelne. 82 Acta advocatialia Pozn. 1520-1536 (secundus), k. 31v-32, Acta causarum coram advocato et scabinis 1521-1533, k. 21. 83 Acta consularia Pozn. 1507-1525, k. 244-245.

84 Metryka kor. XXVII, 303; Wierzbowski, Matricularum IV, 1 nr. 3954.

85 Tamże, XXXV, 437; Wierzbowski, Matricularum IV, 2 nr. 13027.

86 Michał i Izaak, synowie Józefa z Komotau w Czechach osiedli wraz z ojcem w Polsce w latach 1517-1518, w ostatnim roku otrzymali przywilej kró

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony problematyce współczesnego Poznania: Antologia 1990 R.58 [Nr3/4] dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry